Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

27.10.2005 15:38

Konference „Venkov 2007-2013“

V pondělí 10. října 2005 se v hlavním sále Poslanecké sněmovny konala konference věnovaná problematice venkova, která byla jakýmsi logickým vyústěním národní diskuse o budoucnosti venkova v krajích. Konferenci organizoval Podvýbor pro rozvoj venkova PSP ČR jménem svého předsedy Jiřího Papeže pod záštitou předsedy Senátu Sobotky, ministra zemědělství Zgarby a místopředsedy Poslanecké sněmovny Langera. Ten mimo jiné ve svém úvodním příspěvku konstatoval: „Venkov, to je především tvrdá práce, pokora a zodpovědnost.“

Program konference byl rozdělen do tří základních panelových bloků. První z nich se věnoval současnosti venkova a jeho budoucímu očekávání. V tomto bloku se nejprve prezident Agrární komory ČR Jan Veleba zamýšlel nad rolí agrárníků v budoucím programovacím období. Zemědělství vidí pod vlivem nových trendů. „Slábne tradiční podpora evropských politiků svým farmářům. Sílí tlak WTO na otevření evropského trhu. Dřímá velký výrobní potenciál na východě. A v neposlední řadě pokračuje tvrdě výrobní pojetí dotačně podpořené agrární soustavy USA.“ Tyto trendy budou dle prezidenta Veleby zásadním způsobem určovat postavení evropských zemědělců v budoucnu. Stěžejním dokumentem, který ovlivní českou ekonomiku, je Program rozvoje venkova z fondu EAFRD, tedy Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jde o alokaci do společného prostoru – na venkov. „Je tedy nanejvýš nutné dobrat se konsenzu mezi hlavními zájmovými skupinami, což jsou především zemědělci, obce a další podnikatelé ve venkovském prostoru“, konstatoval Jan Veleba.

Předseda Asociace soukromých zemědělců ČR Stanislav Němec upozornil, že předně je potřeba si říci, jaký venkov vlastně chceme. Co od něho očekáváme? Jakým směrem se má rozvíjet? „Zemědělství k venkovu jednoznačně patří, ale musíme se oprostit od zemědělské centralizace. Je rozdíl mezi venkovem čistě zemědělským a venkovem, kde se uplatňuje více drobných podnikatelů – pekařů, dopravců atd.“ V další části svého příspěvku pak rozebral jednotlivé druhy zemědělských podniků a zdůraznil, že všechny typy, od nejmenších až po ty největší, především potřebují mít jasně nastavená pravidla podnikání. Jedině tak se mohou stát  stabilním prvkem venkova.

K zemědělství neoddělitelně patří potravinářství. To v České republice stagnuje, informoval Jaroslav Camplík, prezident Potravinářské komory ČR. Potravinářství má pro venkov velký význam, ale malé firmy se dostávají do těžkých problémů a krachují. Je třeba i jim podat pomocnou ruku. V České republice je evidováno pře 14 tisíc potravinářských podniků a z toho je 10 a půl tisíce právě těch malých. „Mějme na paměti, kolik zaměstnávají lidí“, varoval Jaroslav Camplík.

Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova, potvrdil, že málo lidnatý, zato ale velkoplošný venkov potřebuje své specifické programy. Všechny programy však jednou skončí. Co bude potom? Zmínil proto také myšlenku meziobecní spolupráce, která by mohla v lecčems napomoci. Ani meziobecní spolupráce ale není možná bez finanční motivace.

Velká pozornost byla věnována příspěvku Hynka Fajmona, poslance Evropského parlamentu, jenž nastínil finanční perspektivu Evropské unie pro období 2007-2013 se zaměřením na zemědělství a venkov. Konstatoval, že situace je velmi složitá, žádná konkrétní perspektiva dojednána není. Evropská Rada nepřijala jasné stanovisko. Spor mezi státy orientovanými na zemědělství a ostatními se vyhrotil a nepředpokládá se, že by se předsedajícím Britům podařilo dojednat konsenzus. Úroveň plateb do zemědělství by ale měla zůstat zhruba stejná, jako tomu bylo v tomto období. Poslanec Fajmon zmínil také další fakt, který nepřispívá k rozvoji našeho zemědělství: „Podmínky, za kterých 10 kandidátských zemí vstoupilo do EU, jsou pro tyto země zejména v zemědělské oblasti diskriminující a lze počítat s tím, že tato diskriminace bude i nadále pokračovat.

V následné diskusi, která se po ukončení prvního panelu otevřela, zaznělo několik podstatných podnětů k zamyšlení. Krátce:
- Pořádek je třeba udělat si nejprve u nás – vyřešit vztah k půdě.
- Diskriminaci venkova je třeba vidět především v daňové výtěžnosti.
- Dotace nebudeme potřebovat, pokud je nebude potřebovat ani konkurence.
- Často se zapomíná, že solidarita je atribut subsidiarity.

Ve druhém panelu se u mikrofonu střídali hosté ze zahraničí, kteří se přijeli podělit o svoje zkušenosti a názory na problematiku venkova. Vystoupil ministr zemědělství Rakouska Josef Pröll, generální ředitel Ministerstva zemědělství, přírody a kvality potravin Holandska André N. van der Zande a poslanec Evropského parlamentu za Slovenko Peter Baco. Všichni se shodovali, že rozvoj venkova musí být jádrem rozvoje regionů a je třeba ho spatřovat jak v rozvoji zemědělství, tak i v rozvoji drobných podnikatelů.

Postoj místních samospráv představil předseda Svazu Oldřich Vlasák. Pro konkrétnější představu úvodem uvedl, že venkovské oblasti představují 80 % území Evropské unie. „Z našeho pohledu za venkov považujeme obce pod zhruba 2000 obyvatel, z pohledu Unie jsou to však obce pod milion obyvatel“, konstatoval Oldřich Vlasák. A v čem vidí budoucnost venkova? Ve zlepšení kvality života ve venkovském prostoru (existence mateřských školek na venkově, odpovídající dopravní obslužnost atd.), v zavedení opatření, která povedou k rozvoji rodinného podnikání, v podpoře začínajících - mladých zemědělců, v omezení byrokracie a v neposlední řadě ve vzájemné spolupráci a partnerství. Tak jako zahraniční hosté i Oldřich Vlasák zdůraznil, že rozvoj venkova obecně nelze spatřovat pouze v rozvoji zemědělství, problém je třeba chápat komplexněji. Dodal, že Svaz měst a obcí ČR se podílí na přípravě Národního rozvojového plánu, kde by se jednotlivé priority měly objevit.

Nutnost spolupráce mezi podnikateli, samosprávou, ale i všemi obyvateli potvrdili také přednášející ve třetím panelovém bloku. Slovy ministra Petra Zgarby: „Není nutné, aby mezi sebou bojovali o peníze příslušníci zemědělského sektoru s představiteli samospráv. Věřím, že se umějí domluvit.“ V tomto bloku byla potom hodnocena společná zemědělská politika Evropské unie a její financování. Jak konstatoval Jiří Papež, předseda Podvýboru pro rozvoj venkova PSP ČR, ale i další řečníci, je nezbytné snažit se o srovnání podmínek pro získání dotací v rámci celé Evropské unie. Zatím jsou tyto podmínky značně nevyrovnané a jednoznačně mnohem výhodnější pro země původní patnáctky. „Kde je solidarita bohatších s chudšími“, ptal se poslanec Miloslav Kučera, který do diskuse přinesl revoluční myšlenku – zrušme společnou zemědělskou politiku, směrnice Evropské unie nahrávají stejně jenom těm bohatším.

Závěrem je třeba konstatovat, že na semináři zaznělo opravdu mnoho zajímavých podnětů. Hovořili zde zástupci všech hlavních skupin, které se na rozvoji venkova podílejí. Slyšeli jsme názory agrárníků, potravinářů, starostů i vládních přestavitelů. Všichni účastníci možnost diskutovat o venkovu na takto široké platformě vysoce hodnotili. Věřme, že takováto  diskuse nebyla poslední a že venkov potřebné prostředky pro svůj rozvoj získá.

Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje