Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

06.06.2006 12:42

Statutární město Zlín: účastník evropského projektu Mysleme na energii!

Město Zlín je členem mezinárodního konsorcia, které realizuje projekt Energy in Minds! (Mysleme na energii). Cílem projektu je uspořit do roku 2010  až 30 % konvenčních energií ve vybraných městských částech, z nich pak rozšířit získané zkušenosti do dalších oblastí.

Zlín trpělivě skládá mozaiku tvořící pozitivní image místa vhodného pro inovační aktivity. Zakládá si na pověsti města zeleně s velmi dobrým životním prostředím. Cíle programu jsou plně v souladu s dlouhodobou strategií města zlepšovat životní prostředí, inovovat, vést mladou generaci k uznávání hodnot trvale udržitelného rozvoje. Město chce využít jak demonstrační, tak inovační složku projektu. Účast v projektu umožní městu také dílčí investice do veřejných budov. Příležitost účastnit se mezinárodního projektu bereme jako výzvu ke zkvalitnění vlastních pracovních postupů v managementu dotačních prostředků.
 
Projekt Energy in Minds! se realizuje na území měst Zlín (ČR), Weiz-Gleisdorf (Rakousko), Neckarsulm (Německo) a Falken­berg (Švédsko). V každém z nich se kromě samotného města vždy účastní ještě další 2 - 4 místní subjekty. Českými účastníky projektu jsou konkrétně: 
·        Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
·        Zelené bydlení, obč. sdružení jako organizátor české účasti v projektu a zástupce spotřebitelů energií
·        Teplo Zlín, a. s. jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
·        Ekosolaris, a. s. jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie.
 
Celkové náklady projektu jsou ve Zlíně rozpočtovány na cca 112 mil. Kč, při jejichž správném vynaložení v souladu s podmínkami projektu získají účastníci dotaci EU v celkové výši 45 mil. Kč. Výše dotace u investičních (demonstračních) akcí se nejčastěji pohybuje v roz­mezí 10 – 35 % vynaložených nákladů a její přesná výše závisí na tom, co je možno dle podmínek projektu vykázat jako tzv. uznatelné náklady. U aktivit výzkumného a informační­ho charakteru činí dotace 50 % uznatelných nákladů, u školicích a řídících aktivit 100 %.
 
Do skupiny investičních aktivit patří výstavba 15 nových nízkoenergetických rodinných domů, výstavba 2 nových nízkoenergetických bytových domů (s cca 10 bytovými jednotkami), zateplení a výměna oken v 90 bytech panelového domu, 40 rodinných domech, 2 veřej­ných a 3 kancelářských budovách pro snížení jejich energetické spotřeby o min. 50 %. Dále instalace cca 1200 m2 solárních termických systémů pro ohřev vody a dotápění v rodinných a bytových domech a ve veřejných budovách, zřízení fotovoltaické elektrárny s výkonem cca 300 kWp, využití energie z komunálního odpadu.
 
Informační aktivity se zahrnují tiskové konference, veřejné prezentace a publikace o projektu, ustavení Regionální energetické agentury, školení, semináře, workshopy, dny otevřených dveří pro odbornou i laickou veřejnost.
 
Městský energetický management, energetická koncepce, akční plány
 
Přijetím nových zákonů v energetice v roce 2000, zvláště pak zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, byly krajům a statutárním městům uloženy nové povinnosti. Jednou z nich je zpracování Územní energetické koncepce statutárního města Zlína. Tu jsme zpracovali s výhledem na 20 let a v souladu se zákonem 177/2006 Sb., o hospodaření energií, ji považujeme za „neopomenutelný“ podklad pro územní plánování. Zpracovatelem koncepce pro Zlín byla v letech 2003 – 2004 projektová organizace CENTROPROJEKT, koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Zlína.
 
Realizace koncepčních záměrů je postavena na tvorbě a realizaci akčních plánů. Ty připravujeme na období 5 až 7 let a jejich cílem je rozpracovat závěry energetické koncepce města do studie proveditelnosti. Musí přihlížet k obecným podmínkám, jež jsou tvořeny legislativou ČR, mezinárodními závazky, celkovým hospodářským vývojem a specifickými podmínkami, které jsou dány geografickými klimatickými poměry, strukturou osídlení, kvalitou životního prostředí a hospodářstvím kraje. Akční plány pro období 2007 – 2013 zpracovává v současné době Universita Tomáše Bati ve Zlíně.
Součástí zákonných povinností je zpracování energetických auditů budov dle vyhlášky 213/2001 Sb. Audity máme zpracovány, postupně realizujeme navržená opatření. V organizační struktuře Magistrátu města Zlína je vytvořeno funkční místo „hlavní energetik“ zařazené do odboru strategického rozvoje. Hlavní energetik se účastní jednání řídícího výboru projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii).
 
Zkušenosti z dosavadní realizace projektu
 
Těžištěm činností v prvním roce projektu byla především informační kampaň. Hlavními dosavadními neinvestičními výstupy projektu jsou, vedle několika uspořádaných seminářů a mezinárodního workshopu, výstavy, informační brožury a webové stránky www.chytraenergie.cz, které jsou důležitým nástrojem komunikace mezi veřejností a organizátory projektu. Město Zlín je z hlediska skladby účastníků pro orgány Evropské komise jakýmsi nepsaným garantem správného čerpání prostředků, proto jsme věnovali velkou pozornost administrativním procesům řízení projektu.
 
Postupně se ve městě připravují také investiční aktivity.
 
Město připravuje investici k využití obnovitelných zdrojů v objektu Městských lázní. Nabízí se možnost instalace solárního systému na ohřev vody a vytápění, rekuperace odpadní vody ze sprch a vzduchu z klimatizace, případně využití tepelného čerpadla. Město také plánuje využití prostředků z projektu k zateplení některého objektu v majetku města.
 
Velmi pozitivní ohlas má záměr využít plochu rekultivované skládky komunálního odpadu k instalaci „sluneční“ elektrárny. Náhorní plošina s celodenním slunečním svitem v trvale střeženém objektu městské skládky je pro tento účel plně vyhovující. Příprava investice, na jejímž konci by měla být fotovoltaická elektrárna s výkonem nejméně 200 kWp, intenzivně probíhá.
 
Pozn. Logo projektu Energy in Minds!, které mezinárodní konsorcium používá, bylo navrženo studenty Fakulty multimediálních komunikací University Tomáše Bati ve Zlíně.
Ing Zdeněk Urbanovský
statutární město Zlín
                             
Projekt je spolufinancován EU

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje