Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 13
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 6
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 0
Ne Ne 14

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

30.11.2012 14:49

Využijme evropské peníze efektivně a odpovědně!

Praha, 30. listopadu 2012 – Starostové obcí a měst účastnící se XV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky nekompromisně trvají na tom, aby se zjednodušil a zefektivnil systém administrace evropských dotací. Zároveň vyjadřují zásadní nespokojenost s postupem přípravy a schvalování návrhů reforem, které směřují k centralizaci státní správy. Důrazně odmítají, aby stát řešil problémy s příjmy a výdaji státního rozpočtu jako celku na úkor měst a obcí, a tím jejich obyvatel.

S přípravou na nadcházející období čerpání evropských dotací upozorňuje Svaz příslušná ministerstva na nutnost zohlednit potřeby měst a obcí, a to formou partnerství. Jejich role v území je podle ústavy nezastupitelná, a proto je nezbytné, aby byly vytvořeny podmínky pro možnost obcí koordinovat aktivity jak na daném území, tak za jeho hranicemi. Současné nastavení administrace peněz z evropských fondů jim v tom příliš nepomáhá. Situaci v mnoha obcích shrnul předseda Svazu Dan Jiránek: „Bohužel obce často nevědí, co obsahují žádosti neziskovek či podnikatelů sídlících v jejich katastru. Záměry těchto subjektů tak snadno mohou jít proti plánům obce, která chce například podporovat lázeňství a podnikatel přitom dostane dotaci na likvidaci pneumatik. Obce také mnohdy netuší, co chystají jejich sousedé.“ Starostové by tak právě proto, že jsou za rozvoj svého území odpovědní, jednoznačně přivítali možnost ovlivnit, co se bude na jejich území či v okolí rozvíjet.

Místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák navíc připomíná: „Je nesmírně důležité směřovat evropské dotace do oblastí, kde jsou skutečně potřeba, a zároveň nastavit systém tak, aby se zamezilo podpoře nesmyslných a předražených projektů, které ve skutečnosti žádný přínos nemají.“ Svaz proto představuje příslušným orgánům návrhy na efektivní meziobecní spolupráci v rámci území správních obvodů ORP a prosazuje sjednocení postupů jednotlivých orgánů s důrazem na maximální uživatelskou vstřícnost vůči žadatelům.

Dalším tématem konference byly probíhající reformy. Letošní reformní snahy vlády ve jménu úspor se podle přítomných odráží hlavně v rozpočtech obcí. Starostové navíc upozorňují, že vzájemná neprovázanost reforem ohrožuje stabilitu výkonu veřejné správy v území. Předseda Svazu Dan Jiránek na jednání za přítomnosti členů Parlamentu, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a náměstků z dalších resortů zopakoval: „Svaz opětovně žádá vládu a zástupce všech politických stran, aby jakékoli reformy připravovali uváženě, zvažovali systémové i ekonomické dopady a svými rozhodnutími neoddalovali výkon veřejné správy občanům! Výsledek sociální reformy I. nakonec hovoří za vše.

Napříč jednotlivými bloky konference zaznělo, že starostové odmítají časté nálepkování svých kolegů za korupčníky, zločince nebo zloděje. Starosta obce Příšovice Antonín Lízner za všechny přítomné konstatoval: „Je tristní, že starostové jsou vždy, když vznesou jakékoli připomínky k návrhu zákona o obcích nebo i zákona o veřejných zakázkách, byť i sebevíc logické, hned označováni za korupčníky a svazové připomínky jsou odmítány s odůvodněním, že nejsou v souladu s protikorupční strategií vlády.“

Účastníci konference v této souvislosti upozorňují na širokosáhlý dopad protikorupčních úprav v legislativě. Dan Jiránek poukazuje také na úskalí současného nastavení veřejných zakázek: „Žádná novela zákona nebude nikdy naprosto bezchybná, nicméně aplikace té k veřejným zakázkám v praxi způsobuje, že se téměř bojíme zakázky vypisovat. Důsledkem tak není zabránění manipulace se zakázkami, ale jejich razantní pokles až o 82 % oproti loňskému roku, který má bohužel přímý dopad na HDP.“ Starostové by jednoznačně přivítali, aby zákon nekomplikoval obcím zadávání veřejných zakázek a umožňoval jim upřednostnit kritérium kvality provedení před kritériem nejnižší nabídkové ceny.

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

 

Kalendář

18. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
18. června 2019 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
20. června 2019 15:00-17:30

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
21. června 2019 11:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje