Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

10.12.2015 09:06

Samosprávám je třeba vrátit finance, které se jim odebraly

Města a obce chtějí změnit rozpočtové určení daní. Mimo jiné vrátit podíl samospráv na DPH na výši dohodnutou před důchodovou reformou. 2. pilíř je totiž minulostí. I to zaznělo na XVIII. celostátní finanční konferenci, kterou v Praze pořádá Svaz měst a obcí ČR. Účastní se jí na čtyři stovky starostů z celé České republiky. Diskutovaly s nimi mimo jiné ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová či ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  

„Mohlo by se zdát, že starostové jsou odbojní a tvrdohlaví. Možná. Chovají se ale přirozeně se zdravým selským rozumem. Ví totiž, co trápí města, obce i jejich obyvatele. A jsou také první, na koho se lidé obrací, pokud mají problém,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Ministerstvo financí se tak nemůže divit, že bojujeme za zvýšení rozpočtového určení daní a zvýšení příspěvku na přenesenou působnost. Jde nám totiž o rozvoj území, k němuž je třeba dostatek peněz.“

„I z pohledu Prahy situaci chápu, jen naše hlavní město přišlo na výnosu z daní a změnami ve financování přenesené působnosti o více než 1,3 mld. korun,“ řekla čestná předsedkyně Svazu měst a obcí ČR a primátorka Prahy Adriana Krnáčová a dodala: „Nelze přitom jenom čekat, že se situace změní sama od sebe, odpady, bezpečnost a další služby pro veřejnost musíme přece zajišťovat každý den.“

Podobně je pro samosprávy velkým tématem sociální, respektive dostupné, bydlení. Města a obce by podle slov vedení resortu práce a sociálních věcí měla mít významné slovo v tom, kdo se na jejich území stěhuje.

„V Legislativní radě vlády je novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která by měla pomoci v boji proti obchodu s chudobou,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a dodala: „Podporujeme přitom názor Svazu měst a obcí, že by vznikající zákon upravující bydlení pro sociálně slabé, měl řešit primárně dostupné bydlení pro lidi, kteří se do složité bytové situace dostali nezaviněně. Seniory, rodiny s malými dětmi, samoživitelky, zdravotně postižené apod.“

„Pro příští rok Ministerstvo pro místní rozvoj vybojovalo historicky vůbec nejvyšší částku na národní programy ve výši 1,4 miliardy korun a všechny tyto peníze půjdou do území,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a dodala: „Považuji stejně jako kolegyně Marksová Svaz měst a obcí za významného partnera, účast na dnešní konferenci je ohromná. Naše návrhy se samosprávami samozřejmě konzultujeme, děkuji například za podílení se na myšlenkách a na připomínkách k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.“

Představitelky obou resortů představily i dotační tituly určené pro města a obce. Letos například MPSV vůbec poprvé vyhlásilo výzvu týkající se sociální práce v samosprávách, MMR zase titul pro financování výstavby komunitních domů pro seniory. Podpora z národních zdrojů má být směřována i na místní komunikace v obcích do 3 000 obyvatel.

Ostatně na občany by státní správa i samospráva měly myslet především. Mluvilo se proto i o úředních hodinách a faktu, že mnoho úřadů je dnes pro veřejnost otevřeno pouze v pondělí a ve středu. Složitá je také situace, co se týče jejich umístění. Lidé si své úřední záležitosti zpravidla nemohou vyřídit na jednom místě.

„Historicky existuje v legislativě řada paradoxů, například platí zákon týkající se územního členění z roku 1960. A přestože všichni dnes automaticky vnímáme existenci třináct krajů a Prahy, formálně platný právní předpis pracuje se sedmi kraji a názvy jako je Západočeský či Severomoravský kraj,“ informovala náměstkyně pro veřejnou správu ministra vnitra Jana Vildumetzová a dodala: „Situaci je třeba změnit, stejně jako zvýšit dostupnost úřadů pro běžné občany. Rovněž se nám podařilo prosadit valorizaci příspěvku na přenesenou působnost, a to s Novým rokem,“

Ministerstvo vnitra také připravilo návrh na zvýšení odměn zastupitelů od roku 2016, a to o 3 %. Toto nařízení vlády čeká na projednání ministry. Samosprávy rovněž požadují, aby zvyšování mzdových prostředků bylo provázané s platy v nepodnikatelské sféře.

Generálními partnery XVIII. celostátní finanční konference jsou Česká spořitelna a ČEZ. Partnery pak Česká pošta, Česká telekomunikační infrastruktura, Českomoravská záruční a rozvojová banka, ECO LED SOL, EKOLAMP, EMPEMONT a Wolters Kluwer. Partnerem společenského večera je Českomoravská komoditní burza Kladno. Mediálními partnery jsou INS, Bankovnictví, Lidové noviny, Parlamentní listy, Revue50plus a Veřejná správa.

XVIII. celostátní finanční konference - 9. a 10. prosinec 2015 - Clarion Congress Hotel Prague -  http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/financni-konference/xviii-cfk/default.aspx

 
Soubory ke stažení
TZ_CFK_10_12_15 (42 kB)
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
17. září 2019 09:30

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2019 odpoví na klíčové otázky stavebnictví

Praha Stavební veletrh FOR ARCH, Kongresový sál, PVA EXPO PRAHA

Zjednoduší rekodifikace stavebního práva administraci staveb? Dočkáme se zkrácení lhůt pro vydání stavebního povolení? Jak změní české stavebnictví digitalizace? Přijďte diskutovat!

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje