Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 18 / 5. června 2013

SMO ČR
Přinášíme vám aktuální přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
AKTUÁLNĚ
XIII. SNĚM ODLOŽEN
S ohledem na současný povodňový stav na mnoha místech České republiky se Předsednictvo Svazu  rozhodlo odložit plánovaný Sněm Svazu v Českých Budějovicích ve dnech 6. a 7. června 2013. Uvědomujeme si, že pro mnoho našich kolegů starostů je prioritní postarat se o své obyvatele a zajistit zahájení obnovy zaplavených oblastí. Odložením plánovaného jednání chceme vyjádřit solidaritu s obcemi v postižených oblastech.
Žádáme vás proto o zrušení rezervací ubytování v jednotlivých hotelech v Českých Budějovicích.
Místo konání odloženého Sněmu zůstane nezměněno - výstaviště v Českých Budějovicích.
O náhradním termínu budete včas informováni.
JEDNÁNÍ
Krizové jednání Předsednictva
Předsednictvo Svazu se sejde v Praze ve čtvrtek 6. června 2013 odpoledne na mimořádném jednání o povodňové situaci. V pátek 7. června 2013 se členové Předsednictva chystají o aktuálním stavu v postižených obcích osobně na Hradě informovat prezidenta republiky Miloše Zemana.

 
OBEC OBCI
Povodně 2013 – pomoc obec obci
Českou republiku znovu zasáhly ničivé povodně. Stejně tak jako při povodních v letech minulých se i letos na Svaz obrátili někteří starostové s nabídkou pomoci. Přímá pomoc OBEC OBCI se v minulých letech osvědčila, a to zejména pro svoji rychlost, efektivitu a konkrétnost. Pokud chcete touto formou pomoci konkrétním postiženým obcím, přinášíme jejich seznam v průběžně aktualizovaných souborech od krajských krizových štábů.
MAJETEK OBCÍ
Muzeum nabízí pomoc při záchraně důležitých dokumentů
Národní technické muzeum nabízí obcím odbornou pomoc při záchraně úředních dokumentů, fotografií, cenných knih a dalších důležitých dokumentů. Vytvořilo pravidla pro první pomoc při záchraně archiválií, která vyplynula z velkých povodní v roce 2002 a následné činnosti.
Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro oblasti postižené záplavami
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje obce jako veřejné zadavatele na možnost zjednodušeného postupu, který mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v  oblastech postižených povodněmi.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Postup MF k financování záchranných a likvidačních prácí po povodních
Vzhledem k aktuální povodňové situaci přinášíme postup Ministerstva financí k financování záchranných a likvidačních prácí po aktuálních povodních a při obnově území.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Doporučení Svazu k dotazníku MSp o veřejném opatrovnictví
Svaz doporučuje svým členům, aby se aktivně zapojili do dotazníkového šetření Ministerstva spravedlnosti a krajů ve věci veřejného opatrovnictví a jeho financování. Zároveň zdvořile žádáme o zaslání vyplněného dotazníku v kopii kontaktní osobě Kanceláře Svazu.
EVROPSKÉ FONDY
Vláda schválila realokace prostředků v rámci operačních programů
Vláda na svém zasedání 22. května 2013 schválila přesun prostředků z rizikových operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku letošního roku podrobilo operační programy hodnocení, ze kterého vyšlo deset rizikových operačních programů. Tři z nich byly vybrány k přesunu prostředků do úspěšnějších programů. Jde celkově o částku kolem 7 mld. Kč, kterým v současné době hrozilo, že nebudou vyčerpány.
VZDĚLANÝ ZASTUPITEL
Důležité upozornění pro absolventy e-learningu z řad úředníků
Již dříve jsme informovali o tom, že i úředníci mohou využít bezplatného vzdělávání, které nabízí akreditovaný e-learningový kurz projektu Vzdělaný zastupitel. Stoupající počet absolventů nás přesvědčil, že zájem z jejich řad je veliký a počet osvědčení přichystaných k vystavení a rozeslání den ode dne roste.
Osvědčení k akreditovanému kurzu pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat předepsané náležitosti. Mezi ně patří rovněž datum narození a rozlišení, zda jde o vedoucí úřednickou pozici nebo nikoliv. Jsme proto nyní nuceni požádat všechny absolventy e-learningového kurzu z řad úředníků, kteří kurzem prošli před 28. květnem 2013, aby doplnili své registrační údaje na webových stránkách www.vzdelanyzastupitel.cz. Bez vyplnění těchto údajů nemůže být úspěšným absolventům zasláno plnohodnotné osvědčení, které umožňuje započítání kurzu do povinného průběžného vzdělávání. Žádáme, aby tak úředníci učinili, co nejdříve.
Upozorňujeme, že toto doplnění se netýká zastupitelů, ani jiných zaměstnanců úřadů, kteří nejsou v pozici úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb. a kterým se zasílá certifikát v jiném formátu.

 
PARTNERSTVÍ MĚST
Seminář o možnostech česko-německé spolupráce v oblasti dětí a mládeže
Svaz ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vás zve na seminář Možnosti česko-německé spolupráce dětí a mládeže v rámci partnerství měst a obcí, který se uskuteční v úterý 18. června 2013 v Praze.
OSTATNÍ
Cena Památka roku 2013
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo společně s Národním památkovým ústavem a Ústavem územního rozvoje novou soutěž - o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb - Památka roku 2013.

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje