Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

15.07.2016 14:35

Statutární města chtějí být LEPŠÍ

Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR dnes při svém zasedání v Ostravě schválila oficiální zahájení projektu Lepší města. Dvacet pět největších měst v České republice se rozhodlo, že budou ve spolupráci s akademickou sférou i podniky rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení chodu měst. Tato iniciativa je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropské unii. 

V současné době čelí všechna velká města v České republice obdobným problémům a výzvám. Každé z měst se snaží různými cestami zefektivnit svůj chod – v tuto chvíli však každé samostatně a často poměrně nákladně. Projekt Lepších měst je zaměřen na praktická řešení, která umožní zapojeným městům odstraňování problémů zrychlit a zlevnit. Profesionální týmy, které budou na projektu pracovat, nebudou složeny pouze z úředníků měst, jak tomu bylo doposud.

„Tento projekt je opravdu unikátní. Největší města v České republice se spojí a budou spolupracovat s univerzitami a partnery z byznysu na svém dalším rozvoji. Kdo jiný by měl v této oblasti převzít iniciativu než největší města, a neumím si pro umístění projektu představit vhodnější apolitickou platformu než právě komoru statutárních měst. Do projektu bude zapojeno 25 největších měst v České republice, to je bez debat projekt národního významu.“ říká předseda Komory statutárních měst SMO ČR a primátor Pardubic Martin Charvát.

Jedním z hlavních cílů projektu je také nastavení efektivní spolupráce mezi veřejnou správou, soukromým sektorem a akademickým sektorem, k čemuž ostatně vybízí i Evropská komise ve svých doporučeních k Národnímu programu reforem České republiky pro rok 2016. Zástupci všech zmíněných sektorů budou aktivně spolupracovat v pracovních týmech, které by měly do konce roku odevzdat Komoře statutárních měst první výstupy. I pro financování projektu byl zvolen na veřejnou správu inovativní model – transparentní sponzorský program, který má několik úrovní, včetně delegace zaměstnanců soukromých firem do pracovních týmů, jakožto naturální druh sponzoringu.

„Pokud mají být města chytrá, je nezbytné naučit se nezatěžovat veřejné rozpočty. Je třeba hledat i chytré formy financování, včetně kombinování veřejných a soukromých zdrojů, a proto se mi tento model financování založený převážně na sponzoringu ze soukromého sektoru zamlouvá,“ komentuje projekt primátorka hlavního města Prahy a čestná předsedkyně Svazu měst a obcí ČR Adriana Krnáčová.

Výsledkem první fáze projektu budou konkrétní doporučení a návody pro města, jak implementovat inovativní a efektivní řešení. Součástí návodů budou praktické informace, jako rozpočty jednotlivých projektů, nebo rámcové návrhy obsahu projektů jako podkladu pro tvorbu zadávací dokumentace.

„Cílem projektu Lepších měst není vygenerovat obsáhlé teoretické dokumenty a metodiky. Naopak chceme konkrétní návody na konkrétní projekty a hlavním cílem je začít projekty realizovat,“ říká plzeňský primátor a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR Martin Zrzavecký.

Projekt Lepší města je schválením Komorou statutárních měst oficiálně zahájen a v průběhu léta budou uzavírány dohody se sponzory a formovány jednotlivé pracovní týmy. Kvůli ověření funkčnosti modelu založeného na sponzorském programu bylo nutné ještě před oficiálním schválením projektu prověřit zájem na trhu.

„Předběžný průzkum zájmu soukromých subjektů v projektu Lepší města nás velmi překvapil. Největší hráči na trhu v oblasti telekomunikací, dopravy nebo ICT služeb už vyjádřili zájem o zapojení do sponzorského programu. Doufám, že stejně kladně iniciativu Lepších měst ohodnotí i národní orgány a podpoří naše snahy,“ dodává Martin Charvát.

 
Statutární města chtějí být LEPŠÍ  

Statutární města chtějí být LEPŠÍ  

Statutární města chtějí být LEPŠÍ  

Statutární města chtějí být LEPŠÍ  

Statutární města chtějí být LEPŠÍ  

Statutární města chtějí být LEPŠÍ  

Statutární města chtějí být LEPŠÍ  

Soubory ke stažení
TZ_lepsi_mesta_15_7_16 (40 kB)
lepsi_mesta (3 577 kB)
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje