Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

22.04.2014 13:02

Parkování. Problém, který řeší Praha a řada měst ve Středočeském kraji

Podle studie Mezinárodního institutu parkování 30 % aut, která jezdí po městě, nemůže zaparkovat. Auta jezdící dokola s řidiči, kteří toužebně, zoufale, naštvaně či rezignovaně hledají volné parkovací místo, jsou typická pro Prahu a další města nejen ve Středočeském kraji. Jak situaci vyřešit? Podle Svazu měst a obcí ČR, který dnes pořádá Krajské setkání Prahy a Středočeského kraje, by pomoci mohly evropské i národní dotace. Právě nové programovací období 2014+, ale také nový Občanský zákoník, sociální oblast, centrální registr smluv či odpadové hospodářství jsou témata, o kterých na pražském magistrátu jedná na sto starostů a dalších představitelů samosprávy a státní správy.

Parkovací místa chybí v centrech měst, ale i na sídlištích. S tolika auta se v minulosti jednoduše nepočítalo. Kam s nimi v klidovém módu je tak trochu „Nerudovská otázka“. Také otázka kompromisu: vždy je totiž třeba vyvážit volnou plochu na parkování s potřebnou a zdraví jistě přínosnější zelení.

„Krajská setkání, která se letos chýlí ke konci – po Praze nás čekají už jen Plzeň a Karlovy Vary – jsou pestrou směsicí názorů a podnětů starostů i dalších představitelů nejen samosprávy, za které jsme velmi vděční. Jen tak totiž můžeme jako Svaz lépe prosazovat oprávněné požadavky měst a obcí a zamezovat nápadům tzv. od stolu, které se míjejí s realitou“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Vzájemná výměna zkušeností je přínosná pro všechny, lze se z ní poučit a v budoucnosti eliminovat chyby. Například v Kladně také řešíme nedostatek parkovacích míst, vzniknou teď nová spolu s chodníky, zelení a parčíkem s náměstíčkem na sídlišti Kročehlavy. Vše za cca 8,8 milionů korun.“

Problém s parkováním je zřejmě nejviditelnější v hlavním městě. Praha se ho však rozhodla řešit jako celek a připravuje kompletně nový systém zón placeného stání. Náměstek primátora hlavního města zabývající se řešením této problematiky Jiří Nouza říká: „Nová koncepce zón placeného stání neznamená pouze extensivní rozšíření parkovacích zón na další městské části, ale zejména jejich kvalitativní posun směrem k vyšší účinnosti. Součástí této koncepce je také sjednocení systému, jehož výsledkem bude jednotná organizace dopravy v klidu v hlavním městě, větší ochrana rezidentů a komfort užívání zón pro návštěvníky.“

Podle Svazu měst a obcí by v novém programovacím období měla být možnost čerpat peníze na řešení parkování a rovněž by měl vzniknout materiál se vzory, jak zlepšit dopravní obslužnost měst a obcí. Parkovací politika přitom musí být v souladu s potřebami všech obyvatel města, turistů, činností státních úřadů a institucí a zabezpečením zásobování území. Města a obce mají mimo jiné za úkol zachovávat mobilitu. Je tak třeba brát v potaz, že podle studií tráví auta parkováním, tedy tzv. „dopravou v klidu“, 90 % své životnosti. Zatímco v roce 1980 bylo České republice registrováno celkem 1,8 milionů osobních automobilů, loni se jednalo už o 4,7 milionů vozů.

„Na dopravu u nás klademe veliký důraz“, říká hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a dodává: „Letos tak chceme ukončit čtyři desítky investičních akcí, půjde o rekonstrukci komunikací II. a III. třídy i mostů. Na projekty za téměř 2,3 miliardy korun budeme čerpat dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, ze Státního fondu dopravní infrastruktury i ze Státního fondu pro životní prostředí. Samotný kraj věnuje na kofinancování, tedy spolupodílení se na finančním zajištění těchto akcí, ze svého rozpočtu 396 milionů korun.“

Kromě dopravy se během letošních Krajských setkání často diskutuje také o odpadovém hospodářství. Zejména v souvislosti s krádežemi kovů a jejich nelegálním výkupem, které ohrožují jak bezpečnost, tak životní prostředí. „Ve Svazu dlouhodobě prosazujeme zákaz výkupu kovů od fyzických osob nepodnikajících. Každopádně by veškeré platby za vykupované odpady měly probíhat výhradně bezhotovostně", říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) Pavel Drahovzal a dodává: „V minulosti se pravidla pro výkup kovů sice zpřísnila, ale situaci s krádežemi obecního i soukromého majetku s obsahem kovu to nevyřešilo. Jsme rádi, že ministr životního prostředí Richard Brabec, s kterým jsme nedávno jednali, nás ubezpečil, že považuje odpadovou legislativu a strategii odpadového hospodářství za jednu ze svých priorit.“ 

Aby se krádeže kovů aspoň omezily a snížilo množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách, vydal letos v lednu Svaz měst a obcí ČR a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí komplexní „Obrazový katalog“. Kromě toho, co se krade na železnicích, publikace obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady, které shromažďují obce a jsou v nich kovové komponenty.

Pro úplnost: zatímco v roce 2012 celkem 11 080 krádeží kovových materiálů znamenalo škodu za bezmála 445 milionů Kč, v roce 2013 se jednalo už o 11 786 krádeží s vyčíslenou celkovou škodou 509 milionů Kč. V této částce nejsou přestupky, tedy škoda do 5 000 Kč. V praxi to znamená, že skutečná škoda na majetku může být mnohonásobně vyšší.

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje