Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 9 / 4. května 2016

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o historicky první Právní konferenci, kterou pořádá Svaz měst a obcí České republiky. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách www.smocr.cz.
 ZÁKLADNÍ INFORMACE
  • Co: Právní konference
  • Kdo: Svaz měst a obcí ČR pod záštitou a za účasti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána
  • Kdy: 12. a 13. května 2016
  • Kde: Brno, Hotel Continental, Kounicova 6
  • Jak: po registraci
  • Za kolik: 847 - 2 178 Kč / osoba v závislosti na členství ve Svazu a počtu účastníků
  • Program: ke stažení
O AKCI
Právní konference, která se uskuteční 12. a 13. května 2016 v Brně (Hotel Continental, Kounicova 6, Brno), reaguje na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků úřadů informovat se o aktuálním dění v právní oblasti a seznámit se s plánovými záměry. Má také zdůraznit, na co si dát pozor, aby představitelé samospráv postupovali podle platné legislativy.
LOGICKÁ NÁVAZNOST
Akce naváže na osmnáct ročníků Celostátní finanční konference (CFK), kterou rovněž pořádá Svaz měst a obcí a které se každý rok účastní na čtyři stovky představitelů samospráv. Zatímco CFK přináší zejména debatu o penězích a možnostech financování, Právní konference má ambici důkladně rozebrat aktuální témata, která souvisejí s výkonem samostatné i přenesené působnosti.
ÚČASTNÍCI
Záštitu konferenci poskytl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který rovněž přislíbil účast. Chybět by neměl ani předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Pozváni jsou představitelé Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a další osobnosti. Na odborné akci rovněž vystoupí zástupci renomovaných advokátních kanceláří zaměřených na obecní legislativu.
PROGRAM
Právní konference bude mít prezentační i diskusní část. Začne ve čtvrtek odpoledne a potrvá zhruba do pátečního poledne. Na základě podnětů samospráv se bude podrobně věnovat veřejným zakázkám, majetku obcí, přestupkovému právu, trestní odpovědnosti právnických osob, působení v obecních společnostech, pohřebnictví a dalším municipálním tématům. Část programu je volitelná, kdy si lze vybrat ze dvou bloků podle toho, co město či obec aktuálně nejvíc trápí.
REGISTRACE
Účast na konferenci je možná po registraci a zaplacení poplatku:
  • člen: 1 089 Kč, 2. a další osoba 847 Kč (ceny včetně DPH)
  • nečlen: 2 178 Kč, 2. a další osoba 1 694 Kč (ceny včetně DPH)
Poplatek je třeba zaplatit na účet čislo: 19-9221540247/0100. Při platbě uvádějte jako variabilní symbol IČ vašeho města či obce a také specifický symbol 9010.
Registrační formulář najdete po kliknutí na tomto místě. Kapacita sálu je omezena, registraci tedy neodkládejte.
UBYTOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ
Ubytování si řeší a hradí účastníci sami. Individuálně je možné oslovit například brněnské hotely Continental (Kounicova 6) a Slovan (Lidická 23), kde Svaz do začátku dubna rezervoval pokoje. Parkovat lze v garážích Hotelu Slovan, k dispozici je 140 míst za 250 Kč/24 hodin.
PARTNEŘI
Hlavním partnerem Právní konference je Komerční banka. Odborným partnerem společnost Wolters Kluwer, partnery pak společnosti Empemont a Terra Group Investment. Mediálními partnery jsou MF DNES, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu Informační Servis (InS). 
DALŠÍ INFORMACE
O SPRAVEDLNOSTI A PRÁVU
Nejen z debat, které provázely i letošní Krajská setkání starostek a starostů, vyplývá, že legislativní pravidla, jimiž se mají samosprávy řídit, bývají nepřehledná, obsáhlá a často se mění. Než se člověk stačí vzpamatovat, už aby vstřebával další znění právního předpisu. Problém to bývá zejména u malých obcí s neuvolněným starostou, jehož pracovní tým tvoří maximálně účetní, a to ještě na zkrácený úvazek. Představitel samosprávy tedy nemá příliš možností, aby při svém běžném zaměstnání průběžně sledoval stále novou a novou legislativu. I když se o to samozřejmě snaží. Vítá tak, stejně jako vedení větších obcí i statutárních měst, pomocnou ruku a průvodce světem práva. Je si totiž vědom, že se týká všech lidí a každé oblasti života. Ostatně klasik říká:
„Někdo ukradl spravedlnost a ukryl ji do práva.“
CO CHYSTÁME
„Podpora seniorů na úrovni obcí a měst“ je název konference, která se uskuteční v úterý 24. května 2016 na pražské Brumlovce. Pořádá ji Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE a společností Microsoft. Akce se zaměří zejména na podporu aktivního života seniorů, bydlení starších občanů a život seniorů v domácím prostředí. V řadě měst a obcí je věkový průměr obyvatel 60 let a lepší už to nebude.
Přijďte i vy, pokud vám není důstojný život starších lidí lhostejný.
(Foto: Václav Jedlička, na snimku: Františka Garlíková)
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje