Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 17 / 22. září 2015

SMO ČR
Přinášíme vám speciální newsletter, ve kterém se dozvíte podrobnosti o všech členech nového předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Více na www.smocr.cz.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
XIV. sněm Svazu letos v květnu zvolil novou radu a schválil priority činnosti na další dva roky. Rada pak 12. června 2015 zvolila nové předsednictvo. Je v něm pět primátorů statutárních měst, čtyři starostové měst a čtyři starostové obcí.
PŘEDSEDA, ČESTNÁ PREDSEDKYNĚ A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Předsedou Svazu byl zvolen starosta Kyjova František Lukl, čestnou předsedkyní je podle stanov primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová. Předsedou komory statutárních měst se stal pardubický primátor Martin Charvát, komoru měst vede starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek a v čele komory obcí stojí starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal. Trojici místopředsedů, kterými jsou představitelé jednotlivých komor, doplňuje primátor Karlových Varů Petr Kulhánek jako místopředseda pro evropské záležitosti.
PRIORITY ČINNOSTÍ NA OBDOBÍ 2015-2017
1. Územní samospráva jako plnohodnotný a silný článek veřejné správy v České republice. Silné municipality, či jejich svazky, jako styčný bod kontaktu občana s veřejnou správou.
2. Zajištění adekvátního způsobu a výše financování obcí odpovídající svěřenému přenosu kompetencí a zajišťující samosprávný rozvoj obce z národních i nadnárodních zdrojů. Podpora meziobecní spolupráce představuje prioritní nástroj dobrovolného sdružování samospráv v území postaveného na finančním zvýhodnění.
3. Kvalitní veřejné služby sloužící občanům České republiky musejí být dostupné v široké variabilitě území a sídel. Nejedná se pouze o dostupnost a vstřícnost služeb veřejné správy, ale i poštovních, vzdělávacích, sociálních či zdravotních služeb. Vedle toho je kladen důraz na životní prostředí včetně fungujícího odpadového hospodářství.
4. Mezinárodní spolupráce obcí zabezpečuje plnohodnotný rozvoj samospráv ve formě kooperace a interakce se zahraničím, přičemž se nejedná pouze o partnerství měst, ale i rozvojovou spolupráci a participaci v rámci unijních institucí.
5. Svaz jako nepolitická instituce se silným mandátem obhajovat zájmy municipalit v České republice. Svaz jako nositel projektů, poskytující informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům. Svaz jako respektovaný partner pro instituce na národní i nadnárodní úrovni a pro organizace podnikatelské i neziskové sféry a zároveň médii vnímaný jako respektovaný informační zdroj zásadní pro obecně platná vyjádření samospráv.
ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Každému z členů nového předsednictva jsme položili pět otázek:
1. Kolikáté volební období jste ve funkci? 
2. Jaká je Vaše původní profese a jak Vám pomáhá v současné práci pro města a obce?
3. Jaké jsou Vaše záměry a cíle v Předsednictvu Svazu?
4. Co byste chtěli v oblasti samospráv zejména změnit a proč?
5. Co považujete za svůj největší úspěch ve vedení Vašeho města/obce?
Jak odpověděli? Zjistíte u jednotlivých profilů:
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje