Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

10.09.2018 11:18

XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí ČR: Vylidňování může zastavit podpora služeb a posílení infrastruktury

 

PRAHA, 7. září 2018 – Vylidňování území nejen venkova, podpora služeb a jejich dostupnost, migrace obyvatelstva, podpora rozvoje infrastruktury a dopravy. Témata, o kterých starostové a primátoři probírali na mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR. Na Pražský hrad se v pátek sjeli představitelé samospráv z celé České republiky. Trápí je nedostatečná podpora ze strany státu a malý výběr dotačních titulů, které by byly zaměřeny na boj s vylidňováním území.

„Pro Svaz měst a obcí ČR už není podstatné téma vylidňování území mediálně zviditelnit, neboť to se nám již povedlo. V tuto chvíli je třeba nabídnout řešení jak služby a jejich příjemce, tedy obyvatele, v území udržet. Svaz proto v tuto chvíli věnuje veškeré úsilí především do udržení a rozvoje služeb na venkově a také v oblastech, kterým vysídlení obyvatel hrozí. V současné době se lidé nejčastěji stěhují do měst a obcí, která mají na svém území lékaře, lékárnu, školku, školu, poštu, dostatek obchodů, tak i další služby, a samozřejmě také zastávku autobusu či vlaku, kde staví pravidelné dálkové spoje.“, posteskl si předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Základem pro udržení obyvatel na venkově či v oblastech, kterým hrozí vysídlení, jsou dvě věci - dopravní infrastruktura a dostupnost služeb. Musíme si však přiznat, že hybnou silou v tomto procesu jsou hlavně finance představující podporu státu, které se nám zatím dostává, s ohledem na rychlost, jakou se některá území vysidlují, ve velmi omezené míře.

Během boje proti vylidňování, který již několik let Svaz vede také dochází k pravidelným vyjednáváním s vládou a ministerstvy a prosazování vzniku dotačních titulů a zavedení podpory ze strany státu. Předseda vlády Andrej Babiš podněty Svazu na zachování služeb v území v mnoha případech nakonec vyslyšel, jako tomu bylo naposledy v případě zachování matrik, jejichž existenci na obcích podpořil. Během mimořádného sněmu předseda vlády ve svém proslovu apeloval na zástupce samospráv, aby prostředky, které získají díky navýšení rozpočtového určení daní investovali do rozvoje, tedy například do místních komunikací, parkovišť a především bydlení. „Bohužel ne všechny tyto peníze se nám společně podařilo přetavit do investic. Všichni potřebujeme investovat, a to tak, aby se nevylidňoval venkov, abychom dokončili základní dopravní infrastrukturu a bydlení. Z různých důvodů se to děje pomalu nebo se to neděje vůbec,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš. Na sdělení předsedy vlády Andreje Babiše reagoval následně předseda Svazu František Lukl, který uvedl: „Obce a města samozřejmě chtějí rychle investovat, nicméně hlavními důvody, proč se tomu tak neděje jsou administrativní překážky, které musí při povolování staveb a organizaci veřejných zakázek překonávat a které celý proces významně zpomalují.“

Podpora spolupráce při řešení problémů venkovského prostoru mezi obcemi a zachování principu partnerství by mělo být jedním z hlavních úkolů Ministerstva pro místní rozvoj.  „Zmírnění vylidňování venkova je jedním z hlavních cílů Ministerstva pro místní rozvoj. Nyní jsme například spustili program výhodných půjček na bydlení pro mladé, kterými cílíme zejména na venkov a regiony, což je právě plně v souladu s naší snahou o zmírnění vylidňování venkovských oblastí,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „Pomáháme i národními dotačními tituly. Nově pomůžeme nejen obcím do 3 tisíc obyvatel s rozvojem místní infrastruktury, ale již i obcím do 10 000 obyvatel. Rekordních až 3,2 miliardy korun (loni to bylo zhruba 1,4 mld. Kč) půjde na podporu výstavby místních komunikací, dětských hřišť, sportovišť, revitalizaci veřejných ploch na území obcí, demolice vybydlených a chátrajících budov apod. Velmi pomůže také chystaný program Výstavba, kterým podpoříme výstavbu obecních nájemních bytů.“

Na sněmu se starostové a primátoři shodli, že problém vylidňování se ve skutečnosti netýká jen venkova, ale tento jev lze identifikovat také ve vnitřních periferiích a centrech větších měst, kde vznikají opuštěné brownfieldy a obyvateli nevyužívaná veřejná prostranství. Na podporu regionů a cestovního ruchu, který by pomohl některé oblasti České republiky oživit se zaměřuje agentura CzechTourism, která na tiskové konferenci konané během mimořádného Sněmu SMO ČR představila své mezioborové produkty. „Dlouhodobým cílem agentury CzechTourism je podpora příjezdového cestovního ruchu v regionech. Každý rok se soustředíme na vybraná témata, která komunikujeme pod společnou značkou Česko, země příběhů (Czech Republic Land of Stories). Ve spolupráci s MMR pracujeme na systémové podpoře regionální spolupráce. Zaměřujeme se na prezentaci regionálních produktů a místních
i národních značek, a to prostřednictvím platformy mezioborového produktu cestovního ruchu. Ve světě má agentura CzechTourism 23 zahraničních zastoupení.  Společně s kolegy z USA a Kanady jsme letos regiony naší republiky představili 500 novinářům a tvůrcům online obsahu například díky celosvětové konferenci TBEX. Ta se konala v červenci v Ostravě“, řekla Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism.

V předvečer Sněmu zasedala Komora statutárních měst, jež se zabývala přípravou budoucího programového období po roce 2021, v rámci kterého se Svaz snaží definovat základní požadavky měst a obcí, které slouží jako podklad k diskuzi s národními a evropskými orgány o podobě budoucího období evropských fondů. Hlavními požadavky je opět snížení administrativní zátěže, jednodušší a přehledný systém kontrol a stop gold-platingu, nesmyslného a nepřehledného nabalování pravidel nad rámec toho, co po nás EU doopravdy žádá. Rozdíly mezi velkými a malými obcemi budou vždy a nelze proti sobě stavět obec a město, které dohromady tvoří provázaný fungující celek. Příkladem jsou integrované nástroje ITI a IPRÚ, které dnes fungují. Primátoři všech statutárních měst tak v předvečer
XVI. mimořádného sněmu vyjádřili nezbytnost těchto nástrojů také pro období 2021-2027. Jejich deklarace podporuje návrh nařízení Evropské komise k udržitelnému rozvoji měst a zároveň navrhuje zachování nástroje ITI ve statutárních městech i pro budoucí programové období.

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři na něm vyhodnocují, co se povedlo, a kde jsou naopak rezervy. Během sněmu se také stanovují priority a přijímají usnesení. Jednání XVI. mimořádného sněmu se na Pražském hradě účastnili spolu s více než šesti sty zástupci obcí a měst také ústavní činitelé a představitelé vlády mezi kterými nechyběl předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček, místopředseda Senátu Ivo Bárek, předseda vlády Andreje Babiš,
1. místopředseda vlády Jan Hamáček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Sněmu se také účastnila předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová a zástupci Združenie miest a obcí Slovenska předseda Michal Sýkora a výkonní místopředsedové Milan Muška a Jozef Turčány, kterým byla předána cena za spolupráci.

Mimořádný XVI. sněm Svazu měst a obcí ČR se konal v pátek 7. září 2018 v Praze. Účastnilo se ho na 600 lidí. Generálními partnery zřejmě největšího setkání starostů letošního roku byly ČEZ a D.A.S. Rechtsschutz. Hlavním partnerem Mastercard Česká republika, partnery pak společnosti Česká spořitelna, Ekolamp, Občanům s projektem Kapku šetřím, Škoda Auto a Wolters Kluwer. Mediálním partnerem akce byl časopis InS.  

 

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje