Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

21.02.2017 19:55

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

Do poloviny letošního roku by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mělo spustit nový investiční program na financování regionálního školství. Čerpat z něj budou moci města a obce všech velikostních kategorií. Bude z něj možné financovat například mobilní učebny či stavební úpravy ve školách. Resort tak reaguje na potřeby samospráv v souvislosti s novým školským zákonem, který zvyšuje kapacitu škol.

V národním dotačním programu bude v první vlně k dispozici 250 milionů korun. Projekty realizované s využitím těchto peněz - po dohodě MŠMT se Svazem měst a obcí ČR (SMO) a Sdružením místních samospráv ČR (SMS) - budou z poloviny hradit města a obce ze svých rozpočtů.

„Nový investiční program spustíme na základě podnětů měst a obcí. Kromě toho bych chtěla vládě do měsíce předložit seznam všech dotačních programů, z kterých mohou samosprávy čerpat peníze na regionální školství. Musí zde být soulad s dalšími resorty, mimo jiné s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí,“ říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a dodává: „Škola je srdcem obce, bez ní obec nemá budoucnost. Škola není jen barák, je to základ života obce.“

Dotace na regionální školství by měly pomoci zrychlit výstavbu a zajistit dostatek tříd na prvním stupni základních škol i ve školních družinách. Tak, aby rodiče mohly družiny využívat i v malých obcích a venkov se nevylidňoval.     

„Na změně financování regionálního školství, za kterou děkujeme, pracovali i lidé za samospráv. Nový investiční program na mobilní učebny, kterým rádi říkáme „domečky“, podporujeme, škola je v malých obcích centrem společenského dění,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Jednoznačně tak podporujeme systémovou změnu financování regionálního školství jako takovou, která je nyní v Senátu. Počítá s tím - zjednodušeně řečeno - že stát bude samosprávám financovat to, co si u nich v oblasti školství objedná.“

„Velmi oceňuji komunikační otevřenost současného vedení MŠMT. Nové investiční dotační tituly jsou skvělou příležitostí pro města a obce. Pokud chceme školy ve stávajícím rozsahu zachovat, vyzýváme zákonodárce, aby změnu financování regionálního školství podpořili,“ říká předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák a dodává: „Shoda panuje i ve zvýšení podílu na dani z přidané hodnoty (DPH) v rámci rozpočtového určení daní (RUD) ze stávajících 21,4 % na 23,58 %. A to od roku 2018. Pokud se návrh Libereckého kraje podaří prosadit, znamenalo by to pro samosprávy 8,5 miliardy korun navíc, které by se mohly využít i na školství.“

(Pozn.: V kontextu se změnou RUD zástupci všech organizací hájících zájmy měst a obce v lednu podepsali společné memorandum. Podrobnosti najdete zde.)

Na jednání také zaznělo, že MŠMT pro města a obce připraví metodiku podpory sportu. Resort případně požádá Ministerstvo spravedlnosti a zákonodárce, aby upravili projednávaný zákon o veřejné prospěšnosti. O veřejné podpoře sportování dětí, sportovních klubů, ligových soutěží a volnočasových aktivit se nyní hodně debatuje. K životu samospráv sportovní vyžití patří a lidé chtějí sportovat a fandit tam, kde žijí.

Debatovalo se i o financování nepedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol. Model, který danou oblast upraví, na základě pilotu připravilo MŠMT. Výsledky budou známy v brzké době. Začala také společná diskuse o národní síti škol. Podrobněji se jí bude věnovat další jednání resortu se zástupci samospráv, které se bude konat ještě v prvním pololetí letošního roku. Dále budou jednat společné expertní pracovní skupiny. A plánuje se i kulatý stůl MŠMT, SMS, SMO a Národní sítě Místních akčních skupin k místním akčním plánům, tzv. MAPům. Zaznít by na něm měly příklady dobré praxe a význam MAP pro další rozvoj vzdělávání. 

 
MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol  

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol  

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol  

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol  

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol  

Soubory ke stažení
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje