Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 46
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 10
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

26.03.2014 11:53

Moravskoslezský kraj chce zlepšit životní prostředí a vyřešit sociální bydlení

S nízkou kvalitou ovzduší, stejně jako s nedostatkem bytů pro sociálně slabé, se v současné době zejména potýká Moravskoslezský kraj. I o tom se mimo jiné debatovalo na Krajském setkání v Moravskoslezském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. V Ostravě se ho zúčastnilo na sto starostů a dalších představitelů samosprávy. Zástupci tamních měst a obcí říkají, že i když se životní prostředí v regionu zlepšuje, je mimo jiné třeba změnit zákon o ochraně ovzduší.

„Právě od toho jsou Krajská setkání, abychom přímo na místě zjistili, jaká konkrétní témata nejvíc trápí města a obce v jednotlivých krajích“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk a dodává: „Získané podněty budeme konzultovat se zástupci státní správy, vlády a zákonodárci tak, aby na ně pamatovali při legislativním procesu. Zákony mají vznikat a fungovat pro lidi, nikoliv proti nim. Tak tomu je i v Moravskoslezském kraji, kde je jednou z priorit životní prostředí.“

Moravskoslezský kraj patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější místa v České republice. Pokles průmyslové výroby a investice do ekologie situaci sice zlepšily, stále je však co dělat. „Usilujeme o tom, aby se zpět do kraje vracely poplatky vybrané od subjektů, které znečisťují životní prostředí,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a dodává: „Tyto peníze bychom chtěli investovat do ekologických projektů. K tomu je však třeba změna zákona o ochraně ovzduší. Potřebujeme ji i proto, abychom mohli kontrolovat, čím topí majitelé rodinných domů, chat či bytů. Často totiž nevhodným palivem škodí životnímu prostředí. Jenže současná legislativa neumožňuje prověřit vytápění přímo v domácnosti.“

Problémy, o kterých hovoří hejtman kraje, se dotýkají mimo jiné také Opavy. Tady se do boje proti vlastníkům domů, kteří vytápěním domů zamořují prostředí, dali i studenti. Do ulic vyrazili tzv. emisní komisaři z řad studentů Slezského gymnázia, kteří informují obyvatele o škodlivosti neekologického vytápění a na základě podnětů občanů fotí i domy, z jejichž komínů vychází znečišťující kouř.

"Jsou to jen střípky z toho, co se dá pro ekologii udělat, ale každý takovýto střípek je velmi podstatný. Proto jsem rád, že tento projekt vznikl právě v Opavě. Na projektu participuje i město Opava, veškeré poznatky z projektu i domy, které studenti vyfotí, zveřejňujeme na městském webu. Těší mě, že stejně jako vedení města, projekt ocenil i ministr životního prostředí, se kterým jsem se nedávno setkal na půdě Slezského gymnázia. Přímo tam se rozhodl projekt zaštítit a rozšířit ho i do dalších měst po celé České republice,“ říká primátor města Opavy Zdeněk Jirásek„Právě s novým ministrem životního prostředí Richardem Brabcem jednalo nedávno i vedení Svazu měst a obcí ČR“, říká člen jeho předsednictva a starosta Vítkova Pavel Smolka a dodává: „Ubezpečil nás, že zpětnou vazbu a spolupráci s obcemi v souvislosti se životním prostředím považuje za naprosto zásadní. Podle něj Svaz musí být zapojen do jednání k úpravám i zcela novým právním předpisům, a to od jejich začátku.“

Do životního prostředí se v Moravskoslezském kraji investují nemalé peníze. Jen město Ostrava od roku 2007 do současnosti do této oblasti vložilo víc než 14,1 miliardy korun. Šlo zejména o peníze na ochranu ovzduší, jednalo se o téměř 8,8 miliard korun. Finance sloužily také k opatřením na ochranu přírody a krajiny, na vodní či odpadové hospodářství apod. Právě odpadová legislativa – konkrétně příprava zákona o odpadech a Plánu odpadového hospodářství ČR na 2015-2024, včetně jeho vazby na Operační program Životní prostředí - je jednou z priorit nového vedení resortu životního prostředí.

Významným tématem Moravskoslezského kraje je také vysoká nezaměstnanost, patří k jedné z nejvyšších v České republice. Nedostatek práce, a tedy chybějící příjmy, pak vedou k růstu výdajů na sociální dávky a lidem často neumožňují najít si a zaplatit odpovídající bydlení. V takovém případě potřebují pomoc od státu. Jenže pro sociální bydlení, neexistuje v ČR komplexní zákon, ani jasná gesční odpovědnost. Dnes se tato oblast týká zejména dvou resortů – ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva práce a sociálních věcí.

„Za velmi důležité považujeme, aby vznikla a byla přijata komplexní právní úprava sociálního bydlení“, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Vyřešila by se tak situace, kdy lidé v obtížné životní situaci často platí ze státních sociálních dávek velmi neadekvátní poplatky provozovatelům ubytoven. Významnou roli by v tomto případě mohlo sehrát nájemní bydlení v městských a obecních bytech podporovaných státem.“

Aby se tak stalo, stát by měl dát na sociální oblast, tedy i na sociální bydlení, víc peněz. A daným tématem se zabývat v intenzivní spolupráci s městy a obcemi. Ubytovny totiž nejsou dlouhodobým řešením sociálního bydlení, pomoci může pouze standardní nájemní bydlení, podpůrné služby a dostatek pracovních míst.

Lidem, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, nemají dostatečné příjmy a kde bydlet, může Úřad práce ČR – při splnění zákonem stanovených podmínek - vyplácet doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí. Tyto dávky spadají do systému pomoci v hmotné nouzi. Srovnáme-li rok 2011 s rokem 2013, pak se počet a výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi zvýšily až o 180 procent, resp. 211 procent. V konkrétních číslech: Zatímco v prosinci 2011 se vyplatilo cca 136 tisíc dávek za téměř 461 milionů korun, koncem loňského roku to bylo už zhruba 245 tisíc dávek za téměř 973 milionů korun. 

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

19. června 2018

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

Praha
20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje