Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

16.04.2014 15:41

Kvalitní infrastruktura je předpokladem investic do Jihomoravského kraje

I když je logistické centrum Amazonu na Černovické terase v Brně stále s otazníkem, města a obce v Jihomoravském kraji považují zahraniční investice za významný způsob, jak snížit nezaměstnanost a zajistit rozvoj regionu. Roli při výběru místa investice hraje infrastruktura. Na jižní Moravě proto vítají, že ministr dopravy označil výstavbu silnice R52 k rakouským hranicím za klíčový úkol. Jihomoravský kraj má také připraven zásobník projektů z Operačního programu Doprava za celkem 1,86 miliardy korun. Právě evropské dotace, ale také nový Občanský zákoník či sociální oblast byly tématem Krajského setkání v Jihomoravském kraji, které dnes v Brně uspořádal Svaz měst a obcí ČR.      

„Krajská setkání jsou těsně za polovinou a z dosavadních debat mezi starosty vyplývá, že města a obce nejvíc trápí sociální oblast, nedostatečná pravidla pro výkup kovů, přibývající administrativa a úkoly od státu, které však nejdou ruku v ruce s příspěvky na činnost či složitost pravidel pro čerpání evropských dotací“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Sokolnice Jiří Životský a dodává: „Častým tématem diskuzí bývá i centrální registr smluv, úloha a pobočky České pošty v malých obcích a dopravní infrastruktura.“

Právě na jaře začíná oprava silnic a dálnic po zimě. Letos kvůli počasí o několik týdnů dříve než v uplynulých letech. Jižní Morava kromě už zmiňované R52 potřebuje opravit také dálnici D2. Práce u Hustopečí mají začít v květnu. Opravovat se bude úsek mezi čtyřiadvacátým a osmadvacátým kilometrem ve směru na Bratislavu, tři měsíce tam řidiči projedou pouze jedním pruhem.   

„Opravy se samozřejmě týkají i samotného Brna. V březnu například začala kompletní rekonstrukce ulice Milady Horákové, která si vyžádá celkem 235 milionů korun“, říká primátor Brna Roman Onderka a dodává: „V rámci opravy celého úseku od Koliště až po ulici Durďákovu dojde k rekonstrukci kanalizačních přípojek, tramvajových a drážních objektů včetně kolejiště, vozovky a chodníků a celkové vodohospodářské sítě. Vše by mělo být hotové v červnu 2015. Jde o jednu z největších dopravních investic letošního a příštího roku.“

V současné době to vypadá, že v novém dotačním období 2014+ nebude možné čerpat peníze z Evropské unie na místní komunikace a silnice II. třídy, částečně možné to bude pouze pro komunikace sloužící pro napojení na hlavní evropské tepny TEN-T.

„O dříve zmiňované výstavbě R52 a obchvatu měst jsem nedávno jednal s ministrem financí Andrejem Babišem,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a dodává: „Každá telenovela jednou skončí a ta jihomoravská dopravní mezi Pohořelicemi a Mikulovem si o to říká už dlouho. Není možné, aby cesta z Rakouska do Brna byla ve znamení věčných kolon. Dnes dálnice v Rakousku končí 15 kilometrů před hranicemi a situaci je třeba co nejdříve změnit. Jsem rád, že současná vláda vnímá R52 jako klíčové téma a věřím, že pomůže i s nezbytným financováním.“ Hejtman Michal Hašek jednal o  R52 také s ministrem dopravy Antonínem Prachařem a oba potvrzují zahájení stavby R52 obchvatem Mikulova za absolutní prioritu vlády a kraje.

Kromě toho z nedávného jednání ministra dopravy Antonína Prachaře s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem vyplynulo, že shoda mimo jiné panuje v nutnosti vytvořit zákon o liniových stavbách a urychleně ho projednat v Poslanecké sněmovně. Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová upřesňuje: „Cílem nové legislativy, kterou ve Svazu považujeme za naprosto nezbytnou, by mělo být urychlit výstavbu dopravní, energetické, vodní a jiné infrastruktury. Může to totiž významně pomoci řešit problém s vysokou nezaměstnaností. Pracovní místa tvoří noví i stávající investoři, často zahraniční firmy, a ty samozřejmě nechtějí čekat 13 let, což je u nás bohužel průměrná doba od zahájení přípravy do ukončení realizace výstavby infrastruktury. Pokud neexistují dobré podmínky pro investice, firmy jdou samozřejmě jinam. Příkladem z poslední doby je americký Amazon. Příkladem z poslední doby je americký Amazon. Včera sice brněnské zastupitelstvo na počtvrté schválilo prodej pozemků, jak to ale bude dál, je s otazníkem.“  

Velká města nejen v Jihomoravském kraji trápí také zákon o rozpočtovém určení daní. Podle představitelů Brna tento právní předpis ještě prohloubil dopady ekonomické krize a velká města „obral“ o další peníze ze státního rozpočtu. Jestliže v roce 2008 dostalo Brno na daňových výnosech 7,5 miliardy korun, v roce 2014 se jedná o 6,6 miliardy. Rozpočet města tak přišel o téměř jednu miliardu korun.

Přesto si město drží vysoké investiční výdaje, které se pohybují nad 3 miliardami korun ročně, a ještě zvládá snižovat svou zadluženost. Během pěti let dokonce o čtvrtinu. Zatímco v roce 2005 byla zadluženost Brna celkem 7,3 miliardy korun, ke konci roku 2013 klesla pod hranici 5,5 miliardy korun. Podle primátora Romana Onderky vedou k zodpovědné finanční politice města přísná rozpočtová politika, dlouhodobé a konzistentní dodržování finančního plánu, úspěšné čerpání prostředků z fondů Evropské unie a zkušenosti ekonomických expertů Brna. Rozumný rozpočet se schvaluje napříč politickým spektrem. 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje