Anketa

Přijedete na letošní Krajská setkání?

Ano, účastním se pravidelně. Ano, účastním se pravidelně. 169
Ano, když budu mít čas. Ano, když budu mít čas. 20
Ne, bohužel nemohu. Ne, bohužel nemohu. 11
Ne, nezajímá mne to. Ne, nezajímá mne to. 12
Nevím. Nevím. 6

Zajímavosti ze Svazu

Budeme spolupracovat s Autoklubem ČR
Budeme spolupracovat s Autoklubem ČR

Svaz uzavřel 22. února 2017 s Autoklubem ČR Memorandum o spolupráci, jehož cílem je partnerství v oblasti sportu, zájmové činnosti a bezpečnosti silničního provozu.

Krajská setkání 2017
Krajská setkání 2017

Zveme na Krajská setkání 2017 představitelů samospráv. Tradiční akce Svazu se věnuje aktuálním tématům, která trápí veřejnou správu. Bezplatná účast pro členy i nečleny Svazu! Nezapomeňte se registrovat.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 674 obcí, tj. 42,8 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 287 463 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,5 %.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Vesnicí roku 2016 je Kašava
Vesnicí roku 2016 je Kašava

Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly v sobotu 17. září 2016 vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě skončila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

22.02.2017 17:00

Začala Krajská setkání 2017. Starosty trápí úkoly navíc bez finančního krytí

V Ústí nad Labem se konalo první Krajské setkání v roce 2017 Svazu měst a obcí ČR. Starostové probrali aktuální témata samospráv od legislativy přes dotace, regeneraci brownfieldů, životní prostředí, školství po podporu zaměstnanosti a nepojistné sociální dávky. Rovněž vyzvali Ministerstvo pro místní rozvoj, aby dotační programy, z nichž lze čerpat peníze na školství, ale i na další oblasti, byly otevřeny dostatečně dlouho.

Celkem se uskuteční třináct krajských setkání postupně ve všech regionech. První akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

„Kraje, města a obce mají stejné starosti v oblasti výkonu státní správy. Povinnosti, které nám ukládá stát, dopadají zejména na malé obce, které nemají dostatečný aparát. Problémem jsou ale i pro velká města. Nezávisle na velikosti totiž úkoly ukládané státem často neprovázejí peníze, ani legislativní nástroje, jak je realizovat,“ říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a dodává: „Typickým příkladem je zvýšení mezd řidičů autobusů. Stát řekl krajům, že je mají zvýšit, ale neřešil, jak to udělat a kde na to vzít. Teď nám 8. března hrozí stávka řidičů, a to přesto, že se snažíme vše vyřešit a odmítáme, abychom jako kraj byli označováni za viníky vzniklé krize.“

Podle hejtmana bylo třeba nejdřív ošetřit smlouvy s dopravci, které má Ústecký kraj už tři roky vysoutěžené, vyčíslit, na kolik vyšší mzdy vyjdou a pak to projednat na zastupitelstvu. Náročnost práce řidičů veřejné autobusové dopravy přitom nikdo nezpochybňuje, kraje se chtějí dohodnout, smlouvy však mají uzavřené s dopravci, nikoliv s řidiči. Zajištění dopravy a zvýšení mezd řidičů autobusů se týká i měst a obcí. Svaz o tom - i o dalších tématech samospráv – dnes jednal s Asociací krajů. Dá se totiž čekat, že pokud se zvýší mzdy řidičů linkových autobusů, budou chtít mzdy zvýšit i řidiči autobusů městských.   

V Ústeckém kraji také zaznělo, že práce starostů je velmi náročná a zpětná vazba, kterou mohou poskytnout, nejen pro stát neocenitelná. Samosprávy jsou totiž nejblíže lidem, detailně znají potřeby obyvatel. A jsou také první na řadě, komu si občané stěžují, když se jim něco nelíbí.    

„Jsem moc ráda, že jste si našli čas, abychom se v Ústeckém kraji setkali a vyměnili si zkušenosti. Aby Svaz měst a obcí ČR mohl hájit zájmy samospráv, musí znát aktuální problémy a je třeba průběžná výměna informací,“ říká členka Rady Svazu měst a obcí ČR a starostka Liběšič Alena Knobová a dodává: „Pokud si sdělíme poznatky, můžeme lépe společně prosazovat rozumné změny a dávat doporučení odpovídající skutečným potřebám území na vládě, ve Sněmovně, Senátu či u prezidenta.“ 

„Často se stává, že stát během roku zvyšuje mzdy různým skupinám lidí, platit to však mají samosprávy, které už mají schválené rozpočty. Teď se například od července mají zvýšit mzdy zaměstnancům příspěvkových organizací,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Takto se stát řídit nedá, města a obce na to budou muset chtít peníze, protože s těmito náklady nepočítaly. A když někde přidají, jinde musí logicky ubrat.“  V této souvislosti Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě požaduje, aby se změnila Ústava. Aby v ní bylo jasně garantované, že pokud stát přidá samosprávám povinnosti a úkoly, musí ošetřit i finanční krytí a kompetence.

Debatovalo se také o školství. Zde je velkým problémem trvalé bydliště na ohlašovnách. Lidé evidovaní na úřadech se totiž zpravidla nedají sehnat a pak je složité, spíš nemožné, zajistit povinné předškolní vzdělávání a školní docházku. Samosprávy trápí také chátrající budovy, které jsou na obecním pozemku ale v cizím vlastnictví. Pokud by je obec měla zbourat v případě, že ohrožují bezpečnost, musela by to hradit ze svého a peníze pak vymáhat na vlastníkovi. To je v praxi velmi složité, spíš nerealizovatelné. Měl by tak existovat speciální dotační program, z kterého by se demolice chátrajících budov mohly zaplatit. Zazněl i fakt, že je naprosto nezbytné zabránit vylidňování území, tedy situaci, kdy z malých obcí a okolí velkých měst mizí služby. Ať se jedná o zdravotnictví, banky apod. Téma se bude detailně diskutovat na speciálním semináři, který na 15. března 2017 chystá Svaz ve spolupráci se Senátem. Podrobnosti jsou k dispozici zde. Na Krajském setkání byly rovněž vyhlášeny výsledky krajského kola výzkumu „Město pro byznys“.

Generálními partnery Krajských setkání 2017 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery společnosti Asekol, Clean4you, Colmex, Empemont, I-Tech Czech, Microsoft Czech Republic, Opravsil, Poklopsystem a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou Lidové noviny, MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu Informační Servis (InS). 

Víc informací včetně harmonogramu a programu Krajských setkání 2017 najdete na http://smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2017/krajska-setkani-2017.aspx.  

Další krajské setkání se uskuteční už zítra, tedy ve čtvrtek 23. února 2017, v Pardubicích. Série přednášek a diskusí starostů skončí 6. dubna 2017 v Českých Budějovicích.

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


registrace
fotogalerie
---------------------------------------

Nejvýznamnější akce Svazu

XV. Sněm

18. - 19. květen 2017, Plzeň

 

Naši partneři

 

 

 

 

Kalendář

23. března 2017 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
23. března 2017 11:00

Panelová diskuse "Bytová výstavba a povinnosti obcí"

Praha, PVA Letňany
23. března 2017 13:00-15:00

Jednání Školské komise

Kancelář Svazu
 
28. března 2017 09:00-13:00

Krajská setkání 2017 - Zlínský kraj

Hotel Atrium, nám. 3. května 1877, Otrokovice
28. března 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí II. typu

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje