Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

19.03.2014 11:11

Města a obce v Pardubickém kraji jsou připravena na čerpání dotací 2014+. Mají zásobník projektů, řadu zkušeností a jsou atraktivní pro investory

Kvalitní služby veřejnosti, evropské projekty, které budou vycházet z praktického života a rozumné zákony, které stanoví jasná pravidla, nikoliv zvýší administrativu. Tak se dají shrnout základní body Krajského setkání v Pardubickém kraji, které jako první ze série regionálních konferencí v letošním roce uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. V Pardubicích se sešlo na sto starostů a dalších představitelů samosprávy.  

„Pro to, aby legislativa upravující veřejnou správu pomáhala, nikoliv zatěžovala zbytečnou byrokracií, je třeba znát skutečný život ve městech a obcích“, říká místopředseda Svazu měst a obcí a starosta Čermné nad Orlicí Josef Bezdíček a dodává: „Proto pořádáme krajská setkání a informace, které tu zazní, předáváme státní správě i zákonodárcům a na jejich základě hájíme zájmy měst a obcí. Svaz svými členy zastupuje na osm milionů obyvatel České republiky.“

Svaz měst a obcí ČR například usiluje o to, aby v programovacím období 2014+ šlo z Evropské unie na tzv. územní dimenzi minimálně 250 miliard korun a komunikaci ohledně evropských dotací zlepšila Stálá konference územních aktérů na regionální úrovni. V praxi má jít o konzultační platformu, která by mohla usnadnit výměnu informací mezi státem, kraji, městy, obcemi a dalšími územními hospodářskými a sociálními subjekty. Tak, aby se na základě reálných potřeb koordinovaly aktivity v území a včas vyhlašovaly rozumné výzvy.

„Pardubice, Hradec Králové a některá další sídla chtějí v začínajícím plánovacím období čerpat dotace společně, prostřednictvím takzvaných integrovaných územních investic“, říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková a dodává: „Máme připravený zásobník projektů, který obsahuje akce za zhruba 12 miliard korun. Úspěch by byl, kdybychom dostali polovinu peněz. Jen v Pardubicích náš aktuální seznam čítá na padesát projektů, prioritou je doprava. Evropské prostředky by měly pomoci například zvýšit průjezdnost městem, vybudovat vozový park či zlepšit odpadové hospodářství.“

„Pardubický kraj získal minulý týden ve francouzském Cannes ocenění „Investorsky nejatraktivnější východoevropský region“, a to v rámci žebříčku European Cities and Regions of the Future 2014/15“, říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a doplňuje: „Aby se atraktivita regionu udržela či - ještě lépe - zvýšila, musíme mít kvalitní infrastrukturu, nabídnout kvalifikované zaměstnance a neodradit potenciální investory složitou administrativou. I proto jsou krajská setkání důležitá, kraje, města a obce společně umí lépe vysvětlit a prosadit oprávněné územní požadavky a rozvojové potřeby. A to nejen v oblasti evropských dotací.“

„Data ze začátku letošního ledna říkají, že realizátoři projektů v České republice dostali proplaceno téměř 515 miliard korun, nicméně tzv. certifikované výdaje předložené Evropské komisi byly pouze 385,5 miliardy, což je asi 48 % celkové alokace“, říká místopředseda Svazu měst a obcí pro evropské záležitosti a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a dodává: „S Komisí jsem proto předjednal přesun finančních prostředků do oblastí s lepším čerpáním. Nyní je třeba co nejdříve vyhlásit výzvy, spustit výběrová řízení, uzavřít smlouvy a investovat. A v novém programovacím období se poučit z toho, co se nedařilo v tom předchozím, neopakovat staré chyby a pružně reagovat ku prospěchu územního rozvoje.

Zástupci Svazu, města Pardubice a Pardubického kraje se shodují, že problémem je třeba vypisování výzev. Žadatelé o projekty musí často čekat, než se objeví výzva, která pasuje na projekt, jež by chtěli realizovat. Proces přitom zpomalují i komplikovaná pravidla pro veřejné zakázky, která se často za pochodu mění. Situaci by měl zlepšit nový zákon o veřejných zakázkách, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Bude reagovat na nové směrnice Evropské komise z poloviny letošního února, které se do dvou let musí transponovat do české legislativy. Do procesu přípravy tohoto právního předpisu bude samozřejmě zapojen také Svaz měst a obcí České republiky. To vše proto, aby široká veřejnost měla z členství v Evropské unii skutečně prospěch, peníze, které jsou k dispozici, šly do oblastí, které jsou potřeba, a o finanční prostředky se nepřišlo. Dnes je Česká republika podle informací z loňského prosince z hlediska čerpání evropských fondů na pátém místě od konce. Ztráta peněz hrozí také Bulharsku, Rumunsku, Itálii či Maltě.   

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje