Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 41
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 9
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 9
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 12
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 7

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XII. CFK

25.11.2009 12:15

Přednášky z XII. Celostátní finanční konference

Přinášíme Vám jednotlivé přednášky, které zazněly na XII. celostátní finanční konferenci 23. a 24. listopadu 2009 v Praze. Věříme, že vám budou k užitku.

Pondělí, 23. listopadu 2009
10.00 – 10.30       Zahájení
Úvodní slovo                                                                                                       
MUDr. Pavel Bém, čestný předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor hl. m. Prahy
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského Parlamentu
 
10.30 – 12.00                                                          BLOK I  
Ekonomická krize jako každodenní realita
Moderátor: Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu

Evropská dimenze ekonomické krize
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského Parlamentu

Makroekonomický rámec hospodaření obcí
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Příprava státního rozpočtu na rok 2010
Ing. Bohdan Hejduk, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR

Činnost Rozpočtového výboru ve vztahu k obcím a měst
Ing. Vladislav Vilímec, poslanec

Vnímání krize na úrovni krajů
Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
 
 
13.30 – 15.15                                                           BLOK II
Financování obcí v době poklesu zdrojů
Moderátor: Ing. Ivan Černý, předseda Finanční komise Předsednictva Svazu

Hospodaření obcí při výrazném výpadku sdílených daní
Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst, Svaz měst a obcí ČR

Jak dál s daní z nemovitostí?
JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa majetkových daní a poplatků

Místní poplatky jako finanční zdroj i nástroj regulace
JUDr. Zdeňka Jirásková, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Místních, správních a soudních poplatků

Pokles příjmů obecních rozpočtů a způsoby řešení jeho dopadů
Jan Zikl, Ministerstvo financí ČR, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování

Role ČMZRB ve financování obcí
Ing. Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky


15.45 – 17.15                                                         BLOK III
Jaké je být plátcem DPH a připravovat se na reformu účetnictví?
Moderátor: Miroslav Pokorný, člen Předsednictva Komory obcí a Finanční komise

Ing. Blanka Mattauschová, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa nepřímých daní

Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí
Ing. Michaela Dostálová, Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, metodička DPH

Daňová optimalizace
Olga Holubová, daňová poradkyně

DPH z pohledu menšího města
Eva Česáková, tajemnice města Přeštice

Přechod na účetnictví státu od 1. ledna 2010
Pavel Kliment, Senior Manager KPMG Česká republika, s.r.o.
 
Úterý, 24. listopadu 2009
 
 
9.00 – 10.30                                                          BLOK IV
Evropské projekty jako vítaný zdroj…..nebo danajský dar?
Moderátorka: Mgr. Daniela Pastorková, předsedkyně Komory měst

Operační program Životní prostředí v poločase
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel, Státní fond životního prostředí

Řízení evropských projektů v době poklesu zdrojů
Ing. Petr Zahradník, ředitel Kanceláře pro Evropskou unii, Česká spořitelna, a.s., člen Národní ekonomické rady vlády

Program rozvoje venkova a uznatelnost DPH
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR

Koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. Daniel Braun, MA, vrchní ředitel Sekce NOK a evropských záležitostí, Ministerstvo pro místní rozvoj


11.00 – 12.30                                                           BLOK V
Finanční a jiné aspekty vybraných činností obcí
Moderátor: Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst

Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí
Ing. David Horatius, Ministerstvo životního prostředí ČR

Situace v odpadech z pohledu Svazu
Bc. Marek Sýkora – člen Komise životního prostředí Předsednictva SMO ČR

Výherní hrací automaty – zdroj příjmů nebo výdajů?
Ing. Jaroslava Stachová, magistrát hl. m. Prahy

Regulace sázkových her – záležitost státu nebo obce?
Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR

Obce a provozovatelé kursových sázek jako partneři
PhDr. Marek Herman, Asociace provozovatelů kursových sázek, výkonný ředitel
 

 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

19. června 2018

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

Praha
20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje