Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 18 / 5. června 2013

SMO ČR
Přinášíme vám aktuální přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
AKTUÁLNĚ
XIII. SNĚM ODLOŽEN
S ohledem na současný povodňový stav na mnoha místech České republiky se Předsednictvo Svazu  rozhodlo odložit plánovaný Sněm Svazu v Českých Budějovicích ve dnech 6. a 7. června 2013. Uvědomujeme si, že pro mnoho našich kolegů starostů je prioritní postarat se o své obyvatele a zajistit zahájení obnovy zaplavených oblastí. Odložením plánovaného jednání chceme vyjádřit solidaritu s obcemi v postižených oblastech.
Žádáme vás proto o zrušení rezervací ubytování v jednotlivých hotelech v Českých Budějovicích.
Místo konání odloženého Sněmu zůstane nezměněno - výstaviště v Českých Budějovicích.
O náhradním termínu budete včas informováni.
JEDNÁNÍ
Krizové jednání Předsednictva
Předsednictvo Svazu se sejde v Praze ve čtvrtek 6. června 2013 odpoledne na mimořádném jednání o povodňové situaci. V pátek 7. června 2013 se členové Předsednictva chystají o aktuálním stavu v postižených obcích osobně na Hradě informovat prezidenta republiky Miloše Zemana.

 
OBEC OBCI
Povodně 2013 – pomoc obec obci
Českou republiku znovu zasáhly ničivé povodně. Stejně tak jako při povodních v letech minulých se i letos na Svaz obrátili někteří starostové s nabídkou pomoci. Přímá pomoc OBEC OBCI se v minulých letech osvědčila, a to zejména pro svoji rychlost, efektivitu a konkrétnost. Pokud chcete touto formou pomoci konkrétním postiženým obcím, přinášíme jejich seznam v průběžně aktualizovaných souborech od krajských krizových štábů.
MAJETEK OBCÍ
Muzeum nabízí pomoc při záchraně důležitých dokumentů
Národní technické muzeum nabízí obcím odbornou pomoc při záchraně úředních dokumentů, fotografií, cenných knih a dalších důležitých dokumentů. Vytvořilo pravidla pro první pomoc při záchraně archiválií, která vyplynula z velkých povodní v roce 2002 a následné činnosti.
Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro oblasti postižené záplavami
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje obce jako veřejné zadavatele na možnost zjednodušeného postupu, který mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v  oblastech postižených povodněmi.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Postup MF k financování záchranných a likvidačních prácí po povodních
Vzhledem k aktuální povodňové situaci přinášíme postup Ministerstva financí k financování záchranných a likvidačních prácí po aktuálních povodních a při obnově území.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Doporučení Svazu k dotazníku MSp o veřejném opatrovnictví
Svaz doporučuje svým členům, aby se aktivně zapojili do dotazníkového šetření Ministerstva spravedlnosti a krajů ve věci veřejného opatrovnictví a jeho financování. Zároveň zdvořile žádáme o zaslání vyplněného dotazníku v kopii kontaktní osobě Kanceláře Svazu.
EVROPSKÉ FONDY
Vláda schválila realokace prostředků v rámci operačních programů
Vláda na svém zasedání 22. května 2013 schválila přesun prostředků z rizikových operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku letošního roku podrobilo operační programy hodnocení, ze kterého vyšlo deset rizikových operačních programů. Tři z nich byly vybrány k přesunu prostředků do úspěšnějších programů. Jde celkově o částku kolem 7 mld. Kč, kterým v současné době hrozilo, že nebudou vyčerpány.
VZDĚLANÝ ZASTUPITEL
Důležité upozornění pro absolventy e-learningu z řad úředníků
Již dříve jsme informovali o tom, že i úředníci mohou využít bezplatného vzdělávání, které nabízí akreditovaný e-learningový kurz projektu Vzdělaný zastupitel. Stoupající počet absolventů nás přesvědčil, že zájem z jejich řad je veliký a počet osvědčení přichystaných k vystavení a rozeslání den ode dne roste.
Osvědčení k akreditovanému kurzu pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat předepsané náležitosti. Mezi ně patří rovněž datum narození a rozlišení, zda jde o vedoucí úřednickou pozici nebo nikoliv. Jsme proto nyní nuceni požádat všechny absolventy e-learningového kurzu z řad úředníků, kteří kurzem prošli před 28. květnem 2013, aby doplnili své registrační údaje na webových stránkách www.vzdelanyzastupitel.cz. Bez vyplnění těchto údajů nemůže být úspěšným absolventům zasláno plnohodnotné osvědčení, které umožňuje započítání kurzu do povinného průběžného vzdělávání. Žádáme, aby tak úředníci učinili, co nejdříve.
Upozorňujeme, že toto doplnění se netýká zastupitelů, ani jiných zaměstnanců úřadů, kteří nejsou v pozici úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb. a kterým se zasílá certifikát v jiném formátu.

 
PARTNERSTVÍ MĚST
Seminář o možnostech česko-německé spolupráce v oblasti dětí a mládeže
Svaz ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vás zve na seminář Možnosti česko-německé spolupráce dětí a mládeže v rámci partnerství měst a obcí, který se uskuteční v úterý 18. června 2013 v Praze.
OSTATNÍ
Cena Památka roku 2013
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo společně s Národním památkovým ústavem a Ústavem územního rozvoje novou soutěž - o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb - Památka roku 2013.

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje