Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 170
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 32 / 6. listopadu 2013

SMO ČR
Přinášíme vám aktuální přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
NAŠE AKCE
XVI. celostátní finanční konference "Nové výzvy pro obce"
Znovu připomínáme, využijte možnosti dozvědět se novinky, které na obce a města čekají v příštím roce a registrujte se na nejvýznamnější podzimní akci Svazu – finanční konferenci, která se bude konat ve dnech 21. – 22. listopadu 2013 v Praze. Dozvíte se, jaké nejpodstatnější změny přináší nový občanský zákoník, co nás čeká v novém programovacím období nebo s jakými novinkami se budeme potýkat v oblasti sociální politiky. Přijeďte položit odborníkům z ministerstev i dalších institucí také svoje dotazy. 
Informace o místu konání a účastnickém poplatku
Registrační formulář
Program
POŠTY
Svaz zásadně nesouhlasí s možností radikálně snižovat počet poštovních poboček, jak navrhuje ČTÚ  
Český telekomunikační úřad připravil pro jednání vlády nařízení, dle kterého by počet poštovních poboček v ČR mohl klesnout až na 2100. Dnes jich funguje necelých 3300. Svaz měst a obcí ČR nemůže souhlasit s takto razantním snížením jejich počtu a jednání Českého telekomunikačního úřadu považuje za nestandardní. Okamžitě proto oslovil dopisem vládu ČR, ve kterém důrazně upozorňuje, že tento návrh může ve svém důsledku znamenat redukci až jedné třetiny poboček, což by se velmi negativně projevilo v dostupnosti základních služeb poskytovaných obyvatelům venkova. Požádal proto vládu, aby se návrhem ČTÚ nezabývala dříve, než bude se Svazem řádně projednán, a to i s ohledem na Dohodu Svazu s Českou poštou, která byla podepsána již v roce 2009. Za pozitivní lze považovat fakt, že generální ředitel České pošty Petr Zatloukal v médiích potvrdil, že dohodu se Svazem stále respektuje.
EVROPSKÉ FONDY
Problematický stav čerpání evropských fondů
Řídící a koordinační výbor (ŘKV), který funguje pod MMR ČR pro potřeby koordinace pomoci poskytování z evropských fondů v programovém období 2007-2013, na svém druhém zasedání v tomto roce projednával problematické čerpání finančních prostředků během tohoto programového období. Do kategorie vysoce rizikových operačních programů z hlediska nevyčerpání finančních prostředků patří celkem 6 z 18 programů. Podle odhadů řídících orgánů hrozí v roce 2013 nevyčerpání 16 mld. Kč, což je ovšem z pohledu MMR vnímané za příliš optimistickou variantu.
PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE (MOS)
Projekt MOS vítají ministr financí Fišer i ministr školství Štys
Projekt Svazu měst a obcí ČR Podpora meziobecní spolupráce vyžaduje vzhledem k navrženým tématům spolupráci s klíčovými ministerstvy, proto zástupci Projektové kanceláře Svazu zahájili sérii jednání s příslušnými ministry. Jako první proběhla jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Daliborem Štysem (15. října 2013) a ministrem financí Janem Fischerem (21. října 2013).
OZNÁMENÍ
Rozdělení kompetencí při zastupování Svazu
Na 29. zasedání Předsednictva, které se konalo v Praze dne 17. listopadu 2013, bylo v souladu s novými Stanovami přijato usnesení týkající se pověření místopředsedů Svazu zastupováním Svazu ve vybraných oblastech. Místopředsedové Svazu jsou totiž vedle Předsedy Svazu nově statutárními orgány Svazu a jejich kompetence vymezuje Předsednictvo Svazu.
Právní poradna Vzdělaného zastupitele pokračuje pro členy Svazu v nezměněné podobě
I když projekt Vzdělaný zastupitel skončil, právní poradna, která byla jeho nedílnou součástí, funguje i nadále. Svaz měst a obcí se rozhodl poradnu finančně podporovat, členové Svazu se na ní tedy mohou stále bezplatně obracet.
POZVÁNKA
Konference Better Cities for Better Life
Ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 v Praze v Paláci Žofín uskuteční mezinárodní konference BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, Prague 2013. Konference je zaměřená na snižování hluku a znečištění ovzduší ve městech ve prospěch zlepšování zdraví obyvatelstva. Na konferenci je pozváno okolo 350 starostů a jejich zástupců největších světových metropolí, kteří by si v Praze měli vyměnit své zkušenosti s praktickými řešeními tohoto globálního nepřítele lidstva. 
MF ČR připravuje bezplatné semináře k problematice loterií a jiných podobných her
Odbor státního odboru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí připravuje pro pracovníky měst a obcí zajišťující agendu související s problematikou loterií a jiných podobných her (výherní hrací přístroje, tomboly, odvody z loterií, koncipování obecně závazných vyhlášek, vývoj legislativy apod.) bezplatné semináře na téma "Aktuální témata v oblasti loterií a jiných podobných her“.
Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014?
Nahrazení nového občanského zákoníku zcela novým kodexem znamená pro právní systém ČR největší změnu po roce 1989. Deník Mladá fronta E 15 k tomuto tématu pořádá sérii seminářů, které jsou pro členy Svazu zdarma. Konkrétními tématy jsou: Rekodifikace soukromého práva, Základní principy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, Jak se změní uzavírání smluv, Členové statutárních orgánů a jejich povinnosti, Daňové dopady rekodifikace, Úprava nemovitostí. 
Místo konání: Praha 7. 11. 2013, Ostrava 21. 11. 2013, Brno 23. 11. 2013
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje