Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 100
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

16.04.2014 15:41

Kvalitní infrastruktura je předpokladem investic do Jihomoravského kraje

I když je logistické centrum Amazonu na Černovické terase v Brně stále s otazníkem, města a obce v Jihomoravském kraji považují zahraniční investice za významný způsob, jak snížit nezaměstnanost a zajistit rozvoj regionu. Roli při výběru místa investice hraje infrastruktura. Na jižní Moravě proto vítají, že ministr dopravy označil výstavbu silnice R52 k rakouským hranicím za klíčový úkol. Jihomoravský kraj má také připraven zásobník projektů z Operačního programu Doprava za celkem 1,86 miliardy korun. Právě evropské dotace, ale také nový Občanský zákoník či sociální oblast byly tématem Krajského setkání v Jihomoravském kraji, které dnes v Brně uspořádal Svaz měst a obcí ČR.      

„Krajská setkání jsou těsně za polovinou a z dosavadních debat mezi starosty vyplývá, že města a obce nejvíc trápí sociální oblast, nedostatečná pravidla pro výkup kovů, přibývající administrativa a úkoly od státu, které však nejdou ruku v ruce s příspěvky na činnost či složitost pravidel pro čerpání evropských dotací“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Sokolnice Jiří Životský a dodává: „Častým tématem diskuzí bývá i centrální registr smluv, úloha a pobočky České pošty v malých obcích a dopravní infrastruktura.“

Právě na jaře začíná oprava silnic a dálnic po zimě. Letos kvůli počasí o několik týdnů dříve než v uplynulých letech. Jižní Morava kromě už zmiňované R52 potřebuje opravit také dálnici D2. Práce u Hustopečí mají začít v květnu. Opravovat se bude úsek mezi čtyřiadvacátým a osmadvacátým kilometrem ve směru na Bratislavu, tři měsíce tam řidiči projedou pouze jedním pruhem.   

„Opravy se samozřejmě týkají i samotného Brna. V březnu například začala kompletní rekonstrukce ulice Milady Horákové, která si vyžádá celkem 235 milionů korun“, říká primátor Brna Roman Onderka a dodává: „V rámci opravy celého úseku od Koliště až po ulici Durďákovu dojde k rekonstrukci kanalizačních přípojek, tramvajových a drážních objektů včetně kolejiště, vozovky a chodníků a celkové vodohospodářské sítě. Vše by mělo být hotové v červnu 2015. Jde o jednu z největších dopravních investic letošního a příštího roku.“

V současné době to vypadá, že v novém dotačním období 2014+ nebude možné čerpat peníze z Evropské unie na místní komunikace a silnice II. třídy, částečně možné to bude pouze pro komunikace sloužící pro napojení na hlavní evropské tepny TEN-T.

„O dříve zmiňované výstavbě R52 a obchvatu měst jsem nedávno jednal s ministrem financí Andrejem Babišem,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a dodává: „Každá telenovela jednou skončí a ta jihomoravská dopravní mezi Pohořelicemi a Mikulovem si o to říká už dlouho. Není možné, aby cesta z Rakouska do Brna byla ve znamení věčných kolon. Dnes dálnice v Rakousku končí 15 kilometrů před hranicemi a situaci je třeba co nejdříve změnit. Jsem rád, že současná vláda vnímá R52 jako klíčové téma a věřím, že pomůže i s nezbytným financováním.“ Hejtman Michal Hašek jednal o  R52 také s ministrem dopravy Antonínem Prachařem a oba potvrzují zahájení stavby R52 obchvatem Mikulova za absolutní prioritu vlády a kraje.

Kromě toho z nedávného jednání ministra dopravy Antonína Prachaře s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem vyplynulo, že shoda mimo jiné panuje v nutnosti vytvořit zákon o liniových stavbách a urychleně ho projednat v Poslanecké sněmovně. Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová upřesňuje: „Cílem nové legislativy, kterou ve Svazu považujeme za naprosto nezbytnou, by mělo být urychlit výstavbu dopravní, energetické, vodní a jiné infrastruktury. Může to totiž významně pomoci řešit problém s vysokou nezaměstnaností. Pracovní místa tvoří noví i stávající investoři, často zahraniční firmy, a ty samozřejmě nechtějí čekat 13 let, což je u nás bohužel průměrná doba od zahájení přípravy do ukončení realizace výstavby infrastruktury. Pokud neexistují dobré podmínky pro investice, firmy jdou samozřejmě jinam. Příkladem z poslední doby je americký Amazon. Příkladem z poslední doby je americký Amazon. Včera sice brněnské zastupitelstvo na počtvrté schválilo prodej pozemků, jak to ale bude dál, je s otazníkem.“  

Velká města nejen v Jihomoravském kraji trápí také zákon o rozpočtovém určení daní. Podle představitelů Brna tento právní předpis ještě prohloubil dopady ekonomické krize a velká města „obral“ o další peníze ze státního rozpočtu. Jestliže v roce 2008 dostalo Brno na daňových výnosech 7,5 miliardy korun, v roce 2014 se jedná o 6,6 miliardy. Rozpočet města tak přišel o téměř jednu miliardu korun.

Přesto si město drží vysoké investiční výdaje, které se pohybují nad 3 miliardami korun ročně, a ještě zvládá snižovat svou zadluženost. Během pěti let dokonce o čtvrtinu. Zatímco v roce 2005 byla zadluženost Brna celkem 7,3 miliardy korun, ke konci roku 2013 klesla pod hranici 5,5 miliardy korun. Podle primátora Romana Onderky vedou k zodpovědné finanční politice města přísná rozpočtová politika, dlouhodobé a konzistentní dodržování finančního plánu, úspěšné čerpání prostředků z fondů Evropské unie a zkušenosti ekonomických expertů Brna. Rozumný rozpočet se schvaluje napříč politickým spektrem. 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje