Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

22.04.2014 13:02

Parkování. Problém, který řeší Praha a řada měst ve Středočeském kraji

Podle studie Mezinárodního institutu parkování 30 % aut, která jezdí po městě, nemůže zaparkovat. Auta jezdící dokola s řidiči, kteří toužebně, zoufale, naštvaně či rezignovaně hledají volné parkovací místo, jsou typická pro Prahu a další města nejen ve Středočeském kraji. Jak situaci vyřešit? Podle Svazu měst a obcí ČR, který dnes pořádá Krajské setkání Prahy a Středočeského kraje, by pomoci mohly evropské i národní dotace. Právě nové programovací období 2014+, ale také nový Občanský zákoník, sociální oblast, centrální registr smluv či odpadové hospodářství jsou témata, o kterých na pražském magistrátu jedná na sto starostů a dalších představitelů samosprávy a státní správy.

Parkovací místa chybí v centrech měst, ale i na sídlištích. S tolika auta se v minulosti jednoduše nepočítalo. Kam s nimi v klidovém módu je tak trochu „Nerudovská otázka“. Také otázka kompromisu: vždy je totiž třeba vyvážit volnou plochu na parkování s potřebnou a zdraví jistě přínosnější zelení.

„Krajská setkání, která se letos chýlí ke konci – po Praze nás čekají už jen Plzeň a Karlovy Vary – jsou pestrou směsicí názorů a podnětů starostů i dalších představitelů nejen samosprávy, za které jsme velmi vděční. Jen tak totiž můžeme jako Svaz lépe prosazovat oprávněné požadavky měst a obcí a zamezovat nápadům tzv. od stolu, které se míjejí s realitou“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Vzájemná výměna zkušeností je přínosná pro všechny, lze se z ní poučit a v budoucnosti eliminovat chyby. Například v Kladně také řešíme nedostatek parkovacích míst, vzniknou teď nová spolu s chodníky, zelení a parčíkem s náměstíčkem na sídlišti Kročehlavy. Vše za cca 8,8 milionů korun.“

Problém s parkováním je zřejmě nejviditelnější v hlavním městě. Praha se ho však rozhodla řešit jako celek a připravuje kompletně nový systém zón placeného stání. Náměstek primátora hlavního města zabývající se řešením této problematiky Jiří Nouza říká: „Nová koncepce zón placeného stání neznamená pouze extensivní rozšíření parkovacích zón na další městské části, ale zejména jejich kvalitativní posun směrem k vyšší účinnosti. Součástí této koncepce je také sjednocení systému, jehož výsledkem bude jednotná organizace dopravy v klidu v hlavním městě, větší ochrana rezidentů a komfort užívání zón pro návštěvníky.“

Podle Svazu měst a obcí by v novém programovacím období měla být možnost čerpat peníze na řešení parkování a rovněž by měl vzniknout materiál se vzory, jak zlepšit dopravní obslužnost měst a obcí. Parkovací politika přitom musí být v souladu s potřebami všech obyvatel města, turistů, činností státních úřadů a institucí a zabezpečením zásobování území. Města a obce mají mimo jiné za úkol zachovávat mobilitu. Je tak třeba brát v potaz, že podle studií tráví auta parkováním, tedy tzv. „dopravou v klidu“, 90 % své životnosti. Zatímco v roce 1980 bylo České republice registrováno celkem 1,8 milionů osobních automobilů, loni se jednalo už o 4,7 milionů vozů.

„Na dopravu u nás klademe veliký důraz“, říká hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a dodává: „Letos tak chceme ukončit čtyři desítky investičních akcí, půjde o rekonstrukci komunikací II. a III. třídy i mostů. Na projekty za téměř 2,3 miliardy korun budeme čerpat dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, ze Státního fondu dopravní infrastruktury i ze Státního fondu pro životní prostředí. Samotný kraj věnuje na kofinancování, tedy spolupodílení se na finančním zajištění těchto akcí, ze svého rozpočtu 396 milionů korun.“

Kromě dopravy se během letošních Krajských setkání často diskutuje také o odpadovém hospodářství. Zejména v souvislosti s krádežemi kovů a jejich nelegálním výkupem, které ohrožují jak bezpečnost, tak životní prostředí. „Ve Svazu dlouhodobě prosazujeme zákaz výkupu kovů od fyzických osob nepodnikajících. Každopádně by veškeré platby za vykupované odpady měly probíhat výhradně bezhotovostně", říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) Pavel Drahovzal a dodává: „V minulosti se pravidla pro výkup kovů sice zpřísnila, ale situaci s krádežemi obecního i soukromého majetku s obsahem kovu to nevyřešilo. Jsme rádi, že ministr životního prostředí Richard Brabec, s kterým jsme nedávno jednali, nás ubezpečil, že považuje odpadovou legislativu a strategii odpadového hospodářství za jednu ze svých priorit.“ 

Aby se krádeže kovů aspoň omezily a snížilo množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách, vydal letos v lednu Svaz měst a obcí ČR a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí komplexní „Obrazový katalog“. Kromě toho, co se krade na železnicích, publikace obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady, které shromažďují obce a jsou v nich kovové komponenty.

Pro úplnost: zatímco v roce 2012 celkem 11 080 krádeží kovových materiálů znamenalo škodu za bezmála 445 milionů Kč, v roce 2013 se jednalo už o 11 786 krádeží s vyčíslenou celkovou škodou 509 milionů Kč. V této částce nejsou přestupky, tedy škoda do 5 000 Kč. V praxi to znamená, že skutečná škoda na majetku může být mnohonásobně vyšší.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje