Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

03.04.2018 11:13

Svaz nepodporuje petici SMS ČR proti navrhované novele zákona o střetu zájmů

 

Nalejme si čistého vína a nenechme se rozeštvat!

Ve změně zákona o střetu zájmů táhneme za jeden provaz.

 

Milé kolegyně a kolegové,

vztahy mezi SMO ČR a SMS ČR jsem si velmi pochvaloval. Pravidelné schůzky s panem předsedou Polčákem vedly ke koordinaci stanovisek a frontálním útokům proti byrokratickým hloupostem či naopak společné podpoře, což nese své ovoce jako v případě úspěšné změny RUD.

V posledních dnech se mi však zdá, jako by chtěl někdo do soukolí tohoto dokonale jedoucího stroje sypat písek. Konkrétně jde o změnu zákona o střetu zájmů.

FAKTA:

1.    SMO ČR a já osobně jsme vyvinuli aktivitu, aby se vůbec zákonodárci začali seriózně zabývat nutností změny. Poté, co Vláda přijala nesouhlasné stanovisko ke dvěma novelám, jsem inicioval schůzku u pana premiéra Babiše. Zde za účasti kolegy Polčáka a starosty Helekala spolu s kolegyní Bartlovou se premiér seznámil s analýzou Mikroregionu Severo-Lanškrounsko, která obsahovala již desítky příkladů rezignací funkcionářů města. Premiér uznal nutnost změny.

2.    Obě novely, jak z pera pana poslance Výborného, tak poslankyně Kovářové, poslance Rakušana a dalších, kterým děkuji za jejich aktivitu, však vykazovaly rizika, díky kterým by nebyly prohlasovány. A to je nepřijatelné. Novela pana poslance Výborného vyjímá zcela z povinnosti neuvolněné zastupitele. Neřeší ale naopak uvolněné funkcionáře. Novela poslankyně Kovářové naopak zahrnuje do registrovaného náhledu všechny funkcionáře, tedy i poslance, senátory, členy Vlády atd. Jistě chvályhodné, že se nezapomíná na kolegy z Parlamentu, ale nic neřešící, neboť po přístupu jednoho z občanů se od něj pak informace o citlivých údajích může šířit dál jako lavina, a to již zcela nekontrolovaně.

3.    Proto bylo nutné najít kompromis. Změnu, díky které nedojde k exodu veřejných funkcionářů na obcích. A tento nastane, pokud nedohodneme akceptovatelnou novelu. Jsem všemi deseti pro návrat před 1/9/2017. Jsem ale také realista. Co bych si vzal z toho, že jsem se bil v prsa, jak je nutná absolutní změna, která je ale za hranicí reálnosti. To nám pak všichni pěkně poděkují, že jsme díky přehnaným nárokům nezajistili nic.

4.    Proč dnes rezignují naši kolegové? Vadí jim zveřejňování věcí movitých, závazků a pohledávek. U radních pak také otázky platu. Tyto skutečnosti bylo nutné okamžitě vyřešit.

5.    Každá mince má dvě strany. Nejsem hráčem pokeru, abych věřil, že mi dojde full house. Prioritní bylo přesunout věci movité, závazky, bankovní účty a informace o platu samozřejmě včetně manžela či partnera do neveřejné části. I nadále by tak byly dohledatelné nemovitosti, které již dnes jsou v katastru pro každého na vyžádání přístupné - včetně cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. Kolik je takových kolegů, kterým by, přestože mají cenné papíry, vadilo to, že jde o informaci veřejnou? V protiváze k tomu, že nebudou veřejně dostupné věci movité, závazky a otázky platu u neuvolněných funkcionářů, věřím, že takových není mnoho.

6.    Tento kompromis byl odsouhlasen jako jediný možný ústupek na pracovní skupině zástupců všech politických subjektů u předsedy Poslanecké sněmovny, pana Radka Vondráčka. Odsouhlasili jej i oba přítomní tvůrci zmiňovaných novel, pan poslanec Výborný a poslankyně Kovářová, spolu s poslancem Farským. Bylo dále dohodnuto, že právě oni připraví legislativní návrh do druhého čtení a k projednání ve Výborech PSP.

7.    Nemám informace z ústavně-právního výboru. Pokud zde poslanci lidovou tvořivostí něco změnili, pak je mi to velmi líto.

Považoval jsem za nutné tyto skutečnosti takto konkretizovat. Neboť ohradit se proti údajně „kompromisnímu návrhu“, bez toho aniž by tento byl jakkoliv popsán, pokládám minimálně za manipulativní.

Jednoznačně jsem pro okamžité jednání všech relevantních aktérů. Přijetí původního návrhu paní poslankyně Kovářové totiž nic neřeší. Radní, kteří jsou bankovními úředníky, by totiž i nadále museli uvádět své platové otázky. To ale podle svých manažerských smluv nesmějí a museli by tudíž rezignovat. A my všichni ostatní bychom i nadále viseli v hospodách se seznamem našich věcí movitých, neboť stačí jeden kverulant, který si zažádá a ostatním to již anonymně pěkně poskytne. A to zásadně odmítám.

Jsem přítelem věcného jednání a ne teatrálních gest, která jsou jistě cenná z pohledu veřejného mínění a PR, ale nenesou velkou přidanou hodnotu. Vhodnější je vyvinout tlak na jednu z možných koaličních stran, aby si změnu zákona o střetu zájmů ve vztahu k představitelům obcí dala jako podmínku budoucí společné Vlády. A na tom se již pracuje.

Milé kolegyně a kolegové, chci Vám popřát nejen příjemné dny jara, ale především pevné zdraví a dobrou mysl. Pevně věřím, že společnými silami budeme slavit úspěch. Samosprávu bez boje nedáme!

 

 

František Lukl
předseda
Svaz měst a obcí České republiky

 

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje