Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 10 / 16. května 2015

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj Svazu měst a obcí ČR o XIV. sněmu. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách www.smocr.cz
Nezapomeňte se přihlásit či zmocnit zástupce. Aby byl sněm usnášeníschopný a mohli jsme dál společně usilovat o zlepšení života ve městech a obcích.
O SNĚMU
Už příští čtvrtek a pátek, tedy 21. a 22. května 2015, se v Olomouci uskuteční XIV. sněm Svazu. Půjde o celorepublikové setkání představitelů členských měst a obcí, které se schází jednou za dva roky. Volí se na něm Rada a Kontrolní komise Svazu a stanovují se priority pro období 2015-2017. Sněm se rovněž bude zabývat hospodařením Svazu a přijímat stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. Podívejte se na tiskovou zprávu k jedné z nejdůležitějších událostí v životě Svazu.
  • Termín konání: 21. - 22. května 2015
  • Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc 
  • Téma: volba nového vedení Svazu, projednání činnosti a hospodaření za uplynulé období, stanovení priorit do roku 2017, změna právní formy Svazu
HOSTÉ
Kromě starostů z celé republiky se XIV. sněmu zúčastní představitelé veřejné správy i soukromého sektoru. Účast mimo jiné přislíbili premiér Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, vicepremiér Pavel Bělobrádek, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, ministr vnitra Milan Chovanec, ministr životního prostředí Richard Brabec, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, řada náměstků a ředitelů nejen státních organizací, senátoři i poslanci.
PŘIHLÁŠKA A PLNÁ MOC
Na XIV. sněm je možné se přihlásit, a stát se tak hlasujícími účastníkem, který rozhodne o budoucnosti Svazu, vyplněním přihlášky. V případě, že se Sněmu nebude moci zúčastnit starosta ani nikdo jiný z vaší členské obce/města, prosíme, abyste kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město.
NOMINACE DO RADY
Na XIV. sněmu se bude volit Rada, druhý nejvyšší orgán Svazu, s rozsáhlými pravomocemi, který řídí Svaz v období mezi konáním jednotlivých Sněmů. Pro zajištění hladkého průběhu Sněmu prosíme členy Svazu, aby provedli nominaci obcí, městysů a měst a náhradníků do Rady tím, že vyplní nominační formulář a odešlou ho Kanceláři Svazu.
NOMINACE DO KONTROLNÍ KOMISE
Kontrolní komise je nezávislým orgánem Svazu, dohlíží na dodržování právních předpisů a Stanov v činnosti Svazu, kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Svazu aj. Máte-li zájem o členství v Kontrolní komisi, pošlete pokud možno co nejdříve nominaci Kanceláři Svazu, a to s využitím stanoveného formuláře.
PROGRAM
Program XIV. sněmu Svazu je aktualizován k 15. květnu 2015.
PODKLADY
Před vlastním jednáním se seznamte, prosím, se všemi podklady. Jako členové Svazu je najdete na webu, a to v jednom dokumentu. Kromě programu ho tvoří Zpráva o činnosti SMO ČR, Zpráva o hospodaření SMO ČR, Zpráva o činnosti Kontrolní komise (všechny se týkají období mezi XIII. a XIV. sněmem), návrh změny stanov Svazu a jednacího řádu Sněmu, návrh změny právní formy Svazu a priority činnosti Svazu na období 2015-2017.
ENERGETICKÁ PORADNA
Na XIV. Sněmu bude mít premiéru Energetická poradna. Experti RWE budou na místě připraveni odpovědět na vaše dotazy v oblasti tepelného hospodářství, stlačeného zemního plynu (CNG) a distribuce zemního plynu.
MÍSTO KONÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
XIV. sněm se bude konat v Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc. Jak se do něj dopravíte, vám ukáže například tato mapa.
Svaz v termínu konání akce rezervoval ubytování v některých olomouckých hotelech. Ubytování si delegáti domlouvají sami, hlásí se přímo ve vybraném ubytovacím zařízení. 
PARKOVÁNÍ
Pro účastníky XIV. sněmu Svaz také rezervoval sedmdesát parkovacích míst v podzemních garážích v Jeremenkově ulici. Velikost parkovacího domu, a tedy i počet parkovacích míst, je omezená. Proto doporučujeme maximálně využít kapacitu všech automobilů a přijet na Sněm společně. Nebo cestovat vlakem - hlavní nádraží je jen malý kousek od hotelu.
PREZENTACE
Základní informace o XIV. sněmu zazněly už na Krajských setkáních 2015. S prezentací se můžete seznámit i vy.
PARTNEŘI
Generálním partnerem XIV. sněmu je RWE, hlavními partnery Kooperativa a město Olomouc. Partnery pak ASEKOL, Česká pošta, ČSOB, EKO-KOM, Elektrowin, Empemont, Komerční banka a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou MF DNES, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.  
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje