Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

01.03.2017 09:47

Starostové v Královéhradeckém kraji: Máme-li realizovat rozhodnutí státu, potřebujeme na to peníze a další nástroje

Města a obce zřejmě budou muset opět neplánovaně financovat rozhodnutí státu. Vláda chce totiž zvýšit mzdy ve veřejném sektoru. V rozpočtu na letošní rok s tím však samosprávy nepočítaly. Zákonitě se tak ptají, kde na to mají vzít. Podobných rozhodnutí, spojených zpravidla s předvolebním obdobím, se města a obce velmi obávají. Je jich totiž čím dál tím víc. Zvlášť nyní, kdy se v následujících letech mají každý rok konat volby. I to zaznělo na třetím krajském setkání letošního roku, které v Královéhradeckém kraji uspořádal Svaz měst a obcí.

Debatou starostů se nesla otázka, zda mají města a obce rezignovat na plánování investic a účelné a efektivní hospodaření s veřejnými prostředky. Jasné ne, snaha postupovat v souladu s legislativou a rozhodnutí vlády plnit, vede k tomu, že Svaz měst a obcí dlouhodobě požaduje změnu Ústavy, Tak, aby garantovala, že pokud samosprávám přibudou úkoly a povinnosti, měly by na to od státu dostat peníze a pravomoci.

„Na aktuální dění můžeme nahlížet z pozice krajské, městské nebo státní. Neměla by se tolik lišit a hlavně by to neměla být pozice, v níž rozhoduje, zda se jedná o pravicový nebo levicový problém. Problémy se mají řešit,“ říká hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a dodává: „V současné době nás pálí například peníze na opravy silnic, otázka rozvoje, nedostatek lidí ve zdravotnictví či sociální služby. Právě na takových akcích jako je Krajské setkání můžeme problémy probrat a posunout se k jejich řešení. Práce starostů, za kterou velmi děkuji, má dopad na celý kraj.“

„Je důležité, aby Krajský úřad byl moudrý úřad. Který nám, městům a obcím, pomůže jako odvolací orgán. S naším krajem nemáme problémy, máme je však se státní správou. Jsem proto rád, že s krajskou samosprávou vycházíme a společně hledáme způsoby, jak státu jeho leckdy nerozumné nápady vymluvit či je změnit tak, aby odpovídaly reálnému životu,“ říká primátor statutárního města Hradec Králové Zdeněk Fink.   

„Vymluvit se bohužel příliš nedaří tzv. „předvolební dárečky“, tedy přidávání peněz různým profesním skupinám. Ty nás doslova děsí. Například nařízení o zvýšení platů ve veřejné sféře, které v současné době připomínkujeme, zvedne obcím výdaje až o 9,1 %,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Pro obce to znamená neplánované náklady v řádu milionů korun. Složité to je i se zvýšením mezd řidičů autobusů. I když se podle vládního nařízení týkají krajských dopravců, dá se čekat, že městští řidiči také budou chtít přidat nebo půjdou pracovat ke krajským dopravcům. Není přitom jasné, kde na to vzít, abychom byli konkurenceschopní. Ostatně to je dnes problém veřejné správy jako takové.“

Velkým problémem poslední doby je sehnat do veřejné správy kvalitní zaměstnance, a to kvůli nízkým mzdám. Do výběrových řízení, kde se zpravidla požadují vysokoškoláci, se hlásí čím dál tím méně lidí. A ti, co se hlásí, místo často nepřijmou kvůli nízkému ohodnocení. Raději jdou pracovat na nižší pozici, ale za více peněz, do soukromého sektoru. Situaci je třeba co nejdříve řešit, jinak hrozí snížení kvality veřejných služeb.

Na Krajském setkání v Královéhradeckém kraji se debatovalo také o chystaném zákoně o odpadech. Bylo k němu cca 2 500 připomínek a ne všechny Ministerstvo životního prostředí vypořádalo. Zásadní spor přitom zůstává mezi dvěma skupinami – skládkovací, která chce skládkovat a druhou, která se zabývá energetickým využíváním odpadu. Jde přitom o veřejné peníze v řádu několika miliard korun. Předloha je ve stávající podobě pro města a obce nepřijatelná. Není v ní zohledněna meziobecní spolupráce, která je pro malé obce (svazky obcí) v odpadovém hospodářství naprosto zásadní. Povinnosti v odpadovém hospodářství často plní právě dobrovolné svazky obcí (DSO), společně se například efektivněji vede evidence a ohlašování odpadu, samotné nakládání s odpadem rozpočítáno na jednu obec vyjde levněji apod. Naprosto neakceptovatelná je také výše skládkovacího poplatku, dá se totiž  předpokládat, že v roce 2024 nebude existovat adekvátní náhrada za skládkování. 

Krajské setkání v Královéhradeckém kraji bylo třetí z letošní třináctidílné série regionálních akcí. Zúčastnilo se ho na devadesát lidí, starostů, zástupci ministerstev a dalších státních i soukromých organizací a také poslankyně Martina Berdychová či senátor Jaroslav Malý. Na akci byly mimo jiné vyhlášeny výsledky krajského kola výzkumu „Město pro byznys“. První tři místa získaly Trutnov, Nové Město nad Metují a Nová Paka.

Generálními partnery Krajských setkání 2017 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery společnosti Asekol, Clean4you, Colmex, Empemont, I-Tech Czech, Microsoft Czech Republic, Opravsil, Poklopsystem a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou Lidové noviny, MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu Informační Servis (InS). 

Víc informací včetně harmonogramu a programu Krajských setkání 2017 najdete na http://smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2017/krajska-setkani-2017.aspx.  

Další krajské setkání se koná dnes, tedy ve středu 1. března 2017, v Liberci. Série přednášek a diskusí starostů skončí 6. dubna 2017 v Českých Budějovicích.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje