Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

15.01.2018 11:03

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Do CSS je zapojeno 83 dobrovolných svazků obcí (DSO), které tvoří 1 672 samospráv, v nichž žije 2,1 milionu obyvatel. Nedávná analýza potřeb měst a obcí, která má být podkladem pro zaměření budoucích dotačních programů, přitom potvrdila, že právě meziobecní spolupráce hraje zásadní roli při řešení problémů samospráv. Obce totiž příliš nedůvěřují ve shora organizovanou spolupráci. Nelíbí se jim diktát státu a velkých měst.

„Na starosty působí jako červený hadr na býka jakákoliv zmínka o slučování samospráv. Podobně jsou představitelé malých obcí alergičtí na nárůst administrativy, zvyšující se časovou a finanční náročnost práce ve veřejné správě a neosobní vztahy,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Potvrdila to velká analýza potřeb měst a obcí, které se zúčastnilo 732 samospráv z celé České republiky. Zpracoval ji Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a společností MEPCO. Z rozsáhlého šetření přitom jednoznačně vyplynulo, že podle 89 % samospráv se řešením problémů pomáhá právě meziobecní spolupráce.“

Průzkum ukázal, že panuje velká nedůvěra malých obcí vůči městům. Upřednostňují tak spolupráci se stejně velkými obcemi. Říkají, že je třeba využít existující vztahy a zkušenosti, geografickou blízkost a podobnost. Na venkově totiž příliš nefunguje nařízená spolupráce svrchu, ale naopak tak, která je dobrovolná a vzejde z potřeb zespoda.

Aktuálně tak nejen malé obce například řeší novelu zákona o střetu zájmů, která starostům uložila povinnost zveřejňovat majetková přiznání ve volně přístupném registru. V celém území přitom panuje shoda, že zveřejňování je třeba změnit. A to tak, aby k citlivým datům měly přístup jen kontrolní orgány. Samosprávami také rezonují nová pravidla na ochranu osobních údajů. Tzv. GDPR, tedy obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, které to, co platí dosud, zcela změní s tím, že bude účinné od 25. května 2018. S implementací GDPR samosprávám pomáhají právě Centra společných služeb, a to vzděláváním, metodicky, strategicky, implementačně i s finanční podporou od státu. V budoucnu také se zajišťováním sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého podle GDPR budou muset mít všechny samosprávy i jimi zřizované subjekty, jako jsou třeba školy, školky, nemocnice apod. O GDPR a dalších tématech se mluvilo například na valné hromadě DSO Hustopečsko v Popicích.

Na jednání mimo jiné zazněly informace o zadávání veřejných zakázek. „Starostové se například dozvěděli, že u většiny veřejných zakázek nemusí být hodnotící komise. Odpovědnost ale vždy nese zadavatel a je tedy nutné si výběr dodavatele i následnou realizaci velmi dobře ošetřit,“ říká specialistka na veřejné zakázky Centra společných služeb Radka Raflová a dodává: „Jedno z doporučení při řešení veřejných zakázek také zní: dát si přímo do zadávací dokumentace možnost zrušit zakázku z důvodu zvláštního zřetele, například když obec nedostane dotaci, s kterou počítala.“

Na valné hromadě DSO Šlapanicko, která se uskutečnila v Brně, se zase velmi debatovalo o výstavbě cyklostezky, která má propojit obce sdružené v DSO. Otevřela se také diskuse o společném řešení bezpečnosti, pojištění obcí či nákupu energií. Centrum společných služeb při DSO Šlapanicko má nově zjistit, kolik by stály dotykové kiosky, které obce potřebují v souvislosti s úředními deskami, pokud by si je samosprávy pořídily společně. Úřední desky musí být lidem dostupné 24 hodin denně, jenže na stávající skleněné vitríny před obecními úřady se rozsáhlé dokumenty nevejdou. Pouze stavební povolení s přílohami má totiž na šedesát stran.

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje