Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

29.04.2019 12:50

Obecní a městské lesní majetky v době lesnicko-dřevařské krize - Aleš Erber

Kalamita lokálních rozměrů přerostla do celorepublikové přírodní apokalypsy. Lesy se totiž nedokážou rychlým růstovým změnám přizpůsobit. Je tedy otázkou, která opatření lze provést – a zda vůbec nějaká existují, aby se zbytek lesů podařilo zachránit. Nyní je totiž už jasné, že lesy se na velkém území České republiky dočasně ztratí a s nimi i jejich dřevoprodukční (ekonomická) a nedřevoprodukční (společenská) funkce. Rozpad lesů se přímo dotýká mnoha lesních majetků a některé vlastníky už dokonce výrazným způsobem poznamenal – lesy zmizely a tím i jejich funkce a příjem z prodeje dřeva, který nahradí dlouhodobé investice (náklady) do založení nových porostů a pro jejich následnou péči. Aby se udrželo či zachránilo alespoň sebefi nancování obecních, městských i soukromých majetků a zlepšil se zároveň stav lesů, je nutné, abychom si uvědomili všechny vlivy, které ovlivňují samotné hospodaření v lesích i celý lesnicko-dřevařský sektor (L-D). Až poté lze defi novat bezprecedentní opatření vedoucí ke stabilitě lesů a jejich vlastníků.

 

DOPADY KRIZE V L-D NA VLASTNÍKY LESŮ
Pily v celém středoevropském prostoru jsou zahlceny dřívím snížené kvality, protože všichni vlastníci lesů přednostně těží kůrovcové dříví, souše či větrem poničené stromy. Těm kdo nemuseli své lesy úplně vykácet kvůli tzv. nahodilé těžbě a jejichž porosty stojí, klesá pro změnu zpeněžení prodávaného dříví, neboť ceny dříví stále padají. V tuto chvíli se dá už mluvit o tom, že trhy se dřívím (vztah mezi producentem – lesem a zpracovatelem – pilou) kolabují. Mnohde jsou totiž výrobní náklady vyšší než samotná cena dříví, kterou nabízejí dřevozpracovatelé. Naopak vlastníkům lesů stoupají náklady, protože v lesním hospodářství chybějí lesní pracovníci – a ke všemu rostou pracovní úkoly. Stávající trend rozpadu lesů a reakce trhu se dřívím se pro vlastníky lesů jeví jako dlouhodobě neudržitelný. Nedivme se proto, že dřívější zisky z obecních a městských lesů budou leckde na dlouhé roky minulostí, ba dokonce hrozí, že vlastníci lesů budou muset obhospodařování svých lesů dotovat z jiných příjmů, nebo se lesů dokonce zbavovat, protože jejich provoz neufinancují.
 
CHARAKTERISTIKA PŘÍČIN PŘÍRODNÍ APOKALYPSY Kůrovcová kalamita je médii dobře zpopularizovaná. Je však skutečností, že v prvopočátku nejde o brouky. Lýkožrouti jsou totiž až druhotným činitelem způsobujícím plošné rozpady lesů. Tím prvotním faktorem je dlouhodobě špatný zdravotní stav (ekologická a statická stabilita) lesních porostů, nevhodná dřevinná skladba, struktura (věková, výšková, tloušťková – a tím prostorová), a především pak stav lesních půd, na nichž stromy rostou – chybějí potřebné živiny. Vliv sucha a globální změny klimatu (GZK) jen dynamicky umocňují důsledky špatného hospodaření v českých lesích. Druhou příčinou prohlubující dnešní krizi v L-D sektoru – a vůbec samofi nancování vlastníků lesů – je mix dílčích problémů vytvářející smrtící kombinaci pro vlastníky lesů. Z té vyčnívá špatná informovanost vlastníků lesů státní správou lesů a všeobecně celé české společnosti o stavu lesů v ČR, o negativních hrozbách vycházejících z GZK a o nevhodně nastaveném obchodním modelu (OM) a hospodaření státním podnikem Lesy České republiky (LČR), jež vycházejí z koncepce Ministerstva zemědělství, z tzv. Dřevěné knihy.
 
Dále článek převzatý z časopisu Moderní obec pokračuje v přiloženém souboru pdf.
 
 
 
 
 

 
Soubory ke stažení
Moderní_obec_I.díl (5 132 kB)
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
27. listopadu 2019 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. listopadu 2019

Regionální prezentace DVB-T2

Liberec Ještěd
3. prosince 2019 10:00-12:00

Komise životního prostředí a energetiky

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje