Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 210
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 45
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

31.03.2015 12:55

Kontrolovat je třeba rozumně a komplexně. Nikoliv duplicitně a dlouze

Města a obce v současné době podléhají sedmi kontrolám od různých subjektů. Další by měl přibýt – Nejvyšší kontrolní úřad. Samosprávy nezpochybňují preventivní smysl kontrol, volají však po rozumném přístupu. Multiplicitní kontroly už dnes docházejí k různým, a jak potvrzují soudy, často nesprávným závěrům. Pro města a obce to znamená větší byrokracii a administrativní zátěž, kontroly odčerpávají čas, který by samosprávy mohly věnovat občanům.

O kontrolách se mimo jiné debatovalo na Krajském setkání v Moravskoslezském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Zúčastnilo se ho na sto starostů a zejména diskuse o aktuální legislativě byla plná emocí.

„Bojujeme třeba za odstranění duplicit či dokonce multiplicit kontrol. Nejen papírování s tím spojené je časově náročné, teď by navíc měl samosprávy kontrolovat i Nejvyšší kontrolní úřad. Mimo jiné to, jak účelně a hospodárně nakládají s finančními prostředky," řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodal: „S tím se ale nedá souhlasit, NKÚ přece nemůže posoudit, zda byla nějaká místní oprava potřeba a kolik měla stát, když nezná konkrétní situaci a prostředí. Kontroly by se měly řešit komplexně a rozumně, a to i v návaznosti na hodně diskutovaný registr smluv.“

Letošní krajská setkání byla pro mnoho přestavitelů samospráv vůbec poprvé, po loňských komunálních volbách se vedení radnic často změnilo.

„Jsem též nový a velmi oceňuji takové akce, kde si můžeme společně sdělit, co nás trápí, jaké máme problémy a jak je společně řešit,“ řekl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura a dodal: „Ostrava je třetí největší město v České republice a má velký potenciál – lidský, technický, průmyslový i díky geografické poloze. Je městem kultury a také městem sportu, za měsíc se tu uskuteční Mistrovství světa v ledním hokeji, které by stejně jako ostatní akce mohlo přispět k rozvoji města a přílivu investic. Překvapilo mě, že na nedávném investičním veletrhu ve Francii byla za Českou republiku jen Praha a Ostrava. I toto je třeba řešit společně a mít příští rok větší společnou expozici, s čímž souvisí i rozvoj průmyslových zón včetně potřebných legislativních úprav a peněz.“

„Opava je krásné historické město, které ale trápí – jako jiné oblasti v Moravskoslezském kraji – vylidňování center. Pomoci s tím může mimo jiné rozumně řešená doprava tak, aby byla přívětivá pro chodce, cyklisty a měli jsme také dostatek parkovacích míst,“ řekl primátor statutárního města Opava Martin Víteček a dodal: „Rozvíjet město samozřejmě pomáhají i investoři, snažíme se proto ve spolupráci s dalšími obcemi o nové průmyslové zóny, usilujeme také o větší symbiózu se Slezskou univerzitou či elektronizaci veřejné správy včetně třeba zápisu do mateřských škol, která by měla usnadnit život občanům.“

Jak se shodli účastnici krajských setkání, pro rozvoj území je naprosto zásadní právě stabilní právní prostředí. Aby se legislativa neměnila každou chvíli a bylo jasné, jaké jsou mantinely a pravidla.

„Jako velmi nekoncepční se zpočátku jevil zákon o vnitřním řízení a kontrole z dílny Ministerstva financí,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza a dodal: „Díky dobré spolupráci Svazu měst a obcí s Asociací krajů se ho podařilo přetvořit do přijatelnější podoby. Spolupráce veřejné správy nejen v oblasti legislativy je naprosto klíčová, jen díky ní se dá čelit nápadům, které krajům, městům a obcím komplikují život.“

Nejen v Ostravě zaznělo poděkování zejména Senátu, který funguje jako dobrá pojistka před nepraktickými legislativními nápady zákonodárných orgánů. Horní komora Parlamentu ČR totiž naslouchá podnětům a potřebám měst a obcí a její zástupci nechyběli, stejně jako řada poslanců, ani na akcích v regionech, které uspořádal Svaz.      

Krajská setkání 2015 se zaměřila na aktuální témata samospráv - od financí přes sociální oblast i zaměstnanost po životní prostředí. Na celkem třinácti akcích ve všech krajích se starostky a starostové dozvěděli, co důležité pro města a obce se chystá nejen v letošním roce včetně legislativních změn. Více najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2015/krajska-setkani-2015.aspx.

Generálními partnery Krajských setkání 2015 byly Česká spořitelna a ČEZ. Partnerem Krajského setkání v Moravskoslezském kraji pak společnosti Asekol, COLMEX, EKO-KOM, ELEKTROWIN, EmotionCar, Empemont, Neo-Neon CZ a Wolters Kluwer. Mediálními partnery byly MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.

Fotografie ze setkání v Ostravě si můžete prohlédnout na tomto místě.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje