Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 116
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

06.06.2006 12:42

Statutární město Zlín: účastník evropského projektu Mysleme na energii!

Město Zlín je členem mezinárodního konsorcia, které realizuje projekt Energy in Minds! (Mysleme na energii). Cílem projektu je uspořit do roku 2010  až 30 % konvenčních energií ve vybraných městských částech, z nich pak rozšířit získané zkušenosti do dalších oblastí.

Zlín trpělivě skládá mozaiku tvořící pozitivní image místa vhodného pro inovační aktivity. Zakládá si na pověsti města zeleně s velmi dobrým životním prostředím. Cíle programu jsou plně v souladu s dlouhodobou strategií města zlepšovat životní prostředí, inovovat, vést mladou generaci k uznávání hodnot trvale udržitelného rozvoje. Město chce využít jak demonstrační, tak inovační složku projektu. Účast v projektu umožní městu také dílčí investice do veřejných budov. Příležitost účastnit se mezinárodního projektu bereme jako výzvu ke zkvalitnění vlastních pracovních postupů v managementu dotačních prostředků.
 
Projekt Energy in Minds! se realizuje na území měst Zlín (ČR), Weiz-Gleisdorf (Rakousko), Neckarsulm (Německo) a Falken­berg (Švédsko). V každém z nich se kromě samotného města vždy účastní ještě další 2 - 4 místní subjekty. Českými účastníky projektu jsou konkrétně: 
·        Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
·        Zelené bydlení, obč. sdružení jako organizátor české účasti v projektu a zástupce spotřebitelů energií
·        Teplo Zlín, a. s. jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
·        Ekosolaris, a. s. jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie.
 
Celkové náklady projektu jsou ve Zlíně rozpočtovány na cca 112 mil. Kč, při jejichž správném vynaložení v souladu s podmínkami projektu získají účastníci dotaci EU v celkové výši 45 mil. Kč. Výše dotace u investičních (demonstračních) akcí se nejčastěji pohybuje v roz­mezí 10 – 35 % vynaložených nákladů a její přesná výše závisí na tom, co je možno dle podmínek projektu vykázat jako tzv. uznatelné náklady. U aktivit výzkumného a informační­ho charakteru činí dotace 50 % uznatelných nákladů, u školicích a řídících aktivit 100 %.
 
Do skupiny investičních aktivit patří výstavba 15 nových nízkoenergetických rodinných domů, výstavba 2 nových nízkoenergetických bytových domů (s cca 10 bytovými jednotkami), zateplení a výměna oken v 90 bytech panelového domu, 40 rodinných domech, 2 veřej­ných a 3 kancelářských budovách pro snížení jejich energetické spotřeby o min. 50 %. Dále instalace cca 1200 m2 solárních termických systémů pro ohřev vody a dotápění v rodinných a bytových domech a ve veřejných budovách, zřízení fotovoltaické elektrárny s výkonem cca 300 kWp, využití energie z komunálního odpadu.
 
Informační aktivity se zahrnují tiskové konference, veřejné prezentace a publikace o projektu, ustavení Regionální energetické agentury, školení, semináře, workshopy, dny otevřených dveří pro odbornou i laickou veřejnost.
 
Městský energetický management, energetická koncepce, akční plány
 
Přijetím nových zákonů v energetice v roce 2000, zvláště pak zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, byly krajům a statutárním městům uloženy nové povinnosti. Jednou z nich je zpracování Územní energetické koncepce statutárního města Zlína. Tu jsme zpracovali s výhledem na 20 let a v souladu se zákonem 177/2006 Sb., o hospodaření energií, ji považujeme za „neopomenutelný“ podklad pro územní plánování. Zpracovatelem koncepce pro Zlín byla v letech 2003 – 2004 projektová organizace CENTROPROJEKT, koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Zlína.
 
Realizace koncepčních záměrů je postavena na tvorbě a realizaci akčních plánů. Ty připravujeme na období 5 až 7 let a jejich cílem je rozpracovat závěry energetické koncepce města do studie proveditelnosti. Musí přihlížet k obecným podmínkám, jež jsou tvořeny legislativou ČR, mezinárodními závazky, celkovým hospodářským vývojem a specifickými podmínkami, které jsou dány geografickými klimatickými poměry, strukturou osídlení, kvalitou životního prostředí a hospodářstvím kraje. Akční plány pro období 2007 – 2013 zpracovává v současné době Universita Tomáše Bati ve Zlíně.
Součástí zákonných povinností je zpracování energetických auditů budov dle vyhlášky 213/2001 Sb. Audity máme zpracovány, postupně realizujeme navržená opatření. V organizační struktuře Magistrátu města Zlína je vytvořeno funkční místo „hlavní energetik“ zařazené do odboru strategického rozvoje. Hlavní energetik se účastní jednání řídícího výboru projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii).
 
Zkušenosti z dosavadní realizace projektu
 
Těžištěm činností v prvním roce projektu byla především informační kampaň. Hlavními dosavadními neinvestičními výstupy projektu jsou, vedle několika uspořádaných seminářů a mezinárodního workshopu, výstavy, informační brožury a webové stránky www.chytraenergie.cz, které jsou důležitým nástrojem komunikace mezi veřejností a organizátory projektu. Město Zlín je z hlediska skladby účastníků pro orgány Evropské komise jakýmsi nepsaným garantem správného čerpání prostředků, proto jsme věnovali velkou pozornost administrativním procesům řízení projektu.
 
Postupně se ve městě připravují také investiční aktivity.
 
Město připravuje investici k využití obnovitelných zdrojů v objektu Městských lázní. Nabízí se možnost instalace solárního systému na ohřev vody a vytápění, rekuperace odpadní vody ze sprch a vzduchu z klimatizace, případně využití tepelného čerpadla. Město také plánuje využití prostředků z projektu k zateplení některého objektu v majetku města.
 
Velmi pozitivní ohlas má záměr využít plochu rekultivované skládky komunálního odpadu k instalaci „sluneční“ elektrárny. Náhorní plošina s celodenním slunečním svitem v trvale střeženém objektu městské skládky je pro tento účel plně vyhovující. Příprava investice, na jejímž konci by měla být fotovoltaická elektrárna s výkonem nejméně 200 kWp, intenzivně probíhá.
 
Pozn. Logo projektu Energy in Minds!, které mezinárodní konsorcium používá, bylo navrženo studenty Fakulty multimediálních komunikací University Tomáše Bati ve Zlíně.
Ing Zdeněk Urbanovský
statutární město Zlín
                             
Projekt je spolufinancován EU

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje