Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

09.01.2018 11:51

Pověřence pro ochranu osobních údajů podle tzv. GDPR by mohla pro obce zajistit Centra společných služeb

V pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR, tedy evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Významně přísnější legislativa, kdy v případě, že se nedodrží, hrozí vysoké sankce, se dotkne celé veřejné správy. Mimo jiné zavede povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci projektu Svazu měst a obcí ČR by sdíleného pověřence pro obce mohla zajistit Centra společných služeb (CSS).

Právě sdílená obecní administrativa je podstatou svazového projektu Centra společných služeb, jehož celý oficiální název zní Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

„Zejména malé obce, v nichž administrativní aparát často tvoří pouze neuvolněný starosta a asistentka na půl úvazku, mají velké obavy z toho, jak GDPR zvládnou. Už teď mají úředních papírů nad hlavu, že je za pracovním stolem přes ty hromady nebývá vidět! A teď jim přibude spousta dalších povinností v kontextu s ochranou osobních údajů. Je jich moc a splnit je bude náročné na čas i peníze,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Proto Svaz v souvislosti s GDPR nabízí svým členům kompletní poradenský servis zdarma. Navíc jednu naprostou novinku: Centra společných služeb pro do projektu zapojené dobrovolné svazky obcí by mohla v budoucnu plnit funkci sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů. Danou možnost Svaz intenzivně řeší s poskytovatelem dotace.“

V kontextu s tzv. GDPR Centra společných služeb obcím už průběžně pomáhají s analýzou existujícího informačního prostředí, zajišťují školení a další vzdělávací akce. Krok za krokem tak provádějí samosprávy jednotlivými úkoly, které s ochranou osobních údajů souvisí. CSS jsou tedy pomyslným přítelem na telefonu, která podávají pomocnou ruku tam, kde je třeba a kde si o ni starostové sami řeknou.

„Citlivě vnímáme, že GDPR je velmi palčivým tématem měst a obcí, zejména pak těch malých. Jen náklady na zavedení tohoto evropského nařízení jsme před časem odhadli na zhruba 600 milionů korun, provoz v celém území může stát až miliardu ročně,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal a dodává: „Svaz je od toho, aby samosprávám pomáhal. Proto v kontextu s GDPR mimo jiné chystáme už čtvrtý seminář, a to na 11. leden 2018 do Brna, mluvit o této legislativě se bude i na Krajských setkáních. A na ochranu osobních údajů zaměříme také naši Právní konferenci, která se 26. a 27. dubna 2018 rovněž uskuteční v jihomoravské metropoli. Rovněž hledáme způsob, jak obcím doporučit skutečně kvalitního pověřence. Jednou z možných cest je tzv. pečeť kvality.“    

GDPR se týká všech orgánů veřejné moci. Kromě měst a obcí i všech mateřských, základních a středních škol, ale také nemocnic s ohledem na data, která spravují. Evropské nařízení mimo jiné změní všechny vnitřní předpisy, které se týkají nakládání s osobními údaji. Obce tak musí znát potřebnou legislativou, upravit svá interní pravidla, provést analýzu získávání a zpracování osobních údajů, upravit smlouvy se zpracovateli osobních údajů, zřídit a obsadit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů atd.

Podrobnosti, metodika, doporučení, návody, vzory dokumentů a další informace jsou k dispozici ve speciální GDPR sekci na webu Svazu měst a obcí ČR, a to zde. Webové stránky zaměřené na GDPR chce Svaz rozšířit o časté otázky a odpovědi. Nyní je připravuje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Seznámit se můžete také s nedávným dopisem předsedy Svazu měst a obcí adresovaným starostům a primátorům a informačních letákem. A to na tomto místě

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje