Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

10.05.2019 09:53

Města a obce potřebují především garanci

 Na nedávno proběhlé konferenci Odpady 21 v Olomouci se SMO ČR vyjádřil k aktuální situaci v českém odpadovém hospodářství ústy Pavla Drahovzala, ředitele legislativní a právní sekce. Ten shrnul požadavky na legislativu do tří základních bodů.

„V první řadě potřebuje SMO ČR, resp. města a obce v ČR garanci. Garanci v tom, že když je stanovený nějaký termín, že už se s ním opravdu nijak hýbat nebude,“ upozornil Pavel Drahovzal. „Předpokládáme, že k takto stanovenému termínu totiž stát vyvine veškeré politické úsilí a zajistí finanční, administrativní a legislativní podporu pro města a obce, zejm. že zabezpečí dostatečnou síť zařízení ke správnému nakládání s odpady, než je skládkování. A samozřejmě, že s termínem 2030 stoupá pravděpodobnost, že lze cílů nastavených EU reálně dosáhnout bez nutnosti enormní a skokové finanční i sankční zátěže na obce nebo obyvatelstvo. Proto Svaz respektuje návrh na posun omezení skládkování v návrhu nového zákona o odpadech až k roku 2030. A jednoznačně tak odmítáme interpretaci, že chceme jen a pouze rok 2024 pro zákaz skládkování, protože nebyla státem dosud naplněna legitimní očekávání obcí a měst vztahující se k tomuto roku, např. přijetí nového zákona o odpadech, vytvoření infrastruktury. Obce a města potřebují mít jistotu, že budou v roce 2024 mít kam dávat odpady ke zpracování na materiál prostřednictvím recyklace nebo na energii prostřednictvím ZEVO, a takový dostatek kapacit zatím stát k roku 2024 není schopen garantovat.“

„Druhá věc je ta, že pokud budou navýšeny poplatky, bude systém OH generovat určité prostředky. Nechť se zachová určitá míra kompenzace pro obce se skládkou na svém území, protože ty bereme opravdu jako historickou záležitost, která tu je a musí se dořešit, ale zbylé prostředky ať plynou do nějakého účelového fondu, a z něj by pak byla možnost čerpat prostředky na financování projektů zejména měst a obcí, kterými se bude zlepšovat odpadové hospodářství,“ řekl Pavel Drahovzal a pokračoval: „Máme na mysli například nastavení systémů sběru, třídění a svozů odpadů, administraci, evidenci, eventuálně i tedy, pokud budou mít města a obce nějaké investiční aktivity v téhle oblasti, třeba dotřiďovací linky, cokoliv, co bude naplňovat koncepci zlepšení odpadového hospodářství v ČR. Je celkem jedno, kde budou tyto prostředky deponovány, zda na SFŽP, nebo u krajů. V žádném případě však nesmí skončit ve státním rozpočtu jako naprosto volné prostředky, se kterými lze nakládat jakkoli.“

Ve své řeči zdůraznil, že vygenerované prostředky je nezbytné vrátit smysluplným způsobem zpět, jako kompenzace za zátěž životního prostředí.

Třetí bod, na který SMO ČR klade velký důraz, je nastavit legislativu tak, aby se mohly obce v ČR slučovat ve větší celky. „Velmi apelujeme na to, aby v legislativě byly mechanizmy, které vytvoří přívětivé prostředí pro meziobecní spolupráci. V návrhu se o tom hovoří bohužel pouze jednou jedinou větou. Chceme, aby bylo možné přenést na svazky obcí nejen povinnosti a práva, ale i odpovědnost, jinak sdružování pro zejména menší obce ztrácí smysl. Ve svazku lze efektivněji a profesionálnějším způsobem zajistit nakládání s odpady a tím naplnit veškeré zákonné povinnosti uložené obcím, ať malým, tak velkým."

Obavy z nedobrého nakládání s odpady ve svazku jsou podle Pavla Drahovzala liché. „Pokud bude vytvořen svazek s přenesenou odpovědností, bude on zodpovědný za to, jak dobře si v nakládání s odpady vede. Měřícím kriteriem může být průměr na obyvatele obcí sdružených ve svazku. V tomto směru to bude daleko snažší jak pro regulátora, tedy MŽP a EU, tak pro jeho kontrolní orgány, zejména ČIŽP a krajský úřady,“ uzavřel Pavel Drahovzal.

 

zde celý článek

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

14. listopadu 2019

Den malých obcí

Výstaviště Flora Olomouc

Konference přináší maximum informací z oblasti  rozvoje venkova, dotační politiky či financování, reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti  činnosti  veřejné správy. Nedílnou součás  konference je i doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům.

 
 
detail akce
20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje