Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 27 / 15. října 2012

SMO ČR
Přinášíme Vám pravidelný přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
SPRÁVA OBCE
Přímá volba - aby se vlk nažral a koza zůstala celá
V paragrafovém znění zpracovaného návrhu přímé volby starostů se již nyní objevují nedostatky. Další zasedání pracovní skupiny na Ministerstvu vnitra ČR potvrdilo obavy Svazu, že celé jednání kolem přímé volby vyznívá tak, že jde o odškrtnutí závazku z politického programu a prohlášení vlády a nikoli o konstruktivní debatu o všech aspektech volebního systému a vyjasnění i dalších možností.
Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo urychlit práce na oddlužení obcí
Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra spravedlnosti Františkem Korbelem o nutných legislativních změnách, které jsou v gesci jeho ministerstva. Starostové již dlouhá léta požadují centrální rejstřík přestupků, který by umožnil opakované přestupky přísněji potrestat.
ČSÚ ukončil vydávání „Výpisů z registru ekonomických subjektů“
Český statistický úřad přestal vydávat „Výpisy z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě. Prokazování existence (právní subjektivity) právnické osoby, podnikající fyzické osoby či orgánu veřejné moci vč. přiděleného identifikačního čísla přebírá výhradně registr osob, který je součástí soustavy základních registrů.
Svaz podporuje kvalitní architekturu
V souladu s politikou architektury Svaz poskytl záštitu mezinárodní soutěži mladých architektů YOUNG ARCHITECT AWARD 2013. Tématem jsou „bolavá místa středů a okrajů měst a obcí“. Zpracované studie by měly být inspirací a návodem, jak lze přistupovat k řešení venkovského a městského prostoru. Připojte se i Vy se svým návrhem. Využijte možnost architektonického návrhu Vaší lokality nebo prostoru. Vaše města ale i obce mohou být zajímavým objektem pro architektonické studie, nabídněte proto svou obec, město mladým architektům.
FINANCOVÁNÍ
Rozpočtová odpovědnost posvěcena vládou
Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který má zamezit rostoucímu zadlužení státu. Zároveň se v návrhu zpřísňují pravidla pro územní samosprávné celky.  Svaz již v minulosti připomínkoval první návrh zákona, a proto chápe schválené řešení jako určitý kompromis. Nicméně ani v něm bohužel nejsou vyjasněny důležité pojmy.
MAJETEK OBCÍ
Blíží se termín ukončení zápisu do katastru!
Upozorňujeme, že novela zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí stanovila nejzazší lhůtu pro zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. března 2013. Nemovitosti nezapsané v katastru do tohoto data automaticky přechází od 1. dubna 2013 na stát.
VZDĚLÁVÁNÍ ZASTUPITELŮ
Někdy je snadnější rozpohybovat sochy než lidi," říká cestovatel a místostarosta města Strakonice Pavel Pavel o e-learningovém kurzu Vzdělaný zastupitel.
„Bylo pro mne výzvou dokázat, jak se sochy moai přemisťovaly. Musím ale přiznat, že péče o rozvoj obce a uspokojování potřeb občanů je výzvou srovnatelnou. V obou případech za úspěchem stojí znalosti. U soch na Velikonočním ostrově to byla znalost fyzikálních zákonů a mechaniky. Při výkonu funkce zastupitele se zase potřebujete dobře orientovat v oblasti práva. Přestože jsem již zkušeným zastupitelem, využil jsem nabízené možnosti a zúčastnil se e-learningového kurzu projektu Vzdělaný zastupitel. Utřídil jsem si tak své vědomosti ohledně zákona o obcích a také ostatních souvisejících právních předpisů. Kurz byl pro mne velmi užitečný, a proto mohu využití vzdělávacích služeb projektu jen doporučit."
Ing. Pavla Pavla znáte jako technika a experimentálního archeologa, který se zabývá zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen. Vyřešil tajemství přepravy kamenných soch moai na Velikonočním ostrově, když jako člen expedice legendárního norského cestovatele a etnografa Thora Heyerdahla v roce 1986 potvrdil svou hypotézu praktickými pokusy. Věděli jste ale, že mu není lhostejný ani rozvoj jeho města? Přestože je již 14 let místostarostou města Strakonice a čtyři roky působil ve funkci uvolněného radního Jihočeského kraje, prošel e-learningovým kurzem Vzdělaný zastupitel.
Ověřte si i Vy své znalosti zákona o obcích, zaregistrujte se a vyplňte si krátký test on-line na stránkách www.vzdelanyzastupitel.cz.
Test můžete rovněž vyplnit v PDF verzi, která je ke stažení zde. Zajímá Vás, jak jste v testu uspěli? Řiďte se instrukcemi v letáku, odešlete test a v krátké době obdržíte výsledek.
Měli jste při vyplňování testu nějaké nejasnosti? Rádi byste si své znalosti utřídili a rozšířili? Prostudujte si nabízený e-learnigový kurz, který je rozdělen do dvou modulů dle obtížnosti. Při studiu je Vám k dispozici tutor, na kterého se můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy ke studované problematice, a to v každý všední den od 12:00 do 21:00 na telefonním čísle 226 227 505.  

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Grantová příležitost na projekty zahraniční rozvojové spolupráce
Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační řízení na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných obcemi a kraji na rok 2013. Termín k předložení projektových žádostí je 12. listopadu 2012 v 15 hodin. 
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje