Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 32 / 6. listopadu 2013

SMO ČR
Přinášíme vám aktuální přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
NAŠE AKCE
XVI. celostátní finanční konference "Nové výzvy pro obce"
Znovu připomínáme, využijte možnosti dozvědět se novinky, které na obce a města čekají v příštím roce a registrujte se na nejvýznamnější podzimní akci Svazu – finanční konferenci, která se bude konat ve dnech 21. – 22. listopadu 2013 v Praze. Dozvíte se, jaké nejpodstatnější změny přináší nový občanský zákoník, co nás čeká v novém programovacím období nebo s jakými novinkami se budeme potýkat v oblasti sociální politiky. Přijeďte položit odborníkům z ministerstev i dalších institucí také svoje dotazy. 
Informace o místu konání a účastnickém poplatku
Registrační formulář
Program
POŠTY
Svaz zásadně nesouhlasí s možností radikálně snižovat počet poštovních poboček, jak navrhuje ČTÚ  
Český telekomunikační úřad připravil pro jednání vlády nařízení, dle kterého by počet poštovních poboček v ČR mohl klesnout až na 2100. Dnes jich funguje necelých 3300. Svaz měst a obcí ČR nemůže souhlasit s takto razantním snížením jejich počtu a jednání Českého telekomunikačního úřadu považuje za nestandardní. Okamžitě proto oslovil dopisem vládu ČR, ve kterém důrazně upozorňuje, že tento návrh může ve svém důsledku znamenat redukci až jedné třetiny poboček, což by se velmi negativně projevilo v dostupnosti základních služeb poskytovaných obyvatelům venkova. Požádal proto vládu, aby se návrhem ČTÚ nezabývala dříve, než bude se Svazem řádně projednán, a to i s ohledem na Dohodu Svazu s Českou poštou, která byla podepsána již v roce 2009. Za pozitivní lze považovat fakt, že generální ředitel České pošty Petr Zatloukal v médiích potvrdil, že dohodu se Svazem stále respektuje.
EVROPSKÉ FONDY
Problematický stav čerpání evropských fondů
Řídící a koordinační výbor (ŘKV), který funguje pod MMR ČR pro potřeby koordinace pomoci poskytování z evropských fondů v programovém období 2007-2013, na svém druhém zasedání v tomto roce projednával problematické čerpání finančních prostředků během tohoto programového období. Do kategorie vysoce rizikových operačních programů z hlediska nevyčerpání finančních prostředků patří celkem 6 z 18 programů. Podle odhadů řídících orgánů hrozí v roce 2013 nevyčerpání 16 mld. Kč, což je ovšem z pohledu MMR vnímané za příliš optimistickou variantu.
PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE (MOS)
Projekt MOS vítají ministr financí Fišer i ministr školství Štys
Projekt Svazu měst a obcí ČR Podpora meziobecní spolupráce vyžaduje vzhledem k navrženým tématům spolupráci s klíčovými ministerstvy, proto zástupci Projektové kanceláře Svazu zahájili sérii jednání s příslušnými ministry. Jako první proběhla jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Daliborem Štysem (15. října 2013) a ministrem financí Janem Fischerem (21. října 2013).
OZNÁMENÍ
Rozdělení kompetencí při zastupování Svazu
Na 29. zasedání Předsednictva, které se konalo v Praze dne 17. listopadu 2013, bylo v souladu s novými Stanovami přijato usnesení týkající se pověření místopředsedů Svazu zastupováním Svazu ve vybraných oblastech. Místopředsedové Svazu jsou totiž vedle Předsedy Svazu nově statutárními orgány Svazu a jejich kompetence vymezuje Předsednictvo Svazu.
Právní poradna Vzdělaného zastupitele pokračuje pro členy Svazu v nezměněné podobě
I když projekt Vzdělaný zastupitel skončil, právní poradna, která byla jeho nedílnou součástí, funguje i nadále. Svaz měst a obcí se rozhodl poradnu finančně podporovat, členové Svazu se na ní tedy mohou stále bezplatně obracet.
POZVÁNKA
Konference Better Cities for Better Life
Ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 v Praze v Paláci Žofín uskuteční mezinárodní konference BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, Prague 2013. Konference je zaměřená na snižování hluku a znečištění ovzduší ve městech ve prospěch zlepšování zdraví obyvatelstva. Na konferenci je pozváno okolo 350 starostů a jejich zástupců největších světových metropolí, kteří by si v Praze měli vyměnit své zkušenosti s praktickými řešeními tohoto globálního nepřítele lidstva. 
MF ČR připravuje bezplatné semináře k problematice loterií a jiných podobných her
Odbor státního odboru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí připravuje pro pracovníky měst a obcí zajišťující agendu související s problematikou loterií a jiných podobných her (výherní hrací přístroje, tomboly, odvody z loterií, koncipování obecně závazných vyhlášek, vývoj legislativy apod.) bezplatné semináře na téma "Aktuální témata v oblasti loterií a jiných podobných her“.
Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014?
Nahrazení nového občanského zákoníku zcela novým kodexem znamená pro právní systém ČR největší změnu po roce 1989. Deník Mladá fronta E 15 k tomuto tématu pořádá sérii seminářů, které jsou pro členy Svazu zdarma. Konkrétními tématy jsou: Rekodifikace soukromého práva, Základní principy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, Jak se změní uzavírání smluv, Členové statutárních orgánů a jejich povinnosti, Daňové dopady rekodifikace, Úprava nemovitostí. 
Místo konání: Praha 7. 11. 2013, Ostrava 21. 11. 2013, Brno 23. 11. 2013
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje