Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

22.04.2014 13:02

Parkování. Problém, který řeší Praha a řada měst ve Středočeském kraji

Podle studie Mezinárodního institutu parkování 30 % aut, která jezdí po městě, nemůže zaparkovat. Auta jezdící dokola s řidiči, kteří toužebně, zoufale, naštvaně či rezignovaně hledají volné parkovací místo, jsou typická pro Prahu a další města nejen ve Středočeském kraji. Jak situaci vyřešit? Podle Svazu měst a obcí ČR, který dnes pořádá Krajské setkání Prahy a Středočeského kraje, by pomoci mohly evropské i národní dotace. Právě nové programovací období 2014+, ale také nový Občanský zákoník, sociální oblast, centrální registr smluv či odpadové hospodářství jsou témata, o kterých na pražském magistrátu jedná na sto starostů a dalších představitelů samosprávy a státní správy.

Parkovací místa chybí v centrech měst, ale i na sídlištích. S tolika auta se v minulosti jednoduše nepočítalo. Kam s nimi v klidovém módu je tak trochu „Nerudovská otázka“. Také otázka kompromisu: vždy je totiž třeba vyvážit volnou plochu na parkování s potřebnou a zdraví jistě přínosnější zelení.

„Krajská setkání, která se letos chýlí ke konci – po Praze nás čekají už jen Plzeň a Karlovy Vary – jsou pestrou směsicí názorů a podnětů starostů i dalších představitelů nejen samosprávy, za které jsme velmi vděční. Jen tak totiž můžeme jako Svaz lépe prosazovat oprávněné požadavky měst a obcí a zamezovat nápadům tzv. od stolu, které se míjejí s realitou“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Vzájemná výměna zkušeností je přínosná pro všechny, lze se z ní poučit a v budoucnosti eliminovat chyby. Například v Kladně také řešíme nedostatek parkovacích míst, vzniknou teď nová spolu s chodníky, zelení a parčíkem s náměstíčkem na sídlišti Kročehlavy. Vše za cca 8,8 milionů korun.“

Problém s parkováním je zřejmě nejviditelnější v hlavním městě. Praha se ho však rozhodla řešit jako celek a připravuje kompletně nový systém zón placeného stání. Náměstek primátora hlavního města zabývající se řešením této problematiky Jiří Nouza říká: „Nová koncepce zón placeného stání neznamená pouze extensivní rozšíření parkovacích zón na další městské části, ale zejména jejich kvalitativní posun směrem k vyšší účinnosti. Součástí této koncepce je také sjednocení systému, jehož výsledkem bude jednotná organizace dopravy v klidu v hlavním městě, větší ochrana rezidentů a komfort užívání zón pro návštěvníky.“

Podle Svazu měst a obcí by v novém programovacím období měla být možnost čerpat peníze na řešení parkování a rovněž by měl vzniknout materiál se vzory, jak zlepšit dopravní obslužnost měst a obcí. Parkovací politika přitom musí být v souladu s potřebami všech obyvatel města, turistů, činností státních úřadů a institucí a zabezpečením zásobování území. Města a obce mají mimo jiné za úkol zachovávat mobilitu. Je tak třeba brát v potaz, že podle studií tráví auta parkováním, tedy tzv. „dopravou v klidu“, 90 % své životnosti. Zatímco v roce 1980 bylo České republice registrováno celkem 1,8 milionů osobních automobilů, loni se jednalo už o 4,7 milionů vozů.

„Na dopravu u nás klademe veliký důraz“, říká hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a dodává: „Letos tak chceme ukončit čtyři desítky investičních akcí, půjde o rekonstrukci komunikací II. a III. třídy i mostů. Na projekty za téměř 2,3 miliardy korun budeme čerpat dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, ze Státního fondu dopravní infrastruktury i ze Státního fondu pro životní prostředí. Samotný kraj věnuje na kofinancování, tedy spolupodílení se na finančním zajištění těchto akcí, ze svého rozpočtu 396 milionů korun.“

Kromě dopravy se během letošních Krajských setkání často diskutuje také o odpadovém hospodářství. Zejména v souvislosti s krádežemi kovů a jejich nelegálním výkupem, které ohrožují jak bezpečnost, tak životní prostředí. „Ve Svazu dlouhodobě prosazujeme zákaz výkupu kovů od fyzických osob nepodnikajících. Každopádně by veškeré platby za vykupované odpady měly probíhat výhradně bezhotovostně", říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) Pavel Drahovzal a dodává: „V minulosti se pravidla pro výkup kovů sice zpřísnila, ale situaci s krádežemi obecního i soukromého majetku s obsahem kovu to nevyřešilo. Jsme rádi, že ministr životního prostředí Richard Brabec, s kterým jsme nedávno jednali, nás ubezpečil, že považuje odpadovou legislativu a strategii odpadového hospodářství za jednu ze svých priorit.“ 

Aby se krádeže kovů aspoň omezily a snížilo množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách, vydal letos v lednu Svaz měst a obcí ČR a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí komplexní „Obrazový katalog“. Kromě toho, co se krade na železnicích, publikace obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady, které shromažďují obce a jsou v nich kovové komponenty.

Pro úplnost: zatímco v roce 2012 celkem 11 080 krádeží kovových materiálů znamenalo škodu za bezmála 445 milionů Kč, v roce 2013 se jednalo už o 11 786 krádeží s vyčíslenou celkovou škodou 509 milionů Kč. V této částce nejsou přestupky, tedy škoda do 5 000 Kč. V praxi to znamená, že skutečná škoda na majetku může být mnohonásobně vyšší.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje