Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

05.06.2017 21:19

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou

PRAHA, 5. června 2017 – Dopady zvyšování mezd různým profesím na obecní rozpočty, financování oprav místních komunikací, možnosti převodů nepotřebného majetku státu na obce a naopak, anebo otázka nastavení registru smluv a flexibilnější úprava pravidel nočního klidu patřilo mezi témata pondělního setkání primátorů a starostů s ministry. Během čtvrtého jednání Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s vládou Bohuslava Sobotky také ocenilo dlouhodobou spolupráci s resorty.

Shoda zazněla v oblasti nakládání s nepotřebným majetkem státu a možných úpravách podmínek jeho převodu na samosprávy. Nejčastěji se jedná o veřejnou a sídlištní zeleň, pozemky ve sportovních areálech, pod veřejnými pohřebišti, pod budovami v majetku obce, ale i o pozemky nezbytné pro protipovodňová opatření. Resorty se nebrání dalšímu jednání a řešení konkrétních návrhů obcí. „Domluvili jsme se na vzniku pracovní skupiny, která bude hledat vhodnější řešení pro obce i stát,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Společně usilujeme, aby se převody nepotřebného majetku zbytečně neprodlužovaly, neprodražovaly a nebránily tak veřejně prospěšným zájmům obou stran.“

Také v otázce stanovování doby nočního klidu bude možný posun. Ministři vědí, že současné nastavení obcím neumožňuje reagovat na veškeré akce a činnosti, např. na oslavy po vítězství místních sportovců. Novelizace příslušné úpravy i výkladové praxe bude nezbytná.

K problematice dopadů zvyšování mezd na rozpočty obcí František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova, uvedl: „Nezpochybňujeme důvody pro navyšování mezd řidičů autobusů nebo pracovníků v sociální oblasti a kultuře. I my vnímáme, že určité skupiny zaměstnanců ve veřejném sektoru jsou podfinancované. Co se nám ale nelíbí, je načasování. Ve schválených rozpočtech samospráv nebylo s prostředky na platy počítáno, a proto pro nás znamenají neplánované náklady. To pak ohrožuje již rozpracované projekty a investice. Potřebujeme jen vstřícný postoj státu, který s námi bude včas tyto kroky připravovat.“ Změny mezd přinesla vládní nařízení. Je proto třeba, aby se stát podílel na jejich zapracování do oblasti finanční, legislativní i kontrolní. Samosprávy samozřejmě oceňují, že vláda uvolnila prostředky na sociální služby prostřednictvím krajů a bude dofinancovávat i zvýšené platy nepedagogických pracovníků.

Velkým tématem jsou opravy místních komunikací. Shoda sice panuje ohledně jejich stavu a nezbytnosti oprav, nikoli už ale o výši finančních prostředků na ně určených. „Z evropských dotací na opravy silnic čerpat nemůžeme. Neexistují ani žádné dlouhodobé národní dotační tituly,“ shrnuje místopředseda Svazu a starosta obce Blížejov Jiří Červenka a říká: „Jsme tak odkázáni na rychle vyčerpanou finanční podporu z krajů a jednoho programu Ministerstva pro místní rozvoj.“ Pro nalezení dlouhodobého řešení zanedbávaného stavu místních komunikací Svaz měst a obcí ČR navrhuje navýšení rozpočtu příslušného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dalším návrhem je provést změnu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, která by obcím umožnila čerpat na opravy silnic prostředky také z tohoto fondu obdobně, jako je tomu u krajů.

Během společného jednání vlády s primátory a starosty se debatovalo i o registru smluv. Svaz měst a obcí ČR oceňuje, že Ministerstvo vnitra samosprávám poskytuje metodickou podporu a školení. Nicméně nadále trvá na tom, že úprava přináší celou řadu nejasných ustanovení. Primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura při tom upozornil, že: „Tento zákon zakládá nerovné postavení městských společností vůči konkurenci. Bez ohledu na to, zda bude ještě v Parlamentu novelizován, vykazuje závažné nedostatky. Bohužel je smutným příkladem toho, jak nemá vypadat příprava jakéhokoli zákona.“

Kromě těchto témat se hovořilo o nutnosti podpory meziobecní spolupráce. Výkon a sdílení veřejných služeb prostřednictvím spolupráce obcí je dlouhodobě zařazeno mezi priority Svazu. Podařilo se jej včlenit jako jeden z nosných prvků do Strategického plánu rozvoje veřejné správy v letech 2014 - 2020.

Sestřih z tiskové konference s vystoupením předsedy Svazu a starosty Kyjova Františka Lukla najdete také v reportáži České televize v pořadu Týden v politice, která začíná na stopáži 52:56.

 

Pro další informace kontaktujte Petru Kubařovou, mobil: 733 713 971, e-mail: kubarova@smocr.cz.

 

 
Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou  

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou  

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou  

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou  

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou  

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou  

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou  

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou  

 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje