Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 162
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

27.10.2005 15:38

Konference „Venkov 2007-2013“

V pondělí 10. října 2005 se v hlavním sále Poslanecké sněmovny konala konference věnovaná problematice venkova, která byla jakýmsi logickým vyústěním národní diskuse o budoucnosti venkova v krajích. Konferenci organizoval Podvýbor pro rozvoj venkova PSP ČR jménem svého předsedy Jiřího Papeže pod záštitou předsedy Senátu Sobotky, ministra zemědělství Zgarby a místopředsedy Poslanecké sněmovny Langera. Ten mimo jiné ve svém úvodním příspěvku konstatoval: „Venkov, to je především tvrdá práce, pokora a zodpovědnost.“

Program konference byl rozdělen do tří základních panelových bloků. První z nich se věnoval současnosti venkova a jeho budoucímu očekávání. V tomto bloku se nejprve prezident Agrární komory ČR Jan Veleba zamýšlel nad rolí agrárníků v budoucím programovacím období. Zemědělství vidí pod vlivem nových trendů. „Slábne tradiční podpora evropských politiků svým farmářům. Sílí tlak WTO na otevření evropského trhu. Dřímá velký výrobní potenciál na východě. A v neposlední řadě pokračuje tvrdě výrobní pojetí dotačně podpořené agrární soustavy USA.“ Tyto trendy budou dle prezidenta Veleby zásadním způsobem určovat postavení evropských zemědělců v budoucnu. Stěžejním dokumentem, který ovlivní českou ekonomiku, je Program rozvoje venkova z fondu EAFRD, tedy Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jde o alokaci do společného prostoru – na venkov. „Je tedy nanejvýš nutné dobrat se konsenzu mezi hlavními zájmovými skupinami, což jsou především zemědělci, obce a další podnikatelé ve venkovském prostoru“, konstatoval Jan Veleba.

Předseda Asociace soukromých zemědělců ČR Stanislav Němec upozornil, že předně je potřeba si říci, jaký venkov vlastně chceme. Co od něho očekáváme? Jakým směrem se má rozvíjet? „Zemědělství k venkovu jednoznačně patří, ale musíme se oprostit od zemědělské centralizace. Je rozdíl mezi venkovem čistě zemědělským a venkovem, kde se uplatňuje více drobných podnikatelů – pekařů, dopravců atd.“ V další části svého příspěvku pak rozebral jednotlivé druhy zemědělských podniků a zdůraznil, že všechny typy, od nejmenších až po ty největší, především potřebují mít jasně nastavená pravidla podnikání. Jedině tak se mohou stát  stabilním prvkem venkova.

K zemědělství neoddělitelně patří potravinářství. To v České republice stagnuje, informoval Jaroslav Camplík, prezident Potravinářské komory ČR. Potravinářství má pro venkov velký význam, ale malé firmy se dostávají do těžkých problémů a krachují. Je třeba i jim podat pomocnou ruku. V České republice je evidováno pře 14 tisíc potravinářských podniků a z toho je 10 a půl tisíce právě těch malých. „Mějme na paměti, kolik zaměstnávají lidí“, varoval Jaroslav Camplík.

Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova, potvrdil, že málo lidnatý, zato ale velkoplošný venkov potřebuje své specifické programy. Všechny programy však jednou skončí. Co bude potom? Zmínil proto také myšlenku meziobecní spolupráce, která by mohla v lecčems napomoci. Ani meziobecní spolupráce ale není možná bez finanční motivace.

Velká pozornost byla věnována příspěvku Hynka Fajmona, poslance Evropského parlamentu, jenž nastínil finanční perspektivu Evropské unie pro období 2007-2013 se zaměřením na zemědělství a venkov. Konstatoval, že situace je velmi složitá, žádná konkrétní perspektiva dojednána není. Evropská Rada nepřijala jasné stanovisko. Spor mezi státy orientovanými na zemědělství a ostatními se vyhrotil a nepředpokládá se, že by se předsedajícím Britům podařilo dojednat konsenzus. Úroveň plateb do zemědělství by ale měla zůstat zhruba stejná, jako tomu bylo v tomto období. Poslanec Fajmon zmínil také další fakt, který nepřispívá k rozvoji našeho zemědělství: „Podmínky, za kterých 10 kandidátských zemí vstoupilo do EU, jsou pro tyto země zejména v zemědělské oblasti diskriminující a lze počítat s tím, že tato diskriminace bude i nadále pokračovat.

V následné diskusi, která se po ukončení prvního panelu otevřela, zaznělo několik podstatných podnětů k zamyšlení. Krátce:
- Pořádek je třeba udělat si nejprve u nás – vyřešit vztah k půdě.
- Diskriminaci venkova je třeba vidět především v daňové výtěžnosti.
- Dotace nebudeme potřebovat, pokud je nebude potřebovat ani konkurence.
- Často se zapomíná, že solidarita je atribut subsidiarity.

Ve druhém panelu se u mikrofonu střídali hosté ze zahraničí, kteří se přijeli podělit o svoje zkušenosti a názory na problematiku venkova. Vystoupil ministr zemědělství Rakouska Josef Pröll, generální ředitel Ministerstva zemědělství, přírody a kvality potravin Holandska André N. van der Zande a poslanec Evropského parlamentu za Slovenko Peter Baco. Všichni se shodovali, že rozvoj venkova musí být jádrem rozvoje regionů a je třeba ho spatřovat jak v rozvoji zemědělství, tak i v rozvoji drobných podnikatelů.

Postoj místních samospráv představil předseda Svazu Oldřich Vlasák. Pro konkrétnější představu úvodem uvedl, že venkovské oblasti představují 80 % území Evropské unie. „Z našeho pohledu za venkov považujeme obce pod zhruba 2000 obyvatel, z pohledu Unie jsou to však obce pod milion obyvatel“, konstatoval Oldřich Vlasák. A v čem vidí budoucnost venkova? Ve zlepšení kvality života ve venkovském prostoru (existence mateřských školek na venkově, odpovídající dopravní obslužnost atd.), v zavedení opatření, která povedou k rozvoji rodinného podnikání, v podpoře začínajících - mladých zemědělců, v omezení byrokracie a v neposlední řadě ve vzájemné spolupráci a partnerství. Tak jako zahraniční hosté i Oldřich Vlasák zdůraznil, že rozvoj venkova obecně nelze spatřovat pouze v rozvoji zemědělství, problém je třeba chápat komplexněji. Dodal, že Svaz měst a obcí ČR se podílí na přípravě Národního rozvojového plánu, kde by se jednotlivé priority měly objevit.

Nutnost spolupráce mezi podnikateli, samosprávou, ale i všemi obyvateli potvrdili také přednášející ve třetím panelovém bloku. Slovy ministra Petra Zgarby: „Není nutné, aby mezi sebou bojovali o peníze příslušníci zemědělského sektoru s představiteli samospráv. Věřím, že se umějí domluvit.“ V tomto bloku byla potom hodnocena společná zemědělská politika Evropské unie a její financování. Jak konstatoval Jiří Papež, předseda Podvýboru pro rozvoj venkova PSP ČR, ale i další řečníci, je nezbytné snažit se o srovnání podmínek pro získání dotací v rámci celé Evropské unie. Zatím jsou tyto podmínky značně nevyrovnané a jednoznačně mnohem výhodnější pro země původní patnáctky. „Kde je solidarita bohatších s chudšími“, ptal se poslanec Miloslav Kučera, který do diskuse přinesl revoluční myšlenku – zrušme společnou zemědělskou politiku, směrnice Evropské unie nahrávají stejně jenom těm bohatším.

Závěrem je třeba konstatovat, že na semináři zaznělo opravdu mnoho zajímavých podnětů. Hovořili zde zástupci všech hlavních skupin, které se na rozvoji venkova podílejí. Slyšeli jsme názory agrárníků, potravinářů, starostů i vládních přestavitelů. Všichni účastníci možnost diskutovat o venkovu na takto široké platformě vysoce hodnotili. Věřme, že takováto  diskuse nebyla poslední a že venkov potřebné prostředky pro svůj rozvoj získá.

Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje