Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

13.06.2006 10:32

Energetická politika Evropské unie a úsporné využívání energií

Rakouský svaz měst na počátku měsíce května připravil pro partnery projektu C2ENET konferenci o úsporném využívání energií, která se uskutečnila v Innsbrucku.

Dlouhodobé prognózy využívání energií v celosvětovém a evropském měřítku bylo jedním z diskutovaných témat uvedené konference. Podle názoru zástupkyně Generálního ředitelství pro vědu a výzkum Evropské komise Marie Rosa Virdis musely být prognózy minulých let kvůli neustále se navyšujících cen ropy, majících samozřejmě i dopad na ceny energií, zásadním způsobem přepracovány. Do budoucna se očekává nárůst investic do budování nových rafinérií, zejména v Číně, jejíž spotřeba energií v závislosti na vysoce progresivním ekonomickém růstu stoupá, a taktéž ve Spojených státech. Cena ropy bude podle jejího názoru kolem roku 2010 kolísat na 40 dolarech / barel, pak však dojde znovu k růstu ceny, a to na 60 dolarů / barel. Hlavní příčinou bude stále větší poptávka, přírodní vlivy, např. hurikány v Karibském moři, které ovlivňují těžbu ropy zejména na ropných plošinách umístěných v moři, a také ukončování těžby ropy v některých oblastech (např. v Severním moři). Spotřebu ropy a její zpracování budou doprovázet vyšší emise CO2, jejímiž největšími producenty jsou země OECD a Čína. Ty dohromady vyprodukují mezi 62 % až 68 % veškerého celosvětového objemu emisí CO2. Ze statistických údajů je zajímavé, že dosud bylo spotřebováno cca 1 000 giga barelů ropy, téměř shodné množství, jaké bude ještě do budoucna možno využít.
 
Do roku 2050 se při výrobě elektrické energie v zemích Evropské unie předpokládá masivní nárůst využívání nukleárních a obnovitelných zdrojů, vedoucí k nižší poptávce po standardních surovinách, zejm. ropě a zemním plynu. Při výrobě energie jako takové se bude využívat takřka stejné množství ropy, radikálně však naroste objem jaderných a obnovitelných zdrojů a razantně se omezí spotřeba zemního plynu. Do strategie využívání fosilních zdrojů na výrobu energie samozřejmě zasáhnou i nové technologie, které přeneseně řečeno umožní „pokles“ využívání standardních zdrojů energie.
 
Pim Koegler, předseda Energy Network, pracovní skupiny pro energetická opatření při Radě evropských obcí a regionů (CEMR), zmínil stanovisko CEMR k Zelené knize k eneregtické úspornosti (2005) a Zelené knize k evropské strategii o bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti energií, obě vydávané Evropskou komisí. Jelikož členské státy Evropské unie podepsaly Kjótský protokol, vznikl v EU systém přerozdělování a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a další související legislativa o využívání energií, včetně Zelené knihy o energetické úspornosti. Ta obsahuje návod, jak může EU dosáhnout až 20 %  úspor do konce roku 2020. CEMR je toho názoru, že je třeba stanovit pozdější termín s požadavkem na vyšší úspory, přičemž musí být dostatečným způsobem uznána role samospráv. A právě toto v evropské strategii znovu chybí. Požadavky na úsporné využívání energií je třeba důsledně promítnout do všech oblastí, které s tím souvisí (např. plánování). EU by měla samosprávám poskytnout podporu při prosazování energeticky úsporných opatření, při zajišťování informovanosti občanů, využívání způsobů dopravy méně škodlivých k životnímu prostředí a při odborném vzdělávání úředníků zabývajících se energetikou. Především je třeba klást důraz na partnerství mezi samosprávami a Evropskou unií, umožnit obcím a regionům říci, co je proveditelné a co by se mělo dít. Samosprávy jsou ochotny o tomto tématu hovořit, což potvrzuje množství realizovanýh projektů, kde však samozřejmě potřebují finanční a odbornou pomoc Evroské unie. Základní myšlenky o tom, jaká opatření mohou obce uplatňovat při využívání energií, a další spoustu praktických rad lze nalézt i v publikaci CEMR „Šetřete energií, zastavte změnu klimatu, ušetřete peníze“ (Save Energy, Save the Climate, Save Money).
 
V dalších příspěvcích se hovořilo např. o sanaci a zateplování panelových sídlišť v Maďarsku, prezentaci společností o nových modelech financování energeticky úsporných opatření, zavádění nových technologií při vytápění a svícení apod. Svými prezentacemi přispěli i zástupci dvou českých měst, Ing. Pavel Belza ze Zlína, který přednesl 2 příspěvky, jeden na téma "Zapojení města Zlína do programu EU Concerto" (projekt Energy in Minds) a druhý příspěvek „Energeticky úsporný projekt ve městě Zlín“ (zateplení školy) a člen zastupitelstva města Čelákovice Ing. Josef Šalda. Ten přispěl na téma „Jak řešit zásobování teplem v jednom menším českém městě?“.

Mgr. Pavel Drahovzal
Bc. Eva Maurová
Projekt je spolufinancován EU

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje