Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

26.03.2014 11:53

Moravskoslezský kraj chce zlepšit životní prostředí a vyřešit sociální bydlení

S nízkou kvalitou ovzduší, stejně jako s nedostatkem bytů pro sociálně slabé, se v současné době zejména potýká Moravskoslezský kraj. I o tom se mimo jiné debatovalo na Krajském setkání v Moravskoslezském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. V Ostravě se ho zúčastnilo na sto starostů a dalších představitelů samosprávy. Zástupci tamních měst a obcí říkají, že i když se životní prostředí v regionu zlepšuje, je mimo jiné třeba změnit zákon o ochraně ovzduší.

„Právě od toho jsou Krajská setkání, abychom přímo na místě zjistili, jaká konkrétní témata nejvíc trápí města a obce v jednotlivých krajích“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk a dodává: „Získané podněty budeme konzultovat se zástupci státní správy, vlády a zákonodárci tak, aby na ně pamatovali při legislativním procesu. Zákony mají vznikat a fungovat pro lidi, nikoliv proti nim. Tak tomu je i v Moravskoslezském kraji, kde je jednou z priorit životní prostředí.“

Moravskoslezský kraj patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější místa v České republice. Pokles průmyslové výroby a investice do ekologie situaci sice zlepšily, stále je však co dělat. „Usilujeme o tom, aby se zpět do kraje vracely poplatky vybrané od subjektů, které znečisťují životní prostředí,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a dodává: „Tyto peníze bychom chtěli investovat do ekologických projektů. K tomu je však třeba změna zákona o ochraně ovzduší. Potřebujeme ji i proto, abychom mohli kontrolovat, čím topí majitelé rodinných domů, chat či bytů. Často totiž nevhodným palivem škodí životnímu prostředí. Jenže současná legislativa neumožňuje prověřit vytápění přímo v domácnosti.“

Problémy, o kterých hovoří hejtman kraje, se dotýkají mimo jiné také Opavy. Tady se do boje proti vlastníkům domů, kteří vytápěním domů zamořují prostředí, dali i studenti. Do ulic vyrazili tzv. emisní komisaři z řad studentů Slezského gymnázia, kteří informují obyvatele o škodlivosti neekologického vytápění a na základě podnětů občanů fotí i domy, z jejichž komínů vychází znečišťující kouř.

"Jsou to jen střípky z toho, co se dá pro ekologii udělat, ale každý takovýto střípek je velmi podstatný. Proto jsem rád, že tento projekt vznikl právě v Opavě. Na projektu participuje i město Opava, veškeré poznatky z projektu i domy, které studenti vyfotí, zveřejňujeme na městském webu. Těší mě, že stejně jako vedení města, projekt ocenil i ministr životního prostředí, se kterým jsem se nedávno setkal na půdě Slezského gymnázia. Přímo tam se rozhodl projekt zaštítit a rozšířit ho i do dalších měst po celé České republice,“ říká primátor města Opavy Zdeněk Jirásek„Právě s novým ministrem životního prostředí Richardem Brabcem jednalo nedávno i vedení Svazu měst a obcí ČR“, říká člen jeho předsednictva a starosta Vítkova Pavel Smolka a dodává: „Ubezpečil nás, že zpětnou vazbu a spolupráci s obcemi v souvislosti se životním prostředím považuje za naprosto zásadní. Podle něj Svaz musí být zapojen do jednání k úpravám i zcela novým právním předpisům, a to od jejich začátku.“

Do životního prostředí se v Moravskoslezském kraji investují nemalé peníze. Jen město Ostrava od roku 2007 do současnosti do této oblasti vložilo víc než 14,1 miliardy korun. Šlo zejména o peníze na ochranu ovzduší, jednalo se o téměř 8,8 miliard korun. Finance sloužily také k opatřením na ochranu přírody a krajiny, na vodní či odpadové hospodářství apod. Právě odpadová legislativa – konkrétně příprava zákona o odpadech a Plánu odpadového hospodářství ČR na 2015-2024, včetně jeho vazby na Operační program Životní prostředí - je jednou z priorit nového vedení resortu životního prostředí.

Významným tématem Moravskoslezského kraje je také vysoká nezaměstnanost, patří k jedné z nejvyšších v České republice. Nedostatek práce, a tedy chybějící příjmy, pak vedou k růstu výdajů na sociální dávky a lidem často neumožňují najít si a zaplatit odpovídající bydlení. V takovém případě potřebují pomoc od státu. Jenže pro sociální bydlení, neexistuje v ČR komplexní zákon, ani jasná gesční odpovědnost. Dnes se tato oblast týká zejména dvou resortů – ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva práce a sociálních věcí.

„Za velmi důležité považujeme, aby vznikla a byla přijata komplexní právní úprava sociálního bydlení“, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Vyřešila by se tak situace, kdy lidé v obtížné životní situaci často platí ze státních sociálních dávek velmi neadekvátní poplatky provozovatelům ubytoven. Významnou roli by v tomto případě mohlo sehrát nájemní bydlení v městských a obecních bytech podporovaných státem.“

Aby se tak stalo, stát by měl dát na sociální oblast, tedy i na sociální bydlení, víc peněz. A daným tématem se zabývat v intenzivní spolupráci s městy a obcemi. Ubytovny totiž nejsou dlouhodobým řešením sociálního bydlení, pomoci může pouze standardní nájemní bydlení, podpůrné služby a dostatek pracovních míst.

Lidem, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, nemají dostatečné příjmy a kde bydlet, může Úřad práce ČR – při splnění zákonem stanovených podmínek - vyplácet doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí. Tyto dávky spadají do systému pomoci v hmotné nouzi. Srovnáme-li rok 2011 s rokem 2013, pak se počet a výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi zvýšily až o 180 procent, resp. 211 procent. V konkrétních číslech: Zatímco v prosinci 2011 se vyplatilo cca 136 tisíc dávek za téměř 461 milionů korun, koncem loňského roku to bylo už zhruba 245 tisíc dávek za téměř 973 milionů korun. 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje