Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 15 / 14. května 2013

SMO ČR
Přinášíme vám aktuální přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
Z JEDNÁNÍ
Zástupci Svazu se sešli s ministrem Kalouskem ohledně situace obcí v ROP Severozápad
Předmětem jednání s ministrem Kalouskem dne 30. dubna 2013 byla situace některých obcí v Karlovarském a Ústeckém kraji, které se ne vlastním přičiněním dostaly do situace, která pro ně může do budoucna znamenat existenční problémy.
Starostové požadují směřování finančních prostředků z EU na potřeby samospráv a zjednodušení celého systému
Využití evropských prostředků bylo hlavním tématem jubilejního XX. Kongresu starostů a primátorů, který pořádal Svaz dne 25. dubna 2013 v Brně. V současné chvíli se totiž nacházíme v období, kdy se rozhoduje o budoucím využití evropských prostředků. V této debatě jsou z pohledu Svazu důležité oblasti, které bude možné podporovat, množství peněz určených na potřeby měst a obcí, ale také pravidla a podmínky, za kterých bude možné zdroje využívat.
ŠKOLSTVÍ
Školská komise Svazu a pracovní skupina pro školství a sport SMS ČR pro přijala další závěry k reformě financování regionálního školství
Ve středu 24. dubna 2013 zasedala Školská komise Svazu společně s pracovní skupinou pro školství a sport SMS. Na programu jednání byla opětovně reforma financování regionálního školství. Ministerstvo školství totiž poslalo do připomínkového řízení novelu školského zákona, která již obsahuje úpravu financování bez ohledu na to, zda byly dohodnuty parametry. Na jednání přítomní tento krok jednoznačně odmítli.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Návrh novely zákona o sociálních službách se ve svých dopadech zmírní
Ministerstvo práce a sociálních věcí vypustilo v souladu s připomínkami Svazu některé navrhované změny v připravované novele zákona o sociálních službách. Tím zásadním je zejména upuštění od návrhu vícezdrojového financování sociálních služeb, aniž by přitom novela přinášela jakékoli řešení nového zatížení obecních rozpočtů.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
MUFIS – reakce na článek
Reakce na článek uveřejněný na serveru novinky.cz pod názvem „Americké půjčky pro obce přes státní firmu byly nevýhodné, zrušte to, navrhuje NKÚ“. Článek se zabývá zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu při kontrole hospodaření Municipální finanční společnosti, která na základě vládní dohody financovala půjčkami amerických investorů rozvojové projekty českých měst a obcí. NKÚ dle článku dospěl k závěru, že činnost této státní firmy byla pro ČR nevýhodná.
Meziroční saldo rozpočtu po dubnu 2013 je o 28,2 mld. Kč lepší než loni
Ke konci dubna 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 373,2 mld. Kč, celkové výdaje 389,8 Kč a schodek hospodaření 16,5 mld. Kč, což představuje nejlepší výsledek od roku 2000. V dubnu 2012 byl vykázán schodek 44.7 mld. Kč, saldo se tedy meziročně zlepšilo o 28,2 mld. Kč. Větší vypovídací hodnotu o míře přesnosti schváleného rozpočtu na rok 2013, resp. o očekávaném celoročním inkasu, přinesou až údaje o pololetním pokladním plnění.
Řešení výpadku příjmů z RUD u obcí s nadměrným katastrem se rýsuje
Rozpočtový výbor schválil návrh řešení dopadů poklesu daňových výnosů ze sdílených daní u obcí s katastrem nad 10 ha na 1 obyvatele. Tento návrh byl doporučen ke schválení Podvýborem pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie a týká se 57 obcí v ČR.
VESNICE ROKU
Celkem 270 obcí soutěží o titul Vesnice roku 2013 a nejlepší Video Vesnice roku
Téměř dva měsíce mohly obce připravovat a posílat přihlášku do soutěže a zároveň se tak začít připravovat na návštěvu krajské hodnotitelské komise. V letošním roce bude v průběhu měsíce května a června navštíveno a hodnoceno celkem 270 obcí ze třinácti krajů České republiky.
POZVÁNKY
Seminář dobré praxe rodinné politiky na úrovni obcí při příležitosti vyhlášení soutěže Obec přátelská rodině
Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá již VI. ročník soutěže Obec přátelská rodině, které je Svaz spoluvyhlašovatelem. Na slavnostní vyhlášení dne 31. května 2013 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude navazovat blok Příklady dobré praxe, ve kterém vítězové loňského ročníku představí své Plány rozvoje rodinné politiky.
14. evropské fórum pro ekoinovace
Zveme vás na 14. evropské fórum pro ekoinovace, které se koná ve dnech 23. - 24. května 2013 v Praze. Fórum pořádá Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Jedná se o mezinárodní konferenci pořádanou dvakrát ročně za účelem výměny poznatků o ekoinovacích. Letos se fórum poprvé uskuteční v Praze a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.
Jak pomocí elektronických tržišť efektivně nakládat s veřejnými zakázkami?
Jak jsme vás dříve informovali, Svaz odborně zaštítil jarní cyklus konferencí k problematice veřejných zakázek, které pořádá magazín Profit a deník Mladá fronta E15. Nyní jsme aktualizovali přehled termínů seminářů v dalších krajích. Vstup na akci je bezplatný po předchozí registraci. 
Konference "Společně k bezbariérovosti IV"
Statutární město Pardubice zve na celostátní konferenci věnovanou aktuálním otázkám v oblasti bezbariérovosti, která se koná dne 23. května 2013 v prostorách pardubické radnice. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města Pardubice, kde je umístěna pozvánka, program i přihlašovací formulář.
Křižovatky architektury: Architektura s rudou hvězdou – bez stigmat a předsudků
Éra socialismu, tedy léta 1948-1989, nám zanechala také dědictví architektonické. Jde o velmi různorodý soubor staveb, k němuž mají odborníci i veřejnost často rozporuplný postoj. Otazníky vzbuzují zejména stavby z let 70. a 80., které jsou často nepominutelnou součástí každodenního života měst i obcí. Jejich noví majitelé pro ně dnes hledají nové funkce a v souvislosti s tím se objevuje potřeba jejich architektonických i technologických úprav. Jak přitom postupovat? Jde o památky - nebo bezcenné stavby? I na tyto otázky se pokusí odpovědět 5. ročník konference Křižovatky architektury, který se koná 13. června v budově někdejšího Federálního shromáždění v Praze.Využijte snížené vstupné a registrujte se on-line!
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje