Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 33

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

16.04.2014 15:41

Kvalitní infrastruktura je předpokladem investic do Jihomoravského kraje

I když je logistické centrum Amazonu na Černovické terase v Brně stále s otazníkem, města a obce v Jihomoravském kraji považují zahraniční investice za významný způsob, jak snížit nezaměstnanost a zajistit rozvoj regionu. Roli při výběru místa investice hraje infrastruktura. Na jižní Moravě proto vítají, že ministr dopravy označil výstavbu silnice R52 k rakouským hranicím za klíčový úkol. Jihomoravský kraj má také připraven zásobník projektů z Operačního programu Doprava za celkem 1,86 miliardy korun. Právě evropské dotace, ale také nový Občanský zákoník či sociální oblast byly tématem Krajského setkání v Jihomoravském kraji, které dnes v Brně uspořádal Svaz měst a obcí ČR.      

„Krajská setkání jsou těsně za polovinou a z dosavadních debat mezi starosty vyplývá, že města a obce nejvíc trápí sociální oblast, nedostatečná pravidla pro výkup kovů, přibývající administrativa a úkoly od státu, které však nejdou ruku v ruce s příspěvky na činnost či složitost pravidel pro čerpání evropských dotací“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Sokolnice Jiří Životský a dodává: „Častým tématem diskuzí bývá i centrální registr smluv, úloha a pobočky České pošty v malých obcích a dopravní infrastruktura.“

Právě na jaře začíná oprava silnic a dálnic po zimě. Letos kvůli počasí o několik týdnů dříve než v uplynulých letech. Jižní Morava kromě už zmiňované R52 potřebuje opravit také dálnici D2. Práce u Hustopečí mají začít v květnu. Opravovat se bude úsek mezi čtyřiadvacátým a osmadvacátým kilometrem ve směru na Bratislavu, tři měsíce tam řidiči projedou pouze jedním pruhem.   

„Opravy se samozřejmě týkají i samotného Brna. V březnu například začala kompletní rekonstrukce ulice Milady Horákové, která si vyžádá celkem 235 milionů korun“, říká primátor Brna Roman Onderka a dodává: „V rámci opravy celého úseku od Koliště až po ulici Durďákovu dojde k rekonstrukci kanalizačních přípojek, tramvajových a drážních objektů včetně kolejiště, vozovky a chodníků a celkové vodohospodářské sítě. Vše by mělo být hotové v červnu 2015. Jde o jednu z největších dopravních investic letošního a příštího roku.“

V současné době to vypadá, že v novém dotačním období 2014+ nebude možné čerpat peníze z Evropské unie na místní komunikace a silnice II. třídy, částečně možné to bude pouze pro komunikace sloužící pro napojení na hlavní evropské tepny TEN-T.

„O dříve zmiňované výstavbě R52 a obchvatu měst jsem nedávno jednal s ministrem financí Andrejem Babišem,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a dodává: „Každá telenovela jednou skončí a ta jihomoravská dopravní mezi Pohořelicemi a Mikulovem si o to říká už dlouho. Není možné, aby cesta z Rakouska do Brna byla ve znamení věčných kolon. Dnes dálnice v Rakousku končí 15 kilometrů před hranicemi a situaci je třeba co nejdříve změnit. Jsem rád, že současná vláda vnímá R52 jako klíčové téma a věřím, že pomůže i s nezbytným financováním.“ Hejtman Michal Hašek jednal o  R52 také s ministrem dopravy Antonínem Prachařem a oba potvrzují zahájení stavby R52 obchvatem Mikulova za absolutní prioritu vlády a kraje.

Kromě toho z nedávného jednání ministra dopravy Antonína Prachaře s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem vyplynulo, že shoda mimo jiné panuje v nutnosti vytvořit zákon o liniových stavbách a urychleně ho projednat v Poslanecké sněmovně. Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová upřesňuje: „Cílem nové legislativy, kterou ve Svazu považujeme za naprosto nezbytnou, by mělo být urychlit výstavbu dopravní, energetické, vodní a jiné infrastruktury. Může to totiž významně pomoci řešit problém s vysokou nezaměstnaností. Pracovní místa tvoří noví i stávající investoři, často zahraniční firmy, a ty samozřejmě nechtějí čekat 13 let, což je u nás bohužel průměrná doba od zahájení přípravy do ukončení realizace výstavby infrastruktury. Pokud neexistují dobré podmínky pro investice, firmy jdou samozřejmě jinam. Příkladem z poslední doby je americký Amazon. Příkladem z poslední doby je americký Amazon. Včera sice brněnské zastupitelstvo na počtvrté schválilo prodej pozemků, jak to ale bude dál, je s otazníkem.“  

Velká města nejen v Jihomoravském kraji trápí také zákon o rozpočtovém určení daní. Podle představitelů Brna tento právní předpis ještě prohloubil dopady ekonomické krize a velká města „obral“ o další peníze ze státního rozpočtu. Jestliže v roce 2008 dostalo Brno na daňových výnosech 7,5 miliardy korun, v roce 2014 se jedná o 6,6 miliardy. Rozpočet města tak přišel o téměř jednu miliardu korun.

Přesto si město drží vysoké investiční výdaje, které se pohybují nad 3 miliardami korun ročně, a ještě zvládá snižovat svou zadluženost. Během pěti let dokonce o čtvrtinu. Zatímco v roce 2005 byla zadluženost Brna celkem 7,3 miliardy korun, ke konci roku 2013 klesla pod hranici 5,5 miliardy korun. Podle primátora Romana Onderky vedou k zodpovědné finanční politice města přísná rozpočtová politika, dlouhodobé a konzistentní dodržování finančního plánu, úspěšné čerpání prostředků z fondů Evropské unie a zkušenosti ekonomických expertů Brna. Rozumný rozpočet se schvaluje napříč politickým spektrem. 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje