Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

06.04.2016 16:54

Sociální bydlení, cestovní ruch, dotace či odpady. Klíčová témata starostek a starostů v Olomouckém kraji

Kraje a obce jedno tělo jsou, shodlo se na sto starostek a starostů, kteří se zúčastnili Krajského setkání pro Olomoucký kraj. Jako jedenácté z celkem třinácti akcí ho i letos tradičně uspořádal Svaz měst a obcí ČR. I z něj je zřejmé, že témata, která trápí tuzemské samosprávy, jsou v celé republice totožná. Jde zejména o financování, sociální bydlení, evropské dotace, cestovní ruch, odpady či veřejné opatrovnictví. Bez spolupráce, komunikace a zpětné vazby se přitom aktuální problémy řešit nedají.  

Představitele magistrátů a radnic Olomouckého kraje přivítala členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Kunína Dagmar Novosadová. Ve Svazu se zaměřuje zejména na bydlení, aktuálně přitom nejen na Moravě rezonuje bydlení sociální. Dagmar Novosadová říká: „Jako starostové, jejichž úkolem je starat se o občany, bychom měli myslet na všechny obyvatele a přiznat si, že dnes často debatované sociální bydlení se z 85 % týká seniorů. Podle dostupných informací je v řadě samospráv věkový průměr 60 let a lepší už to nebude. Proto vítáme, že stát chce začít pracovat s údaji o věkovém složení obyvatelstva v jednotlivých obcích. Naprosto zásadní, co se týče zákona o sociálním bydlení, který připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je přitom zajištění dostatku peněz.“

Financováním samospráv se zabývá i hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Mimo jiné říká: „Kraje podporují navýšení podílu z daní pro města a obce, stejně jako municipality podporovaly naše oprávněné požadavky. I proto se krajský podíl na DPH od roku 2016 zvýšil na 8,9 %. Náš kraj hospodaří s celkem zhruba 11 miliardami, tyto peníze jdou zpět k občanům – navýšili jsme třeba finance na Program rozvoje venkova. Rovněž se snažíme co nejvíce měst a obcí oslovit, aby se zapojily do krajské společnosti zaměřené na odpady. Platí totiž, že čím víc subjektů ji bude tvořit, tím nás vyjde zpracování odpadů levněji.“

V Olomouckém kraji rovněž opravují silnice, které si letos vyžádají velkou část rozpočtu, Vznikl proto krajský materiál o prioritách ve správě místních komunikací. Pomoci mohou částečně i evropské dotace, je však třeba skutečně rozjet čerpání a tam, kde nebude možné peníze z EU využít, výpadek nahradit národními zdroji. Kraje by proto ve spolupráci s městy a obcemi měly tlačit na příslušné resorty. Z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) určených na období 2014 – 2020 není možné financovat místní komunikace, volnočasovou infrastrukturu, veřejné prostranství či cestovní ruch.

„Pro Olomouc je cestovní ruch jedním z klíčových témat. Byli bychom rádi, kdyby vznikl zákon o cestovním ruchu, který by v dané oblasti stanovil jasná pravidla,“ říká primátor statutárního města Olomouc Antonín Staněk a dodává: „Máme celou řadu projektů na podporu cestovního ruchu, které se realizují v rámci Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy či Střední Moravy - Sdružení cestovního ruchu. Také město Olomouc podporuje společně s Olomouckým krajem projekty napomáhající rozvoji cestovního ruchu, např. stále mezi návštěvníky oblíbenější projekt Olomouc region Card. Doufáme, že se podaří stabilizovat situaci, co se týče financování této oblasti. Peníze jsou i v tomto případě „až“ na prvním místě, podobné je to u dříve zmiňovaného sociálního bydlení či veřejného opatrovnictví.“

„V kontextu s veřejným opatrovnictvím vypracovalo Ministerstvo vnitra metodiku pro města a obce, aby se zejména neuvolnění starostové na menších obcích v této problematice lépe orientovali,“ říká náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová a dodává: „Ve spolupráci s ostatními resorty hledáme cestu, jak veřejnému opatrovnictví nastavit jasná legislativní pravidla. Situaci jsme nedávno zmapovali v dotazníkovém šetření, průzkumu se zúčastnila většina města a obcí, kterých se veřejné opatrovnictví týká. Se závěry chceme tento týden seznámit Ministerstvo spravedlnosti, které je hlavním gestorem dané oblasti. A se Svazem měst a obcí ČR,  Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věci rovněž řešíme účelovou dotaci, kterou by se veřejné opatrovnictví dalo financovat.“   

Generálními partnery Krajských setkání 2016 je Česká spořitelna a ČEZ. Hlavním partnerem Generali Pojišťovna. Partnery společnosti Asekol, Archconsulting, Česká telekomunikační infrastruktura, Colmex, Česká pošta, EKO-KOM, Empemont, Moram CZ, Rieder Beton, Wolters Kluwer, Zeppelin CZ. Mediálními partnery jsou Lidové noviny, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu Informační Servis (InS). 

Více informací včetně harmonogramu a programu Krajských setkání 2016 najdete na http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2016/krajska-setkani-2016.aspx. Další akce - pro Moravskoslezský kraj - se koná právě dnes, tedy ve středu 6. dubna 2016, v Ostravě.

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje