Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XII. CFK

25.11.2009 12:15

Přednášky z XII. Celostátní finanční konference

Přinášíme Vám jednotlivé přednášky, které zazněly na XII. celostátní finanční konferenci 23. a 24. listopadu 2009 v Praze. Věříme, že vám budou k užitku.

Pondělí, 23. listopadu 2009
10.00 – 10.30       Zahájení
Úvodní slovo                                                                                                       
MUDr. Pavel Bém, čestný předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor hl. m. Prahy
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského Parlamentu
 
10.30 – 12.00                                                          BLOK I  
Ekonomická krize jako každodenní realita
Moderátor: Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu

Evropská dimenze ekonomické krize
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského Parlamentu

Makroekonomický rámec hospodaření obcí
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Příprava státního rozpočtu na rok 2010
Ing. Bohdan Hejduk, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR

Činnost Rozpočtového výboru ve vztahu k obcím a měst
Ing. Vladislav Vilímec, poslanec

Vnímání krize na úrovni krajů
Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
 
 
13.30 – 15.15                                                           BLOK II
Financování obcí v době poklesu zdrojů
Moderátor: Ing. Ivan Černý, předseda Finanční komise Předsednictva Svazu

Hospodaření obcí při výrazném výpadku sdílených daní
Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst, Svaz měst a obcí ČR

Jak dál s daní z nemovitostí?
JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa majetkových daní a poplatků

Místní poplatky jako finanční zdroj i nástroj regulace
JUDr. Zdeňka Jirásková, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Místních, správních a soudních poplatků

Pokles příjmů obecních rozpočtů a způsoby řešení jeho dopadů
Jan Zikl, Ministerstvo financí ČR, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování

Role ČMZRB ve financování obcí
Ing. Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky


15.45 – 17.15                                                         BLOK III
Jaké je být plátcem DPH a připravovat se na reformu účetnictví?
Moderátor: Miroslav Pokorný, člen Předsednictva Komory obcí a Finanční komise

Ing. Blanka Mattauschová, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa nepřímých daní

Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí
Ing. Michaela Dostálová, Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, metodička DPH

Daňová optimalizace
Olga Holubová, daňová poradkyně

DPH z pohledu menšího města
Eva Česáková, tajemnice města Přeštice

Přechod na účetnictví státu od 1. ledna 2010
Pavel Kliment, Senior Manager KPMG Česká republika, s.r.o.
 
Úterý, 24. listopadu 2009
 
 
9.00 – 10.30                                                          BLOK IV
Evropské projekty jako vítaný zdroj…..nebo danajský dar?
Moderátorka: Mgr. Daniela Pastorková, předsedkyně Komory měst

Operační program Životní prostředí v poločase
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel, Státní fond životního prostředí

Řízení evropských projektů v době poklesu zdrojů
Ing. Petr Zahradník, ředitel Kanceláře pro Evropskou unii, Česká spořitelna, a.s., člen Národní ekonomické rady vlády

Program rozvoje venkova a uznatelnost DPH
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR

Koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. Daniel Braun, MA, vrchní ředitel Sekce NOK a evropských záležitostí, Ministerstvo pro místní rozvoj


11.00 – 12.30                                                           BLOK V
Finanční a jiné aspekty vybraných činností obcí
Moderátor: Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst

Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí
Ing. David Horatius, Ministerstvo životního prostředí ČR

Situace v odpadech z pohledu Svazu
Bc. Marek Sýkora – člen Komise životního prostředí Předsednictva SMO ČR

Výherní hrací automaty – zdroj příjmů nebo výdajů?
Ing. Jaroslava Stachová, magistrát hl. m. Prahy

Regulace sázkových her – záležitost státu nebo obce?
Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR

Obce a provozovatelé kursových sázek jako partneři
PhDr. Marek Herman, Asociace provozovatelů kursových sázek, výkonný ředitel
 

 

 

 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání

REGISTRACE
SPUŠTĚNY


 

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje