Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

10.06.2011 16:17

Nové vedení Svazu požaduje čitelného partnera pro jednání o financování obcí

Rada Svazu měst a obcí ČR nesouhlasí s rozporuplným postojem ministra financí v oblasti rozpočtového určení daní a zdůrazňuje, že financování obcí je v současné době zásadně ohroženo doprovodnými úpravami v souvislosti se zvyšováním daně z přidané hodnoty. Dan Jiránek, nový předseda Svazu a primátor Kladna, seznámí s tímto postojem v nejbližší době poslance všech politických stran.

Návrh na změny v rozpočtovém určení daní, který o minulém víkendu představil pan poslanec Kalousek, se liší od kompromisních řešení diskutovaných se zástupci ministerstva financí. „Vzhledem k individuálnímu postupu ministra vyslovuje Svaz obavy, že hlavního cíle novely, tedy úprava nesystémového znevýhodnění menších spádových měst, nebude v důsledku politické neshody dosaženo. Je třeba si uvědomit, že tzv. daňové sedlo je důsledkem obdobně zbrklého jednání v roce 2007,“ uvedl předseda Svazu Dan Jiránek.

Svaz měst a obcí ČR již v roce 2006 inicioval vznik pracovní skupiny, která se má, na základě Dohody s vládou ČR, zabývat finančními otázkami, zejména změnami zákona o rozpočtovém určení daní. Vedle resortu financí a Svazu jsou členy skupiny poslanci a senátoři Parlamentu, zástupci ministerstev, Asociace krajů a v poslední době také Sdružení místních samospráv. V zápisu z posledního jednání, který byl členům zaslán dne 25. května, se objevují podstatně odlišné parametry budoucího systému RUD.

Aktuální a zásadní ohrožení stability hospodaření obcí však představují doprovodné úpravy k vládnímu návrhu zvyšování sazeb DPH. „Vnímáme nezbytnost řešení problematiky financování důchodového systému a respektujeme skutečnost, že samospráva musí solidárně nést část břemene související s potřebnou reformou. V současné podobě však návrh řeší financování důchodů výhradně na úkor rozpočtů samospráv,“ zdůraznil Jiránek.

Svaz sestavil z dostupných údajů srovnání dopadů do příjmů všech stupňů veřejných rozpočtů. Při stoprocentně přesných odhadech dotčených daňových příjmů zaznamenají obce a kraje v příštím roce pokles zdrojů, zatímco státní rozpočet meziroční přírůstek, neboť na speciální důchodový účet se odvádí méně než je předpokládaný výběr ze zvýšené sazby.

„Růst snížené sazby daně samozřejmě ovlivní také výdajovou stranu rozpočtů samosprávy. Zřejmé bude zvýšení výdajů na městskou dopravu, opravy bytového fondu, svoz odpadů a samozřejmě příspěvků na provoz zřizovaných organizací, například školy, školní jídelny, knihovny,“ uzavírá nový předseda Svazu. 

Ve dnech 26. a 27. května se ve Zlíně konal v pořadí již XII. Sněm Svazu měst a obcí ČR. Jeho delegáti schválili nové složení Rady Svazu, která se dnes sešla na svém prvním zasedání. Rada Svazu je 101členný orgán, který řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Na svém dnešním jednání Rada mimo jiné zvolila nové Předsednictvo. Novým předsedou se stal primátor Kladna Dan Jiránek. Místopředsedy byli zvoleni starosta obce Čermná nad Orlicí Josef Bezdíček, starosta Kyjova František Lukl a primátor statutárního města Chomutova Jan Mareš. Dosavadní předseda Svazu Oldřich Vlasák byl zvolen místopředsedou pro evropské záležitosti. Funkce všech představitelů Svazu jsou funkcemi čestnými a neplacenými, starostové a zastupitelé je vykonávají nad rámec svých běžných povinností ve prospěch všech samospráv.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje