Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1002
NE NE 162
NEVÍM NEVÍM 164

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

21.03.2014 07:19

Recept na snížení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji? Spolupráce a pakt zaměstnanosti

Stát by měl pomoci Ústeckému kraji nejen v boji s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností. Měl by také řešit sociální bydlení, pečlivě připravit přechod sociálních služeb na kraje od roku 2015, nezatěžovat zbytečnou byrokracií a rozumně připravovat nové programovací období tak, aby systém dobře fungoval a evropské dotace pomohly tam, kde jsou skutečně třeba. To jsou některá z témat Krajského setkání v Ústeckém kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. Zúčastnilo se ho na sto starostů a dalších představitelů samosprávy i státu.

"Krajská setkání, která začala toto úterý, se věnují aktuálním tématům měst a obcí“, říká místopředseda Svazu měst a obcí a primátor Chomutova Jan Mareš a dodává: „V Ústeckém kraji je velkým problémem nezaměstnanost a stále nízká vzdělanost. To vše pak také vede k vysokému čerpání sociálních dávek, narůstající potřebě sociálního bydlení a často dokonce až k sociálním vyloučením. Nezkreslený pohled místních, který se jako Svaz dozvídáme právě na Krajských setkáních, předáváme zástupcům vlády a zákonodárcům tak, aby právní předpisy chystali či upravovali na základě reálného života.“

Koncem letošního února evidoval Úřad práce ČR v České republice celkem 625 390 lidí bez práce, z toho jich v Ústeckém kraji bylo 67 977. Nejvíc pak v Mostě, kde se jednalo o 11 030 uchazečů o zaměstnání. Pomoci řešit zaměstnanost a rovněž zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje by měl také například Pakt zaměstnanosti. Loni v březnu ho sice podepsaly čtyři instituce: Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a letos se připojil i Úřad práce ČR, ale nedílnou součástí je také spolupráce s městy a obcemi.

„Pakt zaměstnanosti má za cíl aktivně řešit nezaměstnanost díky širokému regionálnímu partnerství“, říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a dodává: „Spolu s úřady práce, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, samosprávou a státní správou usilujeme o koordinované a provázané řešení složité situace na pracovním trhu v našem kraji a také o to, aby vláda a příslušná ministerstva na tuto oblast uvolnila dostatek peněz. Jde o dlouhodobou koncepci, jejímž strategickým cílem je do roku 2020 zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost Ústeckého kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními kraji České republiky.“

Zatímco v celé České republice byl koncem února podíl lidí bez práce evidovaných na Úřadu práce ČR ke všemu obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let celkem 8,6 %, v Ústeckém kraji se jednalo o 11,9 %. V praxi tak šlo o nejvyšší podíl nezaměstnaných k ostatním občanům v rámci celé České republiky.    

„S vysokou nezaměstnaností úzce souvisí sociální bydlení, které ve Svazu vnímáme jako jednu z priorit současné vlády“, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Ani jednou oblastí se však nelze zabývat izolovaně, jde o spojené nádoby. Cestou, jak řešit sociální bydlení, rozhodně nejsou ubytovny, ale podpora standardního nájemního bydlení. Cestou, jak zajistit dostatek práce, pak mimo jiné je podpora investic.“ 

Právě sociální oblast - spolu se společenskou odpovědností firem a rovnými příležitostmi - je jednou ze čtyř priorit Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Mezi jeho další klíčové oblasti patří samozřejmě trh práce a zaměstnanost, vzdělávání a konkurenceschopnost a podpora průmyslového regionu.

Pokud se všechny priority Paktu budou řešit koordinovaně ve spolupráci všech hospodářských subjektů v Ústeckém kraji, přinese to rychleji prospěch široké veřejnosti. Obdobně jako by se systémem  sociálních dávek - stejně jako s jeho kontrolou, aby se snížilo zneužívání státní podpory - měla pomoci pravidelná jednání zástupců měst a obcí s úřady práce. Nedávno se na tom shodlo předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR.       

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

23. - 24. května 2019

XVII. sněm

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 09:00-10:00

Komora obcí

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 11:00-12:00

Rada Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 12:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje