Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XII. CFK

25.11.2009 12:15

Přednášky z XII. Celostátní finanční konference

Přinášíme Vám jednotlivé přednášky, které zazněly na XII. celostátní finanční konferenci 23. a 24. listopadu 2009 v Praze. Věříme, že vám budou k užitku.

Pondělí, 23. listopadu 2009
10.00 – 10.30       Zahájení
Úvodní slovo                                                                                                       
MUDr. Pavel Bém, čestný předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor hl. m. Prahy
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského Parlamentu
 
10.30 – 12.00                                                          BLOK I  
Ekonomická krize jako každodenní realita
Moderátor: Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu

Evropská dimenze ekonomické krize
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského Parlamentu

Makroekonomický rámec hospodaření obcí
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Příprava státního rozpočtu na rok 2010
Ing. Bohdan Hejduk, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR

Činnost Rozpočtového výboru ve vztahu k obcím a měst
Ing. Vladislav Vilímec, poslanec

Vnímání krize na úrovni krajů
Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
 
 
13.30 – 15.15                                                           BLOK II
Financování obcí v době poklesu zdrojů
Moderátor: Ing. Ivan Černý, předseda Finanční komise Předsednictva Svazu

Hospodaření obcí při výrazném výpadku sdílených daní
Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst, Svaz měst a obcí ČR

Jak dál s daní z nemovitostí?
JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa majetkových daní a poplatků

Místní poplatky jako finanční zdroj i nástroj regulace
JUDr. Zdeňka Jirásková, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Místních, správních a soudních poplatků

Pokles příjmů obecních rozpočtů a způsoby řešení jeho dopadů
Jan Zikl, Ministerstvo financí ČR, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování

Role ČMZRB ve financování obcí
Ing. Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky


15.45 – 17.15                                                         BLOK III
Jaké je být plátcem DPH a připravovat se na reformu účetnictví?
Moderátor: Miroslav Pokorný, člen Předsednictva Komory obcí a Finanční komise

Ing. Blanka Mattauschová, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa nepřímých daní

Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí
Ing. Michaela Dostálová, Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, metodička DPH

Daňová optimalizace
Olga Holubová, daňová poradkyně

DPH z pohledu menšího města
Eva Česáková, tajemnice města Přeštice

Přechod na účetnictví státu od 1. ledna 2010
Pavel Kliment, Senior Manager KPMG Česká republika, s.r.o.
 
Úterý, 24. listopadu 2009
 
 
9.00 – 10.30                                                          BLOK IV
Evropské projekty jako vítaný zdroj…..nebo danajský dar?
Moderátorka: Mgr. Daniela Pastorková, předsedkyně Komory měst

Operační program Životní prostředí v poločase
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel, Státní fond životního prostředí

Řízení evropských projektů v době poklesu zdrojů
Ing. Petr Zahradník, ředitel Kanceláře pro Evropskou unii, Česká spořitelna, a.s., člen Národní ekonomické rady vlády

Program rozvoje venkova a uznatelnost DPH
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR

Koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. Daniel Braun, MA, vrchní ředitel Sekce NOK a evropských záležitostí, Ministerstvo pro místní rozvoj


11.00 – 12.30                                                           BLOK V
Finanční a jiné aspekty vybraných činností obcí
Moderátor: Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst

Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí
Ing. David Horatius, Ministerstvo životního prostředí ČR

Situace v odpadech z pohledu Svazu
Bc. Marek Sýkora – člen Komise životního prostředí Předsednictva SMO ČR

Výherní hrací automaty – zdroj příjmů nebo výdajů?
Ing. Jaroslava Stachová, magistrát hl. m. Prahy

Regulace sázkových her – záležitost státu nebo obce?
Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR

Obce a provozovatelé kursových sázek jako partneři
PhDr. Marek Herman, Asociace provozovatelů kursových sázek, výkonný ředitel
 

 

 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje