Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 18 / 5. června 2013

SMO ČR
Přinášíme vám aktuální přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
AKTUÁLNĚ
XIII. SNĚM ODLOŽEN
S ohledem na současný povodňový stav na mnoha místech České republiky se Předsednictvo Svazu  rozhodlo odložit plánovaný Sněm Svazu v Českých Budějovicích ve dnech 6. a 7. června 2013. Uvědomujeme si, že pro mnoho našich kolegů starostů je prioritní postarat se o své obyvatele a zajistit zahájení obnovy zaplavených oblastí. Odložením plánovaného jednání chceme vyjádřit solidaritu s obcemi v postižených oblastech.
Žádáme vás proto o zrušení rezervací ubytování v jednotlivých hotelech v Českých Budějovicích.
Místo konání odloženého Sněmu zůstane nezměněno - výstaviště v Českých Budějovicích.
O náhradním termínu budete včas informováni.
JEDNÁNÍ
Krizové jednání Předsednictva
Předsednictvo Svazu se sejde v Praze ve čtvrtek 6. června 2013 odpoledne na mimořádném jednání o povodňové situaci. V pátek 7. června 2013 se členové Předsednictva chystají o aktuálním stavu v postižených obcích osobně na Hradě informovat prezidenta republiky Miloše Zemana.

 
OBEC OBCI
Povodně 2013 – pomoc obec obci
Českou republiku znovu zasáhly ničivé povodně. Stejně tak jako při povodních v letech minulých se i letos na Svaz obrátili někteří starostové s nabídkou pomoci. Přímá pomoc OBEC OBCI se v minulých letech osvědčila, a to zejména pro svoji rychlost, efektivitu a konkrétnost. Pokud chcete touto formou pomoci konkrétním postiženým obcím, přinášíme jejich seznam v průběžně aktualizovaných souborech od krajských krizových štábů.
MAJETEK OBCÍ
Muzeum nabízí pomoc při záchraně důležitých dokumentů
Národní technické muzeum nabízí obcím odbornou pomoc při záchraně úředních dokumentů, fotografií, cenných knih a dalších důležitých dokumentů. Vytvořilo pravidla pro první pomoc při záchraně archiválií, která vyplynula z velkých povodní v roce 2002 a následné činnosti.
Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro oblasti postižené záplavami
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje obce jako veřejné zadavatele na možnost zjednodušeného postupu, který mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v  oblastech postižených povodněmi.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Postup MF k financování záchranných a likvidačních prácí po povodních
Vzhledem k aktuální povodňové situaci přinášíme postup Ministerstva financí k financování záchranných a likvidačních prácí po aktuálních povodních a při obnově území.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Doporučení Svazu k dotazníku MSp o veřejném opatrovnictví
Svaz doporučuje svým členům, aby se aktivně zapojili do dotazníkového šetření Ministerstva spravedlnosti a krajů ve věci veřejného opatrovnictví a jeho financování. Zároveň zdvořile žádáme o zaslání vyplněného dotazníku v kopii kontaktní osobě Kanceláře Svazu.
EVROPSKÉ FONDY
Vláda schválila realokace prostředků v rámci operačních programů
Vláda na svém zasedání 22. května 2013 schválila přesun prostředků z rizikových operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku letošního roku podrobilo operační programy hodnocení, ze kterého vyšlo deset rizikových operačních programů. Tři z nich byly vybrány k přesunu prostředků do úspěšnějších programů. Jde celkově o částku kolem 7 mld. Kč, kterým v současné době hrozilo, že nebudou vyčerpány.
VZDĚLANÝ ZASTUPITEL
Důležité upozornění pro absolventy e-learningu z řad úředníků
Již dříve jsme informovali o tom, že i úředníci mohou využít bezplatného vzdělávání, které nabízí akreditovaný e-learningový kurz projektu Vzdělaný zastupitel. Stoupající počet absolventů nás přesvědčil, že zájem z jejich řad je veliký a počet osvědčení přichystaných k vystavení a rozeslání den ode dne roste.
Osvědčení k akreditovanému kurzu pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat předepsané náležitosti. Mezi ně patří rovněž datum narození a rozlišení, zda jde o vedoucí úřednickou pozici nebo nikoliv. Jsme proto nyní nuceni požádat všechny absolventy e-learningového kurzu z řad úředníků, kteří kurzem prošli před 28. květnem 2013, aby doplnili své registrační údaje na webových stránkách www.vzdelanyzastupitel.cz. Bez vyplnění těchto údajů nemůže být úspěšným absolventům zasláno plnohodnotné osvědčení, které umožňuje započítání kurzu do povinného průběžného vzdělávání. Žádáme, aby tak úředníci učinili, co nejdříve.
Upozorňujeme, že toto doplnění se netýká zastupitelů, ani jiných zaměstnanců úřadů, kteří nejsou v pozici úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb. a kterým se zasílá certifikát v jiném formátu.

 
PARTNERSTVÍ MĚST
Seminář o možnostech česko-německé spolupráce v oblasti dětí a mládeže
Svaz ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vás zve na seminář Možnosti česko-německé spolupráce dětí a mládeže v rámci partnerství měst a obcí, který se uskuteční v úterý 18. června 2013 v Praze.
OSTATNÍ
Cena Památka roku 2013
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo společně s Národním památkovým ústavem a Ústavem územního rozvoje novou soutěž - o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb - Památka roku 2013.

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje