Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 710
NE NE 111
NEVÍM NEVÍM 95

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

03.04.2018 11:13

Svaz nepodporuje petici SMS ČR proti navrhované novele zákona o střetu zájmů

 

Nalejme si čistého vína a nenechme se rozeštvat!

Ve změně zákona o střetu zájmů táhneme za jeden provaz.

 

Milé kolegyně a kolegové,

vztahy mezi SMO ČR a SMS ČR jsem si velmi pochvaloval. Pravidelné schůzky s panem předsedou Polčákem vedly ke koordinaci stanovisek a frontálním útokům proti byrokratickým hloupostem či naopak společné podpoře, což nese své ovoce jako v případě úspěšné změny RUD.

V posledních dnech se mi však zdá, jako by chtěl někdo do soukolí tohoto dokonale jedoucího stroje sypat písek. Konkrétně jde o změnu zákona o střetu zájmů.

FAKTA:

1.    SMO ČR a já osobně jsme vyvinuli aktivitu, aby se vůbec zákonodárci začali seriózně zabývat nutností změny. Poté, co Vláda přijala nesouhlasné stanovisko ke dvěma novelám, jsem inicioval schůzku u pana premiéra Babiše. Zde za účasti kolegy Polčáka a starosty Helekala spolu s kolegyní Bartlovou se premiér seznámil s analýzou Mikroregionu Severo-Lanškrounsko, která obsahovala již desítky příkladů rezignací funkcionářů města. Premiér uznal nutnost změny.

2.    Obě novely, jak z pera pana poslance Výborného, tak poslankyně Kovářové, poslance Rakušana a dalších, kterým děkuji za jejich aktivitu, však vykazovaly rizika, díky kterým by nebyly prohlasovány. A to je nepřijatelné. Novela pana poslance Výborného vyjímá zcela z povinnosti neuvolněné zastupitele. Neřeší ale naopak uvolněné funkcionáře. Novela poslankyně Kovářové naopak zahrnuje do registrovaného náhledu všechny funkcionáře, tedy i poslance, senátory, členy Vlády atd. Jistě chvályhodné, že se nezapomíná na kolegy z Parlamentu, ale nic neřešící, neboť po přístupu jednoho z občanů se od něj pak informace o citlivých údajích může šířit dál jako lavina, a to již zcela nekontrolovaně.

3.    Proto bylo nutné najít kompromis. Změnu, díky které nedojde k exodu veřejných funkcionářů na obcích. A tento nastane, pokud nedohodneme akceptovatelnou novelu. Jsem všemi deseti pro návrat před 1/9/2017. Jsem ale také realista. Co bych si vzal z toho, že jsem se bil v prsa, jak je nutná absolutní změna, která je ale za hranicí reálnosti. To nám pak všichni pěkně poděkují, že jsme díky přehnaným nárokům nezajistili nic.

4.    Proč dnes rezignují naši kolegové? Vadí jim zveřejňování věcí movitých, závazků a pohledávek. U radních pak také otázky platu. Tyto skutečnosti bylo nutné okamžitě vyřešit.

5.    Každá mince má dvě strany. Nejsem hráčem pokeru, abych věřil, že mi dojde full house. Prioritní bylo přesunout věci movité, závazky, bankovní účty a informace o platu samozřejmě včetně manžela či partnera do neveřejné části. I nadále by tak byly dohledatelné nemovitosti, které již dnes jsou v katastru pro každého na vyžádání přístupné - včetně cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. Kolik je takových kolegů, kterým by, přestože mají cenné papíry, vadilo to, že jde o informaci veřejnou? V protiváze k tomu, že nebudou veřejně dostupné věci movité, závazky a otázky platu u neuvolněných funkcionářů, věřím, že takových není mnoho.

6.    Tento kompromis byl odsouhlasen jako jediný možný ústupek na pracovní skupině zástupců všech politických subjektů u předsedy Poslanecké sněmovny, pana Radka Vondráčka. Odsouhlasili jej i oba přítomní tvůrci zmiňovaných novel, pan poslanec Výborný a poslankyně Kovářová, spolu s poslancem Farským. Bylo dále dohodnuto, že právě oni připraví legislativní návrh do druhého čtení a k projednání ve Výborech PSP.

7.    Nemám informace z ústavně-právního výboru. Pokud zde poslanci lidovou tvořivostí něco změnili, pak je mi to velmi líto.

Považoval jsem za nutné tyto skutečnosti takto konkretizovat. Neboť ohradit se proti údajně „kompromisnímu návrhu“, bez toho aniž by tento byl jakkoliv popsán, pokládám minimálně za manipulativní.

Jednoznačně jsem pro okamžité jednání všech relevantních aktérů. Přijetí původního návrhu paní poslankyně Kovářové totiž nic neřeší. Radní, kteří jsou bankovními úředníky, by totiž i nadále museli uvádět své platové otázky. To ale podle svých manažerských smluv nesmějí a museli by tudíž rezignovat. A my všichni ostatní bychom i nadále viseli v hospodách se seznamem našich věcí movitých, neboť stačí jeden kverulant, který si zažádá a ostatním to již anonymně pěkně poskytne. A to zásadně odmítám.

Jsem přítelem věcného jednání a ne teatrálních gest, která jsou jistě cenná z pohledu veřejného mínění a PR, ale nenesou velkou přidanou hodnotu. Vhodnější je vyvinout tlak na jednu z možných koaličních stran, aby si změnu zákona o střetu zájmů ve vztahu k představitelům obcí dala jako podmínku budoucí společné Vlády. A na tom se již pracuje.

Milé kolegyně a kolegové, chci Vám popřát nejen příjemné dny jara, ale především pevné zdraví a dobrou mysl. Pevně věřím, že společnými silami budeme slavit úspěch. Samosprávu bez boje nedáme!

 

 

František Lukl
předseda
Svaz měst a obcí České republiky

 

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

25. - 26. února 2019

Konference Ostrovy života

Brno
26. února 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
27. února 2019 10:00-13:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
5. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihomoravském kraji

Kongresové centrum Veletrhů Brno, sál A, Výstaviště 405/1
 
7. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání Středočeskoho kraje a hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje