Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 32 / 6. listopadu 2013

SMO ČR
Přinášíme vám aktuální přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
NAŠE AKCE
XVI. celostátní finanční konference "Nové výzvy pro obce"
Znovu připomínáme, využijte možnosti dozvědět se novinky, které na obce a města čekají v příštím roce a registrujte se na nejvýznamnější podzimní akci Svazu – finanční konferenci, která se bude konat ve dnech 21. – 22. listopadu 2013 v Praze. Dozvíte se, jaké nejpodstatnější změny přináší nový občanský zákoník, co nás čeká v novém programovacím období nebo s jakými novinkami se budeme potýkat v oblasti sociální politiky. Přijeďte položit odborníkům z ministerstev i dalších institucí také svoje dotazy. 
Informace o místu konání a účastnickém poplatku
Registrační formulář
Program
POŠTY
Svaz zásadně nesouhlasí s možností radikálně snižovat počet poštovních poboček, jak navrhuje ČTÚ  
Český telekomunikační úřad připravil pro jednání vlády nařízení, dle kterého by počet poštovních poboček v ČR mohl klesnout až na 2100. Dnes jich funguje necelých 3300. Svaz měst a obcí ČR nemůže souhlasit s takto razantním snížením jejich počtu a jednání Českého telekomunikačního úřadu považuje za nestandardní. Okamžitě proto oslovil dopisem vládu ČR, ve kterém důrazně upozorňuje, že tento návrh může ve svém důsledku znamenat redukci až jedné třetiny poboček, což by se velmi negativně projevilo v dostupnosti základních služeb poskytovaných obyvatelům venkova. Požádal proto vládu, aby se návrhem ČTÚ nezabývala dříve, než bude se Svazem řádně projednán, a to i s ohledem na Dohodu Svazu s Českou poštou, která byla podepsána již v roce 2009. Za pozitivní lze považovat fakt, že generální ředitel České pošty Petr Zatloukal v médiích potvrdil, že dohodu se Svazem stále respektuje.
EVROPSKÉ FONDY
Problematický stav čerpání evropských fondů
Řídící a koordinační výbor (ŘKV), který funguje pod MMR ČR pro potřeby koordinace pomoci poskytování z evropských fondů v programovém období 2007-2013, na svém druhém zasedání v tomto roce projednával problematické čerpání finančních prostředků během tohoto programového období. Do kategorie vysoce rizikových operačních programů z hlediska nevyčerpání finančních prostředků patří celkem 6 z 18 programů. Podle odhadů řídících orgánů hrozí v roce 2013 nevyčerpání 16 mld. Kč, což je ovšem z pohledu MMR vnímané za příliš optimistickou variantu.
PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE (MOS)
Projekt MOS vítají ministr financí Fišer i ministr školství Štys
Projekt Svazu měst a obcí ČR Podpora meziobecní spolupráce vyžaduje vzhledem k navrženým tématům spolupráci s klíčovými ministerstvy, proto zástupci Projektové kanceláře Svazu zahájili sérii jednání s příslušnými ministry. Jako první proběhla jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Daliborem Štysem (15. října 2013) a ministrem financí Janem Fischerem (21. října 2013).
OZNÁMENÍ
Rozdělení kompetencí při zastupování Svazu
Na 29. zasedání Předsednictva, které se konalo v Praze dne 17. listopadu 2013, bylo v souladu s novými Stanovami přijato usnesení týkající se pověření místopředsedů Svazu zastupováním Svazu ve vybraných oblastech. Místopředsedové Svazu jsou totiž vedle Předsedy Svazu nově statutárními orgány Svazu a jejich kompetence vymezuje Předsednictvo Svazu.
Právní poradna Vzdělaného zastupitele pokračuje pro členy Svazu v nezměněné podobě
I když projekt Vzdělaný zastupitel skončil, právní poradna, která byla jeho nedílnou součástí, funguje i nadále. Svaz měst a obcí se rozhodl poradnu finančně podporovat, členové Svazu se na ní tedy mohou stále bezplatně obracet.
POZVÁNKA
Konference Better Cities for Better Life
Ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 v Praze v Paláci Žofín uskuteční mezinárodní konference BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, Prague 2013. Konference je zaměřená na snižování hluku a znečištění ovzduší ve městech ve prospěch zlepšování zdraví obyvatelstva. Na konferenci je pozváno okolo 350 starostů a jejich zástupců největších světových metropolí, kteří by si v Praze měli vyměnit své zkušenosti s praktickými řešeními tohoto globálního nepřítele lidstva. 
MF ČR připravuje bezplatné semináře k problematice loterií a jiných podobných her
Odbor státního odboru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí připravuje pro pracovníky měst a obcí zajišťující agendu související s problematikou loterií a jiných podobných her (výherní hrací přístroje, tomboly, odvody z loterií, koncipování obecně závazných vyhlášek, vývoj legislativy apod.) bezplatné semináře na téma "Aktuální témata v oblasti loterií a jiných podobných her“.
Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014?
Nahrazení nového občanského zákoníku zcela novým kodexem znamená pro právní systém ČR největší změnu po roce 1989. Deník Mladá fronta E 15 k tomuto tématu pořádá sérii seminářů, které jsou pro členy Svazu zdarma. Konkrétními tématy jsou: Rekodifikace soukromého práva, Základní principy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, Jak se změní uzavírání smluv, Členové statutárních orgánů a jejich povinnosti, Daňové dopady rekodifikace, Úprava nemovitostí. 
Místo konání: Praha 7. 11. 2013, Ostrava 21. 11. 2013, Brno 23. 11. 2013
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje