Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 199
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 38
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

27.10.2005 15:38

Konference „Venkov 2007-2013“

V pondělí 10. října 2005 se v hlavním sále Poslanecké sněmovny konala konference věnovaná problematice venkova, která byla jakýmsi logickým vyústěním národní diskuse o budoucnosti venkova v krajích. Konferenci organizoval Podvýbor pro rozvoj venkova PSP ČR jménem svého předsedy Jiřího Papeže pod záštitou předsedy Senátu Sobotky, ministra zemědělství Zgarby a místopředsedy Poslanecké sněmovny Langera. Ten mimo jiné ve svém úvodním příspěvku konstatoval: „Venkov, to je především tvrdá práce, pokora a zodpovědnost.“

Program konference byl rozdělen do tří základních panelových bloků. První z nich se věnoval současnosti venkova a jeho budoucímu očekávání. V tomto bloku se nejprve prezident Agrární komory ČR Jan Veleba zamýšlel nad rolí agrárníků v budoucím programovacím období. Zemědělství vidí pod vlivem nových trendů. „Slábne tradiční podpora evropských politiků svým farmářům. Sílí tlak WTO na otevření evropského trhu. Dřímá velký výrobní potenciál na východě. A v neposlední řadě pokračuje tvrdě výrobní pojetí dotačně podpořené agrární soustavy USA.“ Tyto trendy budou dle prezidenta Veleby zásadním způsobem určovat postavení evropských zemědělců v budoucnu. Stěžejním dokumentem, který ovlivní českou ekonomiku, je Program rozvoje venkova z fondu EAFRD, tedy Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jde o alokaci do společného prostoru – na venkov. „Je tedy nanejvýš nutné dobrat se konsenzu mezi hlavními zájmovými skupinami, což jsou především zemědělci, obce a další podnikatelé ve venkovském prostoru“, konstatoval Jan Veleba.

Předseda Asociace soukromých zemědělců ČR Stanislav Němec upozornil, že předně je potřeba si říci, jaký venkov vlastně chceme. Co od něho očekáváme? Jakým směrem se má rozvíjet? „Zemědělství k venkovu jednoznačně patří, ale musíme se oprostit od zemědělské centralizace. Je rozdíl mezi venkovem čistě zemědělským a venkovem, kde se uplatňuje více drobných podnikatelů – pekařů, dopravců atd.“ V další části svého příspěvku pak rozebral jednotlivé druhy zemědělských podniků a zdůraznil, že všechny typy, od nejmenších až po ty největší, především potřebují mít jasně nastavená pravidla podnikání. Jedině tak se mohou stát  stabilním prvkem venkova.

K zemědělství neoddělitelně patří potravinářství. To v České republice stagnuje, informoval Jaroslav Camplík, prezident Potravinářské komory ČR. Potravinářství má pro venkov velký význam, ale malé firmy se dostávají do těžkých problémů a krachují. Je třeba i jim podat pomocnou ruku. V České republice je evidováno pře 14 tisíc potravinářských podniků a z toho je 10 a půl tisíce právě těch malých. „Mějme na paměti, kolik zaměstnávají lidí“, varoval Jaroslav Camplík.

Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova, potvrdil, že málo lidnatý, zato ale velkoplošný venkov potřebuje své specifické programy. Všechny programy však jednou skončí. Co bude potom? Zmínil proto také myšlenku meziobecní spolupráce, která by mohla v lecčems napomoci. Ani meziobecní spolupráce ale není možná bez finanční motivace.

Velká pozornost byla věnována příspěvku Hynka Fajmona, poslance Evropského parlamentu, jenž nastínil finanční perspektivu Evropské unie pro období 2007-2013 se zaměřením na zemědělství a venkov. Konstatoval, že situace je velmi složitá, žádná konkrétní perspektiva dojednána není. Evropská Rada nepřijala jasné stanovisko. Spor mezi státy orientovanými na zemědělství a ostatními se vyhrotil a nepředpokládá se, že by se předsedajícím Britům podařilo dojednat konsenzus. Úroveň plateb do zemědělství by ale měla zůstat zhruba stejná, jako tomu bylo v tomto období. Poslanec Fajmon zmínil také další fakt, který nepřispívá k rozvoji našeho zemědělství: „Podmínky, za kterých 10 kandidátských zemí vstoupilo do EU, jsou pro tyto země zejména v zemědělské oblasti diskriminující a lze počítat s tím, že tato diskriminace bude i nadále pokračovat.

V následné diskusi, která se po ukončení prvního panelu otevřela, zaznělo několik podstatných podnětů k zamyšlení. Krátce:
- Pořádek je třeba udělat si nejprve u nás – vyřešit vztah k půdě.
- Diskriminaci venkova je třeba vidět především v daňové výtěžnosti.
- Dotace nebudeme potřebovat, pokud je nebude potřebovat ani konkurence.
- Často se zapomíná, že solidarita je atribut subsidiarity.

Ve druhém panelu se u mikrofonu střídali hosté ze zahraničí, kteří se přijeli podělit o svoje zkušenosti a názory na problematiku venkova. Vystoupil ministr zemědělství Rakouska Josef Pröll, generální ředitel Ministerstva zemědělství, přírody a kvality potravin Holandska André N. van der Zande a poslanec Evropského parlamentu za Slovenko Peter Baco. Všichni se shodovali, že rozvoj venkova musí být jádrem rozvoje regionů a je třeba ho spatřovat jak v rozvoji zemědělství, tak i v rozvoji drobných podnikatelů.

Postoj místních samospráv představil předseda Svazu Oldřich Vlasák. Pro konkrétnější představu úvodem uvedl, že venkovské oblasti představují 80 % území Evropské unie. „Z našeho pohledu za venkov považujeme obce pod zhruba 2000 obyvatel, z pohledu Unie jsou to však obce pod milion obyvatel“, konstatoval Oldřich Vlasák. A v čem vidí budoucnost venkova? Ve zlepšení kvality života ve venkovském prostoru (existence mateřských školek na venkově, odpovídající dopravní obslužnost atd.), v zavedení opatření, která povedou k rozvoji rodinného podnikání, v podpoře začínajících - mladých zemědělců, v omezení byrokracie a v neposlední řadě ve vzájemné spolupráci a partnerství. Tak jako zahraniční hosté i Oldřich Vlasák zdůraznil, že rozvoj venkova obecně nelze spatřovat pouze v rozvoji zemědělství, problém je třeba chápat komplexněji. Dodal, že Svaz měst a obcí ČR se podílí na přípravě Národního rozvojového plánu, kde by se jednotlivé priority měly objevit.

Nutnost spolupráce mezi podnikateli, samosprávou, ale i všemi obyvateli potvrdili také přednášející ve třetím panelovém bloku. Slovy ministra Petra Zgarby: „Není nutné, aby mezi sebou bojovali o peníze příslušníci zemědělského sektoru s představiteli samospráv. Věřím, že se umějí domluvit.“ V tomto bloku byla potom hodnocena společná zemědělská politika Evropské unie a její financování. Jak konstatoval Jiří Papež, předseda Podvýboru pro rozvoj venkova PSP ČR, ale i další řečníci, je nezbytné snažit se o srovnání podmínek pro získání dotací v rámci celé Evropské unie. Zatím jsou tyto podmínky značně nevyrovnané a jednoznačně mnohem výhodnější pro země původní patnáctky. „Kde je solidarita bohatších s chudšími“, ptal se poslanec Miloslav Kučera, který do diskuse přinesl revoluční myšlenku – zrušme společnou zemědělskou politiku, směrnice Evropské unie nahrávají stejně jenom těm bohatším.

Závěrem je třeba konstatovat, že na semináři zaznělo opravdu mnoho zajímavých podnětů. Hovořili zde zástupci všech hlavních skupin, které se na rozvoji venkova podílejí. Slyšeli jsme názory agrárníků, potravinářů, starostů i vládních přestavitelů. Všichni účastníci možnost diskutovat o venkovu na takto široké platformě vysoce hodnotili. Věřme, že takováto  diskuse nebyla poslední a že venkov potřebné prostředky pro svůj rozvoj získá.

Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje