Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

21.06.2005 14:23

Návrh zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání, o změně z. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, a zákona o poz. Komunikacích

Návrh zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání a o změně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o pohonných hmotách)

1) K Důvodové zprávě, bodu 3. Obecné části

Předkladatel návrhu tvrdí, že navrhovaná úprava nezakládá žádné nové nároky na státní rozpočet ani na jiné veřejné rozpočty. Přitom zakládá nové kompetence, resp. povinnosti obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v § 8 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 3 písm. a) a § 10 odst. 5. Tato nová povinnost by znamenala nárůst administrativy, tzn. počtu pracovníků věcně příslušné agendy a finančních prostředků s tím souvisejících. Tyto nepředpokládané finanční nároky nejsou předkladatelem návrhu zohledněny. Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávaly správní delikty ve smyslu navrhovaného ustanovení § 8 a 9. Kompetence ve smyslu § 8 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 3 písm. a) a § 10 odst. 5 v rámci sankčního řízení musí náležet orgánu, který je určen k provádění dozoru, tzn. České obchodní inspekci.

Tato připomínka je zásadní.

2) K Zvláštní části, Část první – Pohonné hmoty a jejich používání

K § 2 odst. 1 písm. d)

Toto ustanovení nově definuje pojem “čerpací stanice”. Podle ust. § 82 odst. 1 stavebního zákona se kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby. To znamená, že se stavba k užívání neschvaluje, ale užívání stavby k určenému účelu se povoluje.

Navrhujeme ve smyslu výše uvedeného tento text § 2 odst. 1 písm. d):

čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen “čerpací stanice”) stavba povolená k užívání podle stavebního zákona, v níž se pohonná hmota vydává ze stacionární skladovací nádrže prostřednictvím výdejního stojanu spojeného se zemí pevným základem,”

Tato připomínka je zásadní.

K § 8, 9 a 10 Správní delikty

K § 8 odst. 3 písm. a) a § 9 odst. 3 písm. a)

Vzhledem k tomu, že obecní úřady nejsou v zákoně jmenovány jako orgány kontrolující dodržování tohoto zákona, není logické, aby prováděly sankční řízení o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob za porušení povinností stanovených tímto zákonem. Podle našeho názoru by sankční řízení měl vést zásadně orgán, který je určen k provádění dozoru nad dodržováním stanovených povinností, v tomto případě Česká obchodní inspekce. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ve smyslu navrhovaného ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) přestupky fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a e) a ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) správní delikty právnických osob podle odstavce 1 písm. a) a e) projednávaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Odůvodnění: Obecní úřady obcí s rozšířenou působností nevykonávají a ani nebudou vykonávat státní správu a státní dozor v uvedené oblasti. Z tohoto důvodu nebudou mít vliv na uvedenou oblast. Vzhledem k tomu, že by se v případě přijetí navrhované úpravy projevila potřeba nárůstu pracovních činností a povinností na zabezpečení uvedené agendy, postrádáme ekonomický rozbor dopadů tohoto zákona na činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Tato připomínka je zásadní.

3) K Zvláštní části, Část druhá - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

K bodu 5

Doporučujeme zvážit, zda by poznámka pod čarou č. 12 obsahující odkaz na zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, neměla být přesunuta za slova “Česká obchodní inspekce”.

Tato připomínka je doporučující.

4) K Zvláštní části, Část třetí – Změna zákona o pozemních komunikacích

K § 14

Navrhujeme úpravu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb. v odst. 6 písm. c) bodě 5, nikoliv v odst. 7.

Návrh textu ustanovení zní:

V § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb. se v odstavci 6 písm. c) bodě 5 za slovem “zařízení” nahrazuje čárka středníkem a doplňuje věta “zvláštní užívání spočívající ve zřizování a provozu pojízdných nebo přenosných zařízení, která jsou určena k čerpání nebo plnění zkapalněných ropných plynů, nelze povolit.”

Odůvodnění: Cílem návrhu úpravy je odstranění tzv. “mobilních čerpacích stanic LPG” z pozemních komunikací a přilehlých silničních pomocných pozemků a vytvořit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž. Lze doložit na základě odborného posudku č. 286/02/13 zpracovaného prof. Ing. Josefem Michálkem, CSc., že tyto tzv. “mobilní čerpací stanice LPG” jsou provozovány v nevyhovujících lokalitách a podmínkách a neodpovídají platným právním předpisům a technickým normám pro jejich provoz. Zmíněné zdroje pohonných hmot představují při jejich provozování značné bezpečnostní riziko, přičemž při jejich výbuchu může dojít nejen k poškození stavby pozemní komunikace, ale i obytných staveb, či stavebních souborů, zejména pak v městské zástavbě. Z těchto důvodů má navrhovaná úprava své opodstatnění, neboť ustanovení § 25 si klade za cíl ochránit nejen stavby pozemních komunikací, ale i ostatní stavby před nežádoucími poškozeními či jejich vliv v rámci povolovacího režimu výrazně zmírnit, přičemž je nutné zdůraznit spojitost této problematiky

s problematikou ochrany obyvatelstva a krizovým řízením v rámci předcházení vzniku mimořádných událostí. Bylo by proto vhodné k dosažení požadovaného cíle a z hlediska možného obcházení zákona v dosavadním znění, provést úpravu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 5, než tuto úpravu provádět změnou § 25 odst. 7 nebo zákazem vloženým za písm. g) do § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.

Tato připomínka je zásadní.

 

Dagmar Plachá, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje