Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

02.03.2018 09:40

Stárnutí populace významně ovlivňuje další rozvoj měst a obcí. Od státu by uvítaly větší výběr dotačních titulů a podporu meziobecní spolupráce

 

 

PRAHA, 1. března 2018 – Stárnutí obyvatel představuje pro města a obce v České republice nové výzvy. Demografickému vývoji musí přizpůsobovat služby, infrastrukturu i investice. Některé samosprávy se potýkají s úbytkem obyvatelstva, jiné zase s překotným populačním růstem.
Podle výsledků analýzy potřeb měst obcí, kterou zpracoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO, by uvítaly větší výběr dotačních titulů, které by odpovídaly jejich potřebám. Města a obce rovněž volají po jednodušší administrativě a podpoře vzájemné spolupráce, aby mohly na dané problémy pružněji reagovat. Naopak se brání diktátu shora.

Více než čtvrtina ze 732 měst a obcí oslovených v rámci analýzy označilo stárnutí populace za zcela zásadní faktor rozvoje svého území v dalších deseti letech. „Řada českých měst a obcí se k tomu musí vypořádat s odlivem mladých a vzdělaných lidí, kteří se stěhují za prací i lepší kvalitou života do velkých měst a jejich okolí. Chybí jim komunitní život, přibývají sociální problémy, musí rušit školky a školy a naopak rozšiřovat služby pro seniory, nemocné a sociálně slabé,“ vysvětluje předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „K řešení těchto problémů jim vlastní zdroje nestačí, a proto se musí spoléhat na státní a evropské dotace. Svaz proto nechal zpracovat analýzu, díky které můžeme celkem přesně říct, na co konkrétně je nutné budoucí dotační programy zacílit.“

Na druhé straně jsou v České republice samosprávy, které čelí překotnému populačnímu růstu. Jde zpravidla o velká města nebo k nim přiléhající obce, kde vznikají tzv. satelitní městečka a nové průmyslové zóny. Nárůst počtu obyvatel představuje problémy s kapacitami občanské vybavenosti. Díky zvýšené porodnosti chybí služby pro rodiny, místa ve školkách i školách, nedostatečná je ale například také vodohospodářská síť. Příliv nových zaměstnanců, zejména těch agenturních, pro tato města a obce znamená problémy s jejich integrací, bydlením i bezpečností. Navíc, velké množství denně přijíždějících obyvatel využívajících jejich infrastrukturu současné nastavení rozpočtového určení daní a dotací téměř neřeší.

„Je to podobné jako v rekreačních oblastech, kdy jejich počet obyvatel nárazově stoupá i několikanásobně,“ říká místopředseda pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek s tím, že města a obce proto volají po větším výběru a lepším nastavení dotačních titulů a zjednodušení podání a administrace žádostí, což zmínilo více než 80 % respondentů. Navýšení vlastních finančních zdrojů by preferovalo 50 % z oslovených měst a obcí. Samosprávy zároveň uváděly, že jim vadí rostoucí byrokratická zátěž, nejasné nastavení pravomocí a kompetencí, kvalita spolupráce s vyššími úrovněmi státní správy a samosprávy a stranické politikaření. „Na místo strategického plánování, rozhodování a správy politické strany preferují krátkodobé a populární cíle pro zabezpečení volebního úspěchu, což je v kombinaci s občanskou pasivitou obyvatel pro další rozvoj měst a obcí velice nešťastné,“ doplňuje Petr Kulhánek.

Samosprávy si naopak chválí meziobecní spolupráci a spatřují v ní vhodný nástroj k řešení stávajících i budoucích výzev. Nejčastěji tak řeší otázky územního rozvoje, společných problémů a navazování a udržování sousedských vztahů. Vyhovuje jim zejména dobrovolnost takové spolupráce, která je iniciována zdola, geografická blízkost, znalost vztahů i dosavadních zkušeností. Zejména malé obce negativně vnímají působení státu a velkých měst. Vadí jim neosobní vztahy i nedůvěra. Velká města by naopak přivítala větší rozhodovací kompetence.

Další výstupy z analýzy potřeb měst a obcí najdete na této stránce. Cílem analýzy bylo identifikovat a vyhodnotit problémové oblasti, ale také potenciály a bariéry rozvoje měst a obcí pro prosazení zájmů měst a obcí při nastavování evropských dotací po roce 2020, ale také pro vyjednání národních podmínek umožňujících rozvoj českých měst a obcí. Šetření se konalo od dubna do října 2017. Analýzu podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni.  Svaz měst a obcí plánuje v r. 2018 doplnění Analýzy potřeb měst a obcí ČR o další analýzy zaměřené na identifikaci potřeb měst a obcí podle typu území v připravované Strategii regionálního rozvoje 2021+ a také jejich propojení na priority kohezní politiky EU v budoucím programovém období 2020+.

 

 

 

  Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje