Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 822
NE NE 131
NEVÍM NEVÍM 113

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

28.04.2014 15:18

Krajská setkání jsou v cílové rovince. Jak je na tom Plzeňský kraj?

Společně hájíme zájmy českých měst a obcí. Tak se dá shrnout podstata Krajských setkání, která v březnu začala v Pardubicích a zítra skončí v Karlových Varech. Dnešní akce v Plzeňském kraji znamenala pomyslný finiš v jednání starostů a dalších představitelů nejen samosprávy, která pořádá Svazem měst a obcí ČR. I v západočeské metropoli se debatovalo o novém Občanském zákoníku, dotacích z Evropské unie, sociální oblasti, registru smluv či výkupu kovů. Tedy o aktuálních tématech měst a obcí včetně specifik Plzeňského kraje, jakými jsou třeba Vojenský újezd Brdy nebo Národní park Šumava.

"Města a obce v celé České republice řeší obdobné problémy a trápí je podobné věci: přebujelá byrokracie, nesrozumitelné zákony, duplicitní kontroly a s tím související nesmyslné náklady, které by se daly daleko lépe využít ve prospěch občanů“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Strakonic Pavel Vondrys a dodává: „Snažíme se i na základě poznatků získaných na krajských setkáních situaci změnit, společně hájit zájmy měst a obcí a tím prosazovat praktické a z běžného života plynoucí požadavky veřejnosti. Proto jsme například o Národním parku Šumava nedávno jednali s ministrem životního prostřední Richardem Brabcem a se žádostí o schůzku jsme oslovili i ministra obrany Martina Stropnického. Dá se čekat, že na program přijde i Vojenský újezd Brdy.“

Vládním návrhem zákona, který mimo jiné předpokládá zrušení Vojenského újezdu Brdy, protože se stal pro armádu nepotřebným, by se měla ve 2. čtení zabývat Poslanecká sněmovna. Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs v této souvislosti připomíná nedávné jednání Rady Plzeňského kraje s poslanci. „Zástupci podbrdských obcí respektují, že rozhodnutí o zrušení vojenského újezdu je odbornou záležitostí“, říká člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Štekl a dodává: „Za velmi důležité přitom považují tři oblasti – ochranu přírody a krajiny, ochranu spodních vod na dotčeném území a také protipovodňová opatření na řece Klabavě, která územím vojenského újezdu protéká.“

Pro brdský vojenský újezd jsou dnes paradoxně více nebezpeční lidé, kteří nerespektují zákaz vstupu, než nevybuchlá munice. Bezpečnost obyvatel přitom musí být nejen v Brdech na prvním místě. V Plzni proto nedávno schválili plán prevence kriminality na další dva roky. Město chce v jeho rámci usilovat o snižování míry a závažnosti kriminality, zvyšování pocitu bezpečí, oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání a budování efektivního systému prevence. Primátor Plzně Martin Baxa říká: „V následujících dvou letech se zaměříme na osm priorit, které plán obsahuje. Definovala je odborná pracovní skupina, která vycházela z policejních statistik, vyhodnocení předchozího programu a identifikace silných a slabých stránek. Fenoménem poslední doby jsou - nejen co se týče kriminality - ubytovny, za které sociálně vyloučení lidé platí nemalé částky ze sociálních dávek provozovatelům ubytoven. Kontroly v takových zařízením ale nejsou takové, jak by bylo třeba.“

V souvislosti se sociálními dávkami Svaz už před časem navázal spolupráci s Úřadem práce ČR, která má vést k efektivnější výměně informací mezi státní správou a samosprávou a zlepšit systém nepojistných dávek. A v kontextu s bezpečností, která je na ubytovnách často velmi složitá, se zase dohodl s ministrem vnitra Milanem Chovancem na vzniku speciální pracovní skupiny. Podle Svazu je také třeba, aby došlo k navýšení policistů ve výkonu přímé služby. Dnes jsou totiž v některých obcích hlídky Policie České republiky spíše symbolické a hlídková činnost se provádí velmi sporadicky. Vše je mimo jiné otázkou peněz, jen zmiňovaný Program prevence kriminality v Plzni si vyžádá celkem 1 327 700 korun s tím, že o 1 142 000 korun žádá město Plzeň Ministerstvo vnitra v souvislosti se schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015.

Peníze krajům, městům a obcím samozřejmě přinášejí investoři. Plzeňský kraj je na tom dle mezinárodního žebříčku European Cities and Regions of the Future 2014/15 zpracovaného expertním týmem pro fDi Magazine velmi dobře. Co se týče podpory zahraničních investic, nedávno získal označení Region budoucnosti 2014/15. Podle plzeňských představitelů totiž zvládl v předstihu připravit přátelské prostředí pro podnikání tím, že jako první v České republice schválil územní plán kraje, který jako jeden z prvních letos v březnu aktualizoval. Průmyslové zóny, zahrnuté do územního plánu kraje už v roce 2008, se nacházejí v hlavních rozvojových osách kraje, zejména pak v okolí dálnice D5. Investoři tak mají o danou oblast zájem a i díky tomu má Plzeňský kraj dlouhodobě jednu z nejnižší nezaměstnanosti v České republice.

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

20. - 22. března 2019

Seminář "Jarní Škola Zdravých měst"

Liberec
21. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Pardubickém kraji

Congress Centre Pardubice, Masarykovo nám. 2799, Pardubice
 
26. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Moravskoslezském kraji

Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava
 
27. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Olomouckém kraji

Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc
 
28. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání ve Zlínském kraji

Kongresové centrum Zlín, náměstí T.G. Masaryka 5556, Zlín
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje