Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 24 / 18. září 2012

SMO ČR
Přinášíme Vám pravidelný přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
SPRÁVA OBCE
NE navrhované reformě veřejné správy!
Jednoznačný nesouhlas vyslovili starostové, senátoři i odborníci na semináři věnovanému koncepci dokončení reformy veřejné správy v Senátu 11. září 2012. Přinášíme shrnutí diskuze k navrhované reformě, která má přinést zásadní zlom v přiblížení veřejné správy občanům.
 SOUTĚŽE
Řepice vesnicí roku 2012
Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku se stala jihočeská obec Řepice. Na druhém místě se umístila jihomoravská obec Tvarožná Lhota, třetí skončila obec Křižánky z Kraje Vysočina. Gratulujeme!
Uherské Hradiště a Drmoul oceněny jako Evropská kvetoucí sídla
Porota evropské soutěže hodnotící květinovou výzdobu s důrazem na příznivé životní prostředí sídel a rozvoj funkční sídelní zeleně ocenila v letošním ročníku českého zástupce za města stříbrným oceněním a českého zástupce obcí bronzovým. Gratulujeme!
 VZDĚLÁVÁNÍ ZASTUPITELŮ
E-learningový kurz pro zastupitele
Připojte se k více než 3300 aktivních zastupitelů, kteří si již prohloubili a otestovali své znalosti zákona o obcích. Vzdělávání je interaktivní, k dispozici je v průběhu kurzu tutor, kterého se můžete telefonicky nebo e-mailem dotazovat. Vzdělávání je zakončeno testem v elektronické podobě. Po úspěšném absolvování testu od nás obdržíte certifikát jako doklad o absolvování kurzu a poukázku na drobný dárek. 
Vzdělávací semináře pro zastupitelstva
Na základě častých dotazů připomínáme, že je stále možné požádat o organizaci semináře přímo ve Vaší obci nebo městě. Obsah školení je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám zastupitelů. Lektoři s dlouholetou zkušeností v roli starosty nebo zastupitele napomohou se získáním nového pohledu na řešení každodenních problémů Vaší obce. Neocenitelná je hlavně vzájemná výměna zkušeností, která přispívá k hlubšímu porozumění správy a rozvoje obce. V případě zájmu o vzdělávací seminář kontaktujte projektovou koordinátorku Svazu Ing. Olgu Kučerovou (kucerova@smocr.cz, tel.: 234 709 719).

INFORMAČNÍ SERVIS
V aktuálním čísle upozorňujeme na určitá rizika schválené novely rozpočtového určení daní, která by obce neměly podcenit, a připravili jsme také krátké ohlednutí za historií tohoto zákona. Z tematických článků by Vaší pozornosti neměly ujít zprávy o přípravě Svazu na budoucí programovací období pro čerpání z fondů EU, akceschopnosti hasičů v roce 2013 a vyhláškách regulacích hazard. Nové číslo časopisu INS naleznete v rubrice Informační servis.
 POZVÁNKY
Výstava nejkrásnějších českých kvetoucích sídel
V Národní knihovně v Praze byla zahájena putovní výstava 10 let Evropských kvetoucích sídel v ČR. V prostorách chodby v přízemí a na Révovém nádvoří je vystavena panelová expozice zobrazující snímky z 10 vesnic a 10 měst oceněných v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe a také Uherského Hradiště a Drmoulu, které obdrželi ocenění v letošním roce.
Přímá volba starostů a prvky přímé demokracie v ČR
Možným přínosům a potenciálním rizikům spojeným s případným zavedením přímé volby starostů do systému naší veřejné správy se bude věnovat seminář v Benešově dne 27. září 2012. Přednášející se dotknou i některých dalších prvků přímé i nepřímé demokracie v naší veřejné správě, jako je např. využívání referenda na úrovni obcí či krajů. Se svými příspěvky vystoupí představitelé územních samosprávných celků, Svazu, zástupci Ministerstva vnitra a Parlamentu ČR a odborníci z akademické sféry. Více informací naleznete na stránkách Institutu pro veřejnou správu.
 NABÍDKA
Podpora řešení problematiky obnovy krajiny a péče o životní prostředí
Nadace VIA vyhlásila nové grantové kolo programu podporujícího řešení problematiky obnovy krajiny a péče o životní prostředí. V rámci programu budou podpořeny 3 projekty z celé České republiky, každý částkou 300 000 Kč. Více informací včetně textu vyhlášení a formuláře žádosti získáte na webových stránkách Nadace VIA.

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje