Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

29.06.2005 09:45

Na partnerství se dá vydělat

Partnerství mezi státními orgány, samosprávou a podnikateli je nutnou podmínkou pro rozvoj jakéhokoliv regionu. Tak zněla v mnoha projevech hlavní myšlenka 1. středočeské konference o partnerství, která se konala 24. června 2005 ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou, uprostřed krásného a malebného Posázaví.

Partnerství mezi státními orgány, samosprávou a podnikateli je nutnou podmínkou pro rozvoj jakéhokoliv regionu. Tak zněla v mnoha projevech hlavní myšlenka 1. středočeské konference o partnerství, která se konala 24. června 2005 ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou, uprostřed krásného a malebného Posázaví.

Další výhodou partnerského přístupu je to, že část aktivit lze financovat jak z různých fondů vlády a Evropské unie, tak i ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Mimo to se sbližují i obce, které by se jinak nesetkaly. Připomněl to vedoucí odboru evropské integrace středočeského Krajského úřadu Ing. Marek Kupsa. „Díky konzultacím o Společném regionálním operačním programu začaly například některé obce spolupracovat i v úplně jiných oblastech, než kvůli kterým se původně sešly,“ vysvětlil Kupsa.

Také ředitel Krajského úřadu Josef Kubiš uznává užitečnost partnerství. Podle něho by bylo užitečné, aby podobné aktivity vedla velká města regionu nebo aspoň střediskové obce. Jako příklad uvedl italský region Piemont, kde tři velká města vybudovala nemocnici pro celou spádovou oblast. „Nejdůležitější je ochota spolupracovat“, zakončil svůj projev Kubiš.

Výhody spolupráce ukázala i Ing. Radka Soukupová z Ministerstva pro místní rozvoj. Podle ní je SROP „vlak, který všude zastaví a záleží jenom na tom, kolik peněz se z něj vyloží“. Unie podporuje partnerství, protože je to jeden z jejích základních principů. „Mimo to obce, které předloží nějaký partnerský projekt, automaticky dostávají při hodnocení více bodů,“ upozornila.

Partnerství také podle Ing. Dagmar Vyklické z odboru evropské integrace středočeského Krajského úřadu vede k tomu, že se v regionu mírní různá napětí a při diskusích se hledá konsensus. Důležité jsou však informace o unijních dotacích. Proto Krajský úřad proškolí příslušné úředníky a zastupitele všech obcí, zřídí internetovou stránku a otevře 12 informačních středisek.

Partnerskou spolupráci nabídli obcím a městům zástupci podnikatelů, Ing. Zbyněk Lukavec z Krajské hospodářské komory Střední Čechy a výkonný ředitel Asociace Public Private Partnership Ing. Jan Šnajdr. Ten však připomněl, že se sice několik projektů podařilo realizovat, ale veřejná správa má malou důvěru k firmám. „Případ dálnice D 47 je velké trauma. Od té doby se veřejná správa bojí podobných projektů, protože tato stavba byla naprosto netransparentní,“ popsal současnou situaci.

Ing. Lucie Lopatová ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) uvedla, že mnoho aktivit lze financovat z programů LEADER+ a LEADER ČR. Projekty musí být zaměřeny na informování obyvatel a návštěvníků regionu, vytvoření webové stránky, analýzy území a podobné záměry. Podmínkou však je partnerství všech subjektů na daném území a vytvoření místní akční skupiny. V ní nesmí podíl veřejné správy přesáhnout polovinu. Její kolegyně Ing. Helena Hanoldová uvedla, že místním skupinám, ministerstvům i SZIF scházejí zkušenosti, proto je zapotřebí si je neustále vyměňovat. „Dnes se učíme za pochodu, ale nakonec na tom vyděláme všichni,“ dodala.

Starosta Únětic u Prahy a předseda občanského sdružení Přemyslovské střední Čechy Ing Vladimír Vytiska považuje programy LEADER za dobré, ale podle něho jsou nastaveny na již rozvinuté obce a regiony. Přesto se jeho sdružení ucházelo o podporu, a to ze tří důvodů: „Chtěli jsme získat nějaké peníze z fondů unie, nechtěli jsme být závislí na centrálních úřadech a hlavně jsme chtěli udělat něco užitečného a smysluplného.“

Někteří účastníci konference, kteří již mají zkušenosti s uvedenými programy, kritizovali jejich zbyrokratizovanou podobu. „V programu jsou nelidské podmínky, psané nelidskou řečí. Většina starostů jim nemůže porozumět, velké potíže má i odborník na financování samosprávy,“ uvedl Petr Chotívka, vedoucí pracovník regionálního zastoupení České spořitelny a zastupitel města Votic. Tedy odborník, který dokáže situaci posoudit z obou stran. Existenci mnoha nejasných pravidel připustila i Ing. Lucie Lopatová ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Nakonec měli účastníci různých partnerských projektů říci, co je největší brzdou jejich činnosti. Všichni se shodli na tom, že dvěmi hlavními překážkami jsou závist a neochota mnoha lidí dívat se dále než jenom na své nejbližší okolí.

Jaroslav Lenert

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje