Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 167
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

13.06.2006 10:32

Energetická politika Evropské unie a úsporné využívání energií

Rakouský svaz měst na počátku měsíce května připravil pro partnery projektu C2ENET konferenci o úsporném využívání energií, která se uskutečnila v Innsbrucku.

Dlouhodobé prognózy využívání energií v celosvětovém a evropském měřítku bylo jedním z diskutovaných témat uvedené konference. Podle názoru zástupkyně Generálního ředitelství pro vědu a výzkum Evropské komise Marie Rosa Virdis musely být prognózy minulých let kvůli neustále se navyšujících cen ropy, majících samozřejmě i dopad na ceny energií, zásadním způsobem přepracovány. Do budoucna se očekává nárůst investic do budování nových rafinérií, zejména v Číně, jejíž spotřeba energií v závislosti na vysoce progresivním ekonomickém růstu stoupá, a taktéž ve Spojených státech. Cena ropy bude podle jejího názoru kolem roku 2010 kolísat na 40 dolarech / barel, pak však dojde znovu k růstu ceny, a to na 60 dolarů / barel. Hlavní příčinou bude stále větší poptávka, přírodní vlivy, např. hurikány v Karibském moři, které ovlivňují těžbu ropy zejména na ropných plošinách umístěných v moři, a také ukončování těžby ropy v některých oblastech (např. v Severním moři). Spotřebu ropy a její zpracování budou doprovázet vyšší emise CO2, jejímiž největšími producenty jsou země OECD a Čína. Ty dohromady vyprodukují mezi 62 % až 68 % veškerého celosvětového objemu emisí CO2. Ze statistických údajů je zajímavé, že dosud bylo spotřebováno cca 1 000 giga barelů ropy, téměř shodné množství, jaké bude ještě do budoucna možno využít.
 
Do roku 2050 se při výrobě elektrické energie v zemích Evropské unie předpokládá masivní nárůst využívání nukleárních a obnovitelných zdrojů, vedoucí k nižší poptávce po standardních surovinách, zejm. ropě a zemním plynu. Při výrobě energie jako takové se bude využívat takřka stejné množství ropy, radikálně však naroste objem jaderných a obnovitelných zdrojů a razantně se omezí spotřeba zemního plynu. Do strategie využívání fosilních zdrojů na výrobu energie samozřejmě zasáhnou i nové technologie, které přeneseně řečeno umožní „pokles“ využívání standardních zdrojů energie.
 
Pim Koegler, předseda Energy Network, pracovní skupiny pro energetická opatření při Radě evropských obcí a regionů (CEMR), zmínil stanovisko CEMR k Zelené knize k eneregtické úspornosti (2005) a Zelené knize k evropské strategii o bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti energií, obě vydávané Evropskou komisí. Jelikož členské státy Evropské unie podepsaly Kjótský protokol, vznikl v EU systém přerozdělování a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a další související legislativa o využívání energií, včetně Zelené knihy o energetické úspornosti. Ta obsahuje návod, jak může EU dosáhnout až 20 %  úspor do konce roku 2020. CEMR je toho názoru, že je třeba stanovit pozdější termín s požadavkem na vyšší úspory, přičemž musí být dostatečným způsobem uznána role samospráv. A právě toto v evropské strategii znovu chybí. Požadavky na úsporné využívání energií je třeba důsledně promítnout do všech oblastí, které s tím souvisí (např. plánování). EU by měla samosprávám poskytnout podporu při prosazování energeticky úsporných opatření, při zajišťování informovanosti občanů, využívání způsobů dopravy méně škodlivých k životnímu prostředí a při odborném vzdělávání úředníků zabývajících se energetikou. Především je třeba klást důraz na partnerství mezi samosprávami a Evropskou unií, umožnit obcím a regionům říci, co je proveditelné a co by se mělo dít. Samosprávy jsou ochotny o tomto tématu hovořit, což potvrzuje množství realizovanýh projektů, kde však samozřejmě potřebují finanční a odbornou pomoc Evroské unie. Základní myšlenky o tom, jaká opatření mohou obce uplatňovat při využívání energií, a další spoustu praktických rad lze nalézt i v publikaci CEMR „Šetřete energií, zastavte změnu klimatu, ušetřete peníze“ (Save Energy, Save the Climate, Save Money).
 
V dalších příspěvcích se hovořilo např. o sanaci a zateplování panelových sídlišť v Maďarsku, prezentaci společností o nových modelech financování energeticky úsporných opatření, zavádění nových technologií při vytápění a svícení apod. Svými prezentacemi přispěli i zástupci dvou českých měst, Ing. Pavel Belza ze Zlína, který přednesl 2 příspěvky, jeden na téma "Zapojení města Zlína do programu EU Concerto" (projekt Energy in Minds) a druhý příspěvek „Energeticky úsporný projekt ve městě Zlín“ (zateplení školy) a člen zastupitelstva města Čelákovice Ing. Josef Šalda. Ten přispěl na téma „Jak řešit zásobování teplem v jednom menším českém městě?“.

Mgr. Pavel Drahovzal
Bc. Eva Maurová
Projekt je spolufinancován EU

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje