Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

19.03.2014 11:11

Města a obce v Pardubickém kraji jsou připravena na čerpání dotací 2014+. Mají zásobník projektů, řadu zkušeností a jsou atraktivní pro investory

Kvalitní služby veřejnosti, evropské projekty, které budou vycházet z praktického života a rozumné zákony, které stanoví jasná pravidla, nikoliv zvýší administrativu. Tak se dají shrnout základní body Krajského setkání v Pardubickém kraji, které jako první ze série regionálních konferencí v letošním roce uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. V Pardubicích se sešlo na sto starostů a dalších představitelů samosprávy.  

„Pro to, aby legislativa upravující veřejnou správu pomáhala, nikoliv zatěžovala zbytečnou byrokracií, je třeba znát skutečný život ve městech a obcích“, říká místopředseda Svazu měst a obcí a starosta Čermné nad Orlicí Josef Bezdíček a dodává: „Proto pořádáme krajská setkání a informace, které tu zazní, předáváme státní správě i zákonodárcům a na jejich základě hájíme zájmy měst a obcí. Svaz svými členy zastupuje na osm milionů obyvatel České republiky.“

Svaz měst a obcí ČR například usiluje o to, aby v programovacím období 2014+ šlo z Evropské unie na tzv. územní dimenzi minimálně 250 miliard korun a komunikaci ohledně evropských dotací zlepšila Stálá konference územních aktérů na regionální úrovni. V praxi má jít o konzultační platformu, která by mohla usnadnit výměnu informací mezi státem, kraji, městy, obcemi a dalšími územními hospodářskými a sociálními subjekty. Tak, aby se na základě reálných potřeb koordinovaly aktivity v území a včas vyhlašovaly rozumné výzvy.

„Pardubice, Hradec Králové a některá další sídla chtějí v začínajícím plánovacím období čerpat dotace společně, prostřednictvím takzvaných integrovaných územních investic“, říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková a dodává: „Máme připravený zásobník projektů, který obsahuje akce za zhruba 12 miliard korun. Úspěch by byl, kdybychom dostali polovinu peněz. Jen v Pardubicích náš aktuální seznam čítá na padesát projektů, prioritou je doprava. Evropské prostředky by měly pomoci například zvýšit průjezdnost městem, vybudovat vozový park či zlepšit odpadové hospodářství.“

„Pardubický kraj získal minulý týden ve francouzském Cannes ocenění „Investorsky nejatraktivnější východoevropský region“, a to v rámci žebříčku European Cities and Regions of the Future 2014/15“, říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a doplňuje: „Aby se atraktivita regionu udržela či - ještě lépe - zvýšila, musíme mít kvalitní infrastrukturu, nabídnout kvalifikované zaměstnance a neodradit potenciální investory složitou administrativou. I proto jsou krajská setkání důležitá, kraje, města a obce společně umí lépe vysvětlit a prosadit oprávněné územní požadavky a rozvojové potřeby. A to nejen v oblasti evropských dotací.“

„Data ze začátku letošního ledna říkají, že realizátoři projektů v České republice dostali proplaceno téměř 515 miliard korun, nicméně tzv. certifikované výdaje předložené Evropské komisi byly pouze 385,5 miliardy, což je asi 48 % celkové alokace“, říká místopředseda Svazu měst a obcí pro evropské záležitosti a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a dodává: „S Komisí jsem proto předjednal přesun finančních prostředků do oblastí s lepším čerpáním. Nyní je třeba co nejdříve vyhlásit výzvy, spustit výběrová řízení, uzavřít smlouvy a investovat. A v novém programovacím období se poučit z toho, co se nedařilo v tom předchozím, neopakovat staré chyby a pružně reagovat ku prospěchu územního rozvoje.

Zástupci Svazu, města Pardubice a Pardubického kraje se shodují, že problémem je třeba vypisování výzev. Žadatelé o projekty musí často čekat, než se objeví výzva, která pasuje na projekt, jež by chtěli realizovat. Proces přitom zpomalují i komplikovaná pravidla pro veřejné zakázky, která se často za pochodu mění. Situaci by měl zlepšit nový zákon o veřejných zakázkách, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Bude reagovat na nové směrnice Evropské komise z poloviny letošního února, které se do dvou let musí transponovat do české legislativy. Do procesu přípravy tohoto právního předpisu bude samozřejmě zapojen také Svaz měst a obcí České republiky. To vše proto, aby široká veřejnost měla z členství v Evropské unii skutečně prospěch, peníze, které jsou k dispozici, šly do oblastí, které jsou potřeba, a o finanční prostředky se nepřišlo. Dnes je Česká republika podle informací z loňského prosince z hlediska čerpání evropských fondů na pátém místě od konce. Ztráta peněz hrozí také Bulharsku, Rumunsku, Itálii či Maltě.   

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje