Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

24.01.2017 12:01

Na změně rozpočtového určení daní se shodují města a obce napříč Českou republikou. V Brně podepsaly společné memorandum

Samosprávám by se měl zvýšit podíl na dani z přidané hodnoty (DPH) v rámci rozpočtového určení daní (RUD) ze stávajících 21,4 % na 23,58 %. A to od roku 2018. Shodují se na tom Svaz měst a obcí ČR (SMO), Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS). Na II. právní konferenci, kterou v Brně během veletrhu GO a Regiontour uspořádal Svaz měst a obcí ČR, podepsaly společné memorandum. Podíl samospráv na DPH by se měl vrátit na úroveň slíbenou před důchodovou reformou. Pokud by se peníze městům a obcím přidaly, podpořilo by to rozvoj území, a zlepšilo tak život všech obyvatel České republiky.

Ve Svazu měst a obcí ČR o změnu rozpočtového určení daní usilujeme dlouhodobě. Jak jsem řekl na naší poslední Celostátní finanční konferenci a zopakoval nyní na naší II. právní konferenci, tato vláda by se zapsala zlatým písmem do kroniky územní samosprávy naší země, pokud by koeficient u DPH zvýšila z 21,4 % na 23,58 %,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Jsem velmi rád, že nejen v tom panuje shoda s kolegy ze SMS a SPOV.“

Organizace hájící zájmy samospráv ve společném memorandu podporují návrh na zvýšení podílu DPH z RUD, který vzešel z Libereckého kraje. Předloha je nyní v Poslanecké sněmovně. SMO, SMS a SPOV budou chtít získat podporu zákonodárců, aby novelu schválili před podzimními volbami.

„Letos 7. března chceme v Poslanecké sněmovně uspořádat seminář k rozpočtovému určení daní. Měl by být určený pro zákonodárce, informovat je o tom, v čem je změna RUD nezbytná a přínosná, a proč by ji měli podpořit,“ říká předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Veronika Vrecionová a dodává: „Věříme, že naše argumenty pochopí, protože poslancům a senátorům nemůže být lhostejný rozvoj území a z toho plynoucí benefity pro všechny občany.“

„Těší mě, že je návrh Libereckého kraje akceptovatelný pro všechny tři organizace, které hájí zájmy samospráv. Nejde přitom o nic jiného než o návrat ke stavu před dřívější pro samosprávy velmi nevýhodnou úpravu rozpočtového určení daní,“ říká předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák a dodává: „Pokud se změna podaří, přinese to samosprávám, tedy městským a obecním rozpočtům, navíc osm miliard korun.“

Města a obce poskytují nejvíc veřejných služeb a neustále jim přibývají povinnosti, aniž by na to dostávaly finanční prostředky. A i když dobře hospodaří, na infrastruktuře jim historicky přetrvává vnitřní dluh. Posílení daňových příjmů samospráv by zajistilo stabilitu, rozvoj a kvalitu veřejných služeb pro občany České republiky. Celé znění memoranda najdete na 2. straně tiskové zprávy.

II. právní konference Svazu měst a obcí ČR se - pod záštitou Ministerstva spravedlnosti v rámci veletrhů GO a REGIONTOUR - konala od 19. do 20. ledna 2017 v Brně. Zúčastnilo se jí na 200 lidí. Akce reagovala na podněty starostek a starostů, kterým se nelíbí neustále se měnící právní předpisy. Generálním partnerem II. právní konference byla společnost T & F International Finance SE. Odborným partnerem společnost Wolters Kluwer, partnery pak společnosti Empemont, KGS legal, sdružení advokátů a QCM.


Společné prohlášení organizací hájících zájmy samospráv ČR ke změně rozpočtového určení daní

Partnerské organizace hájící zájmy samospráv bez rozdílu velikosti (tj. počtu obyvatel) tímto společným prohlášením deklarují podporu návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 791) a žádají odpovědné zástupce moci zákonodárné, aby při projednávání tohoto návrhu na 54. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podpořili právo obcí a měst na dostačené příjmy pro zajišťování veřejných služeb svých občanů.

Požadavek navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na úroveň 23,58 % považují organizace hájící zájmy samospráv za legitimní, jelikož obce zajišťují největší objem veřejných služeb, historicky přetrvává vnitřní dluh na infrastruktuře obcí a jsou jim přidávány stále nové a nové povinnosti bez adekvátního financování ze strany státu. Obce hospodaří dobře a odpovědně a jsou tak základními pilíři státu, o které se stát může opřít i v budoucnosti.

Partnerské organizace hájící zájmy samospráv proto požadují posílení daňových příjmů všech obcí, které zajistí stabilitu, rozvoj a kvalitu veřejných služeb občanům České republiky.

V Brně dne 20. ledna 2017

Mgr. František Lukl, MPA
předseda
Svaz měst a obcí ČR
JUDr. Stanislav Polčák
předseda
Sdružení místních samospráv ČR
Ing. Veronika Vrecionová
předsedkyně
Spolek pro obnovu venkova ČR

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje