Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

07.11.2017 13:19

Starostové z celé republiky požadují změnu ve zveřejňování majetkových přiznání. Obávají se zneužití citlivých údajů

Jednání Rady Svazu měst a obcí ČR, tedy jednoho z nejvyšších orgánů společenství hájícího zájmy samospráv, bylo pomyslnou tečkou XX. celostátní finanční konference (CFK). Starostové z celé České republiky na dvoudenní CFK debatovali o tom, co je v oblasti financování trápí a co je třeba změnit. Vše vyústilo v usnesení Rady, která mimo jiné odmítla novelu zákona o střetu zájmů. Podle představitelů samospráv právní předpis neopodstatněně a nepřiměřeně zasahuje do soukromí zastupitelů. Starostové tak požadují, aby se zveřejňování majetkových přiznání změnilo a přístup k nim měly pouze kontrolní orgány.

 „Zastupitelé napříč celou zemí požadují, aby k citlivým údajům uváděným v majetkových přiznáních měly přístup jen odpovědné osoby. Jinak existují důvodné obavy, že by data mohla být snadno zneužitelná, či dokonce předmětem vydírání,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Je to paradoxní situace – na jednu stranu řešíme podstatně přísnější ochranu osobních údajů podle evropského nařízení, tzv. GDPR, na straně druhé bez potřebné ochrany soukromí a zajištění bezpečí otevíráme přístup k citlivým údajům starostů, místostarostů, radních a dalších zastupitelů i jejich blízkých.“

„Podněty na změnu zákona o střetu zájmů jsme zaznamenali z celé republiky, mimo jiné z Veselého nad Lužnici, Otic či Bystřice pod Hostýnem,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Rada Svazu měst a obcí tak jednomyslně schválila usnesení, v kterém požaduje, aby stát důkladně zhodnotil dopad zákona o střetu zájmů. A na základě výsledků právní předpis upravil tak, aby přístup do centrálního registru s majetkovými přiznáními měly pouze kontrolní orgány. Pokud se tak nestane, může dojít k odchodu osobností z veřejných funkcí, a tím k ochromení samospráv a rozvoje území jako takového.“

K zákonu o střetu zájmů se uskuteční společný seminář s Ministerstvem spravedlnosti, a to v pátek 24. listopadu 2014 v pražském sídle tohoto resortu (Vyšehradská 16, Praha 2, velká zasedací místnost č. 332,  1. patro). Účast na semináři je zdarma po registraci na adrese: http://smocr.cz/registration.aspx?itemID=46.   

Rada také zastává názor a rovněž k tomu přijala usnesení, že je třeba zatím zachovat současný stav výběru mýtného a vypsat nové výběrové řízení na mýtný systém. O jeho podmínkách je nutné jednat také s městy a obcemi, resp. Svazem měst a obcí České republiky. „Po příslušných resortech, zejména pak po Ministerstvu vnitra a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, rovněž požadujeme, aby přijala a koordinovala opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na základních a mateřských školách,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Vlastimil Picek a dodává: „Shoda panuje i v tom, že se v příštím roce, pravděpodobně na podzim, uskuteční mimořádný Sněm Svazu měst a obcí. Na něm by také mohly být vyhlášeny výsledky soutěže Nejlepší starosta / primátor 2014 - 2018.“ 

I když půjde o Sněm mimořádný, některá témata se dají čekat tradiční. Konkrétně to budou otázky, které města a obce trápí, a to ze všech oblastí. Mluvit se tedy bude i o penězích, kterým se věnovala jubilejní XX. celostátní finanční konference. Kromě požadavku na výše uvedenou změnu zákona o střetu zájmů, na CFK zazněla také potřeba konečně změnit Ústavu ČR (v souvislosti s financováním samospráv) a požadavek na odstranění duplicitních často i multiplicitních kontrol.

Prezentace na CFK se týkaly i elektronické evidence tržeb (EET), z níž se i díky činnosti Svazu podařilo ulevit venkovským spolkům. Dále se mimo jiné mluvilo o evropských dotacích. S jejich zaměřením v dalším programovém období má pomoci analýza potřeb měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí zpracoval ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO. Na CFK zazněly základní zjištění z analýzy s tím, že podrobné výsledky budou představeny na velkém semináři, který se uskuteční 5. prosince 2017 v Praze. Registrace na akci: http://smocr.cz/registration.aspx?itemID=38.

Generálním partnerem XX. celostátní finanční konference byly Česká spořitelna a ČEZ. Hlavním partnerem EKO-KOM, partnery pak ECO LED SOL, Ekolamp, EMPEMONT a Wolters Kluwer. Mediálními partnery byl časopis INS, Asociace regionálních a lokálních televizí (ARLT), Lidové noviny, Parlamentní listy a Veřejná správa. Partnerem společenského večera byla Českomoravská komoditní burza Kladno. Více o akci včetně prezentací najdete na: http://smocr.cz/cz/nase-akce/financni-konference/xx-cfk/default.aspx

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

7. - 9. listopadu 2018

"Strong Communities for a Citizens´ Europe"

Vídeň
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. listopadu 2018 09:30-16:00

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Praha 2, budova MPSV, Na Poříčním právu 1/376, 9:00 - 16:00
29. listopadu 2018 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. prosince 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje