Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

06.04.2016 05:09

Samosprávy požadují posílit daňové příjmy

Svaz měst a obcí ČR (SMO) spolu se Sdružením místním samospráv ČR (SMS) a Spolkem pro obnovu venkova ČR (SPOV) požadují významné posílení daňových příjmů všech obcí. A to v režimu, který umožní předvídatelné plánování rozvoje a postupnou eliminaci enormního vnitřního dluhu na infrastruktuře obcí. Představitelé těchto organizací proto na Krajském setkání pro Jihomoravský kraj podepsali memorandum, které předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl předal ministru financí Andreji Babišovi.

Starostové a starostky vítají, že se podařilo prosadit navýšení podílu samospráv na DPH v rámci rozpočtového určení daní (RUD) na úroveň před důchodovou reformou, tedy na 21,4 %. Obávají se však zrušení motivačních prvků na dani z příjmu fyzických osob, které stát zamýšlí od ledna 2017. Pro mnoho měst a obcí by to totiž znamenalo výpadek finančních prostředků v řádu milionů korun. Složitá je také situace, co se týče příspěvku na přenesenou působnost. Poté, co se řadu let vůbec nezvyšoval, od letošního Nového roku došlo k valorizaci o 1 % a pro rok 2017 se jedná o 5 %.

Financování samospráv je nicméně třeba změnit systémově, proto vzniklo Memorandum organizací hájících zájmy samospráv ČR. Na Krajském setkání pro Jihomoravský kraj ho podepsali předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl, předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala. Mimo jiné v něm stojí: „Požadujeme významné posílení daňových příjmů všech obcí, a to v režimu, který umožní předvídatelné plánování rozvoje a postupnou eliminaci enormního vnitřního dluhu na infrastruktuře obcí.“

Memorandum poslední březnový den předal František Lukl ministru financí s tím, že: „Andrej Babiš mimo jiné potvrdil, že od roku 2017 dojde k pětiprocentnímu zvýšení příspěvku na výkon statni správy a stejná valorizace by se měla uskutečnit i v dalších letech. Rovněž se začne připravovat účelový příspěvek na veřejné opatrovnictví. Debatovali jsme a debatovat nadále budeme i další otázky ohledně rozpočtového určení daní, včetně podílu samospráv na DPH.“

Města a obce, jak zaznělo na Krajském setkání pro Jihomoravský kraj, také trápí vysoký počet lidí s  trvalým pobytem na úřadech (ohlašovnách). V současné době jich je více než 380 tisíc, srovnáme-li rok 2015 s předchozím rokem, pak se počet lidí, kteří na úřadech mají trvalé bydliště, zvýšil o 6 269, dříve to meziročně bylo dokonce zhruba 40 tisíc. Koordinační roli se týče měst a obcí má na úrovni státu Ministerstvo vnitra.

Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová na akci v Brně mimo jiné řekla: „Snažíme se odstranit konkrétní problémy obcí a měst. Podařilo se nám například vyřešit vítání občánků. Pro samosprávy by teď mělo být jednodušší, protože budou moci nahlédnout do registru obyvatel. Intenzivně se také zabýváme diskutovanou otázkou vysokého počtu lidí s trvalým pobytem na ohlašovnách. Změna zákona o evidenci obyvatel, kterou chystáme, by měla umožnit rozeznat, kdo má jako bydliště adresu úřadu a počet lidí na ohlašovnách tak snížit. Měla by pomoci zabránit zneužívání tohoto institutu. Cílem je, aby občané byli jednodušeji dohledatelní a na ohlašovnách zůstávali pouze ti, kteří jsou skutečně v obtížné životní situaci a nemají kde bydlet." 

V Brně se starostky a starostové zajímali také o poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. V tomto směru platí, že Svaz měst a obcí ČR nepolevuje své aktivity a dál usiluje o to, aby se neplatilo za pozemky pro veřejně prospěšné stavby.

Svaz také jedná s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ohledně podpory průmyslových zón. Nejen v Jihomoravském kraji často chybí místa, kde by mohly působit nové firmy a přinést tak do dané oblasti pracovní příležitosti i rozvíjet ji jako takovou. I to je důvod, proč Svaz měst a obcí ČR poskytl záštitu vzdělávacím kurzům Investment Academy, které CzechInvest pořádá. Mají za cíl seznámit starosty a úředníky obecních, městských a regionálních samospráv s přípravou podnikatelského a investičního prostředí tak, aby nabídka municipalit byla kompatibilní s potřebami investorů. Bezplatný kurz se koná 5. a 6. dubna 2016 ve Vědeckotechnickém parku Plzeň, další se uskuteční 27. a 28. dubna 2016 na Krajském úřadě Libereckého kraje – více najdete zde.

Generálními partnery Krajských setkání 2016 je Česká spořitelna a ČEZ. Hlavním partnerem Generali Pojišťovna. Partnery společnosti Asekol, Archconsulting, Česká telekomunikační infrastruktura, Colmex, Česká pošta, EKO-KOM, Empemont, Moram CZ, Rieder Beton, Wolters Kluwer, Zeppelin CZ. Mediálními partnery jsou Lidové noviny, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu Informační Servis (InS). 

Více informací včetně harmonogramu a programu Krajských setkání 2016 najdete na http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2016/krajska-setkani-2016.aspx. Další akce - pro Moravskoslezský kraj - se koná právě dnes, tedy ve středu 6. dubna 2016, v Ostravě.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje