Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

24.07.2017 08:28

Ohrazení proti článku Rekonstrukce státu v LN

Ohrazuji se proti článku, který vyšel v Lidových novinách 13. července 2017.  Autor z platformy Rekonstrukce státu Václav Zeman v něm Svaz měst a obcí ČR, organizaci hájící téměř 2 700 českých měst a obcí, nabádá, aby raději šetřila své prostředky a neupozorňovala na neústavnost zákona o registru smluv a předpisů umožňujících rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Rád bych proto uvedl některé zavádějící informace na pravou míru.

Nejdříve fakta

Zdaleka nejsme jediní, kdo upozorňuje na skutečnost, že se městské firmy dostávají v důsledku povinného uveřejňování obchodních smluv v registru do nerovného postavení v hospodářské soutěži, a uvedený zákon je tak s vysokou pravděpodobností neústavní. Stejně jako se mohli seznámit všichni poslanci, také autor by si měl přečíst například stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z března 2016, které nám dává za pravdu. Ústavní soud navíc v těchto dnech potvrdil, že povinnost poskytovat informace (a tedy i smlouvy) podle zákona o svobodném přístupu k informacím se na státem/obcemi spoluvlastněné společnosti, jejichž cílem je podnikání za účelem dosahování zisku, nevztahuje. Tím padl hlavní argument zastánců zákona o registru smluv, že nepřináší nic nového.

Autor se navíc snaží navodit dojem, že Ústavní soud již zákon z hlediska ústavnosti posuzoval, stejně tak navrhované rozšíření pravomocí NKÚ. Musím upozornit, že Ústavní soud posuzuje soulad se zákony až po jejich přijetí! V případě zákona o registru smluv tak zatím neučinil, v případě rozšíření působnosti NKÚ tak ani učinit nemohl, neboť předběžná kontrola ústavnosti zákonů Ústavním soudem u nás neexistuje. A pokud jde o vyjadřování se k ústavnosti zákonů během procesu jejich schvalování, tak ze své praxe vím, že soudci jsou v tomto velmi zdrženliví. Předcházejí tak případnému nařčení z podjatosti.

Tvrzení o zvýhodněném postavení městských firem je naprostý nesmysl. Pokud by se ukázalo, že proběhla záchrana podniku ze strany státu/územních samosprávných celků, představovala by nedovolenou veřejnou podporu. Stejně je to i s tvrzením o neexistenci konkurence městských firem. Aby město vůbec mohlo zadat zakázku své vlastní společnosti mimo režim zákona, tak jedině v případě, že tato společnost neposkytuje služby téměř nikomu jinému, a tedy se v podstatě neúčastní soutěže.

Nedejte na dojmy

Stále marně voláme po tom, aby se kontroly nepřekrývaly, každá kontrolovala úplně něco jiného a nepřidělávaly další administrativu. Kdyby si autor přečetl vládou schválenou Analýzu systému kontrol územních samosprávných celků, která existenci duplicit v kontrolách a náročnost právě těch od NKÚ potvrzuje, nic takového by nemohl napsat. V praxi to vypadá asi tak, jako když máte hodinu angličtiny, kde se probere vše. Pak vás raději ještě jiný učitel přezkouší ze slovíček, přičemž zjistí, že ten předchozí vás zkoušel podle jiné metodiky a že jste se to vlastně celé učil špatně. Načež přijde třetí učitel a ten vás přezkouší jen z části slovíček. Na závěr přitom prohlásí, že on celou výuku pojímá jinak a že názory předchozích učitelů ho nezajímají.

Očekává-li autor od změn pravomocí NKÚ skandální odhalení nedostatků v hospodaření obcí, tak jej asi zklamu. Pokud by nešetřil na právnících, jako tak blahosklonně radí nám, poradil bych mu, aby si nechal vyložit zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zjistil by, že obec je povinna si každoročně nechat přezkoumat hospodaření a to krajským úřadem případně auditorem, přičemž nad výkonem přezkumu bdí Ministerstvo financí. Výslednou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření je obec samozřejmě povinna zveřejnit. Pokud jde o nezávislost provedeného auditu (kontroly), mohu autora ujistit, že obecní zastupitelstva nejmenují ani ředitele krajského úřadu ani ministra financí!

Upozornění na rozpor těchto norem s Evropskou chartou místních samospráv (konkrétně s čl. 8 odst. 2) a na závazky České republiky, které má jakožto právní stát dodržovat, není třeba znovu vysvětlovat. Lze k tomu snad jen doplnit, že orgány Rady Evropy se již v minulosti možným zásahem do uvedeného ustanovení zabývaly.

 

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že Svaz ctí závazek vůči pravdě a faktům. Snaží se proto nejen poslance upozorňovat na jednostranné a bohužel leckdy velmi pochybné informace ze stran podporovatelů právních norem. Kdyby se pan Zeman seznámil s množstvím kontrolních mechanismů, kterým nakládání s prostředky obce podléhá, nic takového by s klidným svědomím nemohl napsat.

František Lukl,
předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje