Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 12
ne ne 2

Zajímavosti ze Svazu

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 692 obcí, tj. 43,04 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 303 454 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,68 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

24.07.2017 08:28

Ohrazení proti článku Rekonstrukce státu v LN

Ohrazuji se proti článku, který vyšel v Lidových novinách 13. července 2017.  Autor z platformy Rekonstrukce státu Václav Zeman v něm Svaz měst a obcí ČR, organizaci hájící téměř 2 700 českých měst a obcí, nabádá, aby raději šetřila své prostředky a neupozorňovala na neústavnost zákona o registru smluv a předpisů umožňujících rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Rád bych proto uvedl některé zavádějící informace na pravou míru.

Nejdříve fakta

Zdaleka nejsme jediní, kdo upozorňuje na skutečnost, že se městské firmy dostávají v důsledku povinného uveřejňování obchodních smluv v registru do nerovného postavení v hospodářské soutěži, a uvedený zákon je tak s vysokou pravděpodobností neústavní. Stejně jako se mohli seznámit všichni poslanci, také autor by si měl přečíst například stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z března 2016, které nám dává za pravdu. Ústavní soud navíc v těchto dnech potvrdil, že povinnost poskytovat informace (a tedy i smlouvy) podle zákona o svobodném přístupu k informacím se na státem/obcemi spoluvlastněné společnosti, jejichž cílem je podnikání za účelem dosahování zisku, nevztahuje. Tím padl hlavní argument zastánců zákona o registru smluv, že nepřináší nic nového.

Autor se navíc snaží navodit dojem, že Ústavní soud již zákon z hlediska ústavnosti posuzoval, stejně tak navrhované rozšíření pravomocí NKÚ. Musím upozornit, že Ústavní soud posuzuje soulad se zákony až po jejich přijetí! V případě zákona o registru smluv tak zatím neučinil, v případě rozšíření působnosti NKÚ tak ani učinit nemohl, neboť předběžná kontrola ústavnosti zákonů Ústavním soudem u nás neexistuje. A pokud jde o vyjadřování se k ústavnosti zákonů během procesu jejich schvalování, tak ze své praxe vím, že soudci jsou v tomto velmi zdrženliví. Předcházejí tak případnému nařčení z podjatosti.

Tvrzení o zvýhodněném postavení městských firem je naprostý nesmysl. Pokud by se ukázalo, že proběhla záchrana podniku ze strany státu/územních samosprávných celků, představovala by nedovolenou veřejnou podporu. Stejně je to i s tvrzením o neexistenci konkurence městských firem. Aby město vůbec mohlo zadat zakázku své vlastní společnosti mimo režim zákona, tak jedině v případě, že tato společnost neposkytuje služby téměř nikomu jinému, a tedy se v podstatě neúčastní soutěže.

Nedejte na dojmy

Stále marně voláme po tom, aby se kontroly nepřekrývaly, každá kontrolovala úplně něco jiného a nepřidělávaly další administrativu. Kdyby si autor přečetl vládou schválenou Analýzu systému kontrol územních samosprávných celků, která existenci duplicit v kontrolách a náročnost právě těch od NKÚ potvrzuje, nic takového by nemohl napsat. V praxi to vypadá asi tak, jako když máte hodinu angličtiny, kde se probere vše. Pak vás raději ještě jiný učitel přezkouší ze slovíček, přičemž zjistí, že ten předchozí vás zkoušel podle jiné metodiky a že jste se to vlastně celé učil špatně. Načež přijde třetí učitel a ten vás přezkouší jen z části slovíček. Na závěr přitom prohlásí, že on celou výuku pojímá jinak a že názory předchozích učitelů ho nezajímají.

Očekává-li autor od změn pravomocí NKÚ skandální odhalení nedostatků v hospodaření obcí, tak jej asi zklamu. Pokud by nešetřil na právnících, jako tak blahosklonně radí nám, poradil bych mu, aby si nechal vyložit zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zjistil by, že obec je povinna si každoročně nechat přezkoumat hospodaření a to krajským úřadem případně auditorem, přičemž nad výkonem přezkumu bdí Ministerstvo financí. Výslednou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření je obec samozřejmě povinna zveřejnit. Pokud jde o nezávislost provedeného auditu (kontroly), mohu autora ujistit, že obecní zastupitelstva nejmenují ani ředitele krajského úřadu ani ministra financí!

Upozornění na rozpor těchto norem s Evropskou chartou místních samospráv (konkrétně s čl. 8 odst. 2) a na závazky České republiky, které má jakožto právní stát dodržovat, není třeba znovu vysvětlovat. Lze k tomu snad jen doplnit, že orgány Rady Evropy se již v minulosti možným zásahem do uvedeného ustanovení zabývaly.

 

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že Svaz ctí závazek vůči pravdě a faktům. Snaží se proto nejen poslance upozorňovat na jednostranné a bohužel leckdy velmi pochybné informace ze stran podporovatelů právních norem. Kdyby se pan Zeman seznámil s množstvím kontrolních mechanismů, kterým nakládání s prostředky obce podléhá, nic takového by s klidným svědomím nemohl napsat.

František Lukl,
předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova

 

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace
program
video pozvánka

 

 

Naši partneři

 

Kalendář

20. října 2017

Principy územního plánování evropských měst

Praha
20. října 2017 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2017

Výroční konference IROP „Kulturní dědictví ze strukturálních fondů"

1. listopadu 2017

Konference "Kybernetická bezpečnost"

Praha
1. listopadu 2017 15:00-17:00

Komora obcí

Praha 9, Clarion Congress Hotel Prague
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje