Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

31.03.2015 12:55

Kontrolovat je třeba rozumně a komplexně. Nikoliv duplicitně a dlouze

Města a obce v současné době podléhají sedmi kontrolám od různých subjektů. Další by měl přibýt – Nejvyšší kontrolní úřad. Samosprávy nezpochybňují preventivní smysl kontrol, volají však po rozumném přístupu. Multiplicitní kontroly už dnes docházejí k různým, a jak potvrzují soudy, často nesprávným závěrům. Pro města a obce to znamená větší byrokracii a administrativní zátěž, kontroly odčerpávají čas, který by samosprávy mohly věnovat občanům.

O kontrolách se mimo jiné debatovalo na Krajském setkání v Moravskoslezském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Zúčastnilo se ho na sto starostů a zejména diskuse o aktuální legislativě byla plná emocí.

„Bojujeme třeba za odstranění duplicit či dokonce multiplicit kontrol. Nejen papírování s tím spojené je časově náročné, teď by navíc měl samosprávy kontrolovat i Nejvyšší kontrolní úřad. Mimo jiné to, jak účelně a hospodárně nakládají s finančními prostředky," řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodal: „S tím se ale nedá souhlasit, NKÚ přece nemůže posoudit, zda byla nějaká místní oprava potřeba a kolik měla stát, když nezná konkrétní situaci a prostředí. Kontroly by se měly řešit komplexně a rozumně, a to i v návaznosti na hodně diskutovaný registr smluv.“

Letošní krajská setkání byla pro mnoho přestavitelů samospráv vůbec poprvé, po loňských komunálních volbách se vedení radnic často změnilo.

„Jsem též nový a velmi oceňuji takové akce, kde si můžeme společně sdělit, co nás trápí, jaké máme problémy a jak je společně řešit,“ řekl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura a dodal: „Ostrava je třetí největší město v České republice a má velký potenciál – lidský, technický, průmyslový i díky geografické poloze. Je městem kultury a také městem sportu, za měsíc se tu uskuteční Mistrovství světa v ledním hokeji, které by stejně jako ostatní akce mohlo přispět k rozvoji města a přílivu investic. Překvapilo mě, že na nedávném investičním veletrhu ve Francii byla za Českou republiku jen Praha a Ostrava. I toto je třeba řešit společně a mít příští rok větší společnou expozici, s čímž souvisí i rozvoj průmyslových zón včetně potřebných legislativních úprav a peněz.“

„Opava je krásné historické město, které ale trápí – jako jiné oblasti v Moravskoslezském kraji – vylidňování center. Pomoci s tím může mimo jiné rozumně řešená doprava tak, aby byla přívětivá pro chodce, cyklisty a měli jsme také dostatek parkovacích míst,“ řekl primátor statutárního města Opava Martin Víteček a dodal: „Rozvíjet město samozřejmě pomáhají i investoři, snažíme se proto ve spolupráci s dalšími obcemi o nové průmyslové zóny, usilujeme také o větší symbiózu se Slezskou univerzitou či elektronizaci veřejné správy včetně třeba zápisu do mateřských škol, která by měla usnadnit život občanům.“

Jak se shodli účastnici krajských setkání, pro rozvoj území je naprosto zásadní právě stabilní právní prostředí. Aby se legislativa neměnila každou chvíli a bylo jasné, jaké jsou mantinely a pravidla.

„Jako velmi nekoncepční se zpočátku jevil zákon o vnitřním řízení a kontrole z dílny Ministerstva financí,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza a dodal: „Díky dobré spolupráci Svazu měst a obcí s Asociací krajů se ho podařilo přetvořit do přijatelnější podoby. Spolupráce veřejné správy nejen v oblasti legislativy je naprosto klíčová, jen díky ní se dá čelit nápadům, které krajům, městům a obcím komplikují život.“

Nejen v Ostravě zaznělo poděkování zejména Senátu, který funguje jako dobrá pojistka před nepraktickými legislativními nápady zákonodárných orgánů. Horní komora Parlamentu ČR totiž naslouchá podnětům a potřebám měst a obcí a její zástupci nechyběli, stejně jako řada poslanců, ani na akcích v regionech, které uspořádal Svaz.      

Krajská setkání 2015 se zaměřila na aktuální témata samospráv - od financí přes sociální oblast i zaměstnanost po životní prostředí. Na celkem třinácti akcích ve všech krajích se starostky a starostové dozvěděli, co důležité pro města a obce se chystá nejen v letošním roce včetně legislativních změn. Více najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2015/krajska-setkani-2015.aspx.

Generálními partnery Krajských setkání 2015 byly Česká spořitelna a ČEZ. Partnerem Krajského setkání v Moravskoslezském kraji pak společnosti Asekol, COLMEX, EKO-KOM, ELEKTROWIN, EmotionCar, Empemont, Neo-Neon CZ a Wolters Kluwer. Mediálními partnery byly MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.

Fotografie ze setkání v Ostravě si můžete prohlédnout na tomto místě.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje