Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 33

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 9 / 4. května 2016

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o historicky první Právní konferenci, kterou pořádá Svaz měst a obcí České republiky. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách www.smocr.cz.
 ZÁKLADNÍ INFORMACE
  • Co: Právní konference
  • Kdo: Svaz měst a obcí ČR pod záštitou a za účasti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána
  • Kdy: 12. a 13. května 2016
  • Kde: Brno, Hotel Continental, Kounicova 6
  • Jak: po registraci
  • Za kolik: 847 - 2 178 Kč / osoba v závislosti na členství ve Svazu a počtu účastníků
  • Program: ke stažení
O AKCI
Právní konference, která se uskuteční 12. a 13. května 2016 v Brně (Hotel Continental, Kounicova 6, Brno), reaguje na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků úřadů informovat se o aktuálním dění v právní oblasti a seznámit se s plánovými záměry. Má také zdůraznit, na co si dát pozor, aby představitelé samospráv postupovali podle platné legislativy.
LOGICKÁ NÁVAZNOST
Akce naváže na osmnáct ročníků Celostátní finanční konference (CFK), kterou rovněž pořádá Svaz měst a obcí a které se každý rok účastní na čtyři stovky představitelů samospráv. Zatímco CFK přináší zejména debatu o penězích a možnostech financování, Právní konference má ambici důkladně rozebrat aktuální témata, která souvisejí s výkonem samostatné i přenesené působnosti.
ÚČASTNÍCI
Záštitu konferenci poskytl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který rovněž přislíbil účast. Chybět by neměl ani předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Pozváni jsou představitelé Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a další osobnosti. Na odborné akci rovněž vystoupí zástupci renomovaných advokátních kanceláří zaměřených na obecní legislativu.
PROGRAM
Právní konference bude mít prezentační i diskusní část. Začne ve čtvrtek odpoledne a potrvá zhruba do pátečního poledne. Na základě podnětů samospráv se bude podrobně věnovat veřejným zakázkám, majetku obcí, přestupkovému právu, trestní odpovědnosti právnických osob, působení v obecních společnostech, pohřebnictví a dalším municipálním tématům. Část programu je volitelná, kdy si lze vybrat ze dvou bloků podle toho, co město či obec aktuálně nejvíc trápí.
REGISTRACE
Účast na konferenci je možná po registraci a zaplacení poplatku:
  • člen: 1 089 Kč, 2. a další osoba 847 Kč (ceny včetně DPH)
  • nečlen: 2 178 Kč, 2. a další osoba 1 694 Kč (ceny včetně DPH)
Poplatek je třeba zaplatit na účet čislo: 19-9221540247/0100. Při platbě uvádějte jako variabilní symbol IČ vašeho města či obce a také specifický symbol 9010.
Registrační formulář najdete po kliknutí na tomto místě. Kapacita sálu je omezena, registraci tedy neodkládejte.
UBYTOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ
Ubytování si řeší a hradí účastníci sami. Individuálně je možné oslovit například brněnské hotely Continental (Kounicova 6) a Slovan (Lidická 23), kde Svaz do začátku dubna rezervoval pokoje. Parkovat lze v garážích Hotelu Slovan, k dispozici je 140 míst za 250 Kč/24 hodin.
PARTNEŘI
Hlavním partnerem Právní konference je Komerční banka. Odborným partnerem společnost Wolters Kluwer, partnery pak společnosti Empemont a Terra Group Investment. Mediálními partnery jsou MF DNES, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu Informační Servis (InS). 
DALŠÍ INFORMACE
O SPRAVEDLNOSTI A PRÁVU
Nejen z debat, které provázely i letošní Krajská setkání starostek a starostů, vyplývá, že legislativní pravidla, jimiž se mají samosprávy řídit, bývají nepřehledná, obsáhlá a často se mění. Než se člověk stačí vzpamatovat, už aby vstřebával další znění právního předpisu. Problém to bývá zejména u malých obcí s neuvolněným starostou, jehož pracovní tým tvoří maximálně účetní, a to ještě na zkrácený úvazek. Představitel samosprávy tedy nemá příliš možností, aby při svém běžném zaměstnání průběžně sledoval stále novou a novou legislativu. I když se o to samozřejmě snaží. Vítá tak, stejně jako vedení větších obcí i statutárních měst, pomocnou ruku a průvodce světem práva. Je si totiž vědom, že se týká všech lidí a každé oblasti života. Ostatně klasik říká:
„Někdo ukradl spravedlnost a ukryl ji do práva.“
CO CHYSTÁME
„Podpora seniorů na úrovni obcí a měst“ je název konference, která se uskuteční v úterý 24. května 2016 na pražské Brumlovce. Pořádá ji Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE a společností Microsoft. Akce se zaměří zejména na podporu aktivního života seniorů, bydlení starších občanů a život seniorů v domácím prostředí. V řadě měst a obcí je věkový průměr obyvatel 60 let a lepší už to nebude.
Přijďte i vy, pokud vám není důstojný život starších lidí lhostejný.
(Foto: Václav Jedlička, na snimku: Františka Garlíková)
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje