Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

15.10.2018 00:00

Kde jsou lidé nejvíc pyšní na svou školku či školu? V Sokolově a v Chyňavě

PRAHA, 15. října 2018 - ŠKOL(K)A JINAK. Tak se jmenuje celostátní soutěž Svazu měst a obcí ČR. Do druhého ročníku se zapojila vzdělávací zařízení z celé republiky. Vitězi se staly Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 za aktivní a nápadité zapojení rodičů do činnosti mateřské školy a Základní škola a Mateřská škola Chyňava za příkladnou spoluprací starších žáků s mladšími.

 

"Chtěli jsme dát školským zařízením nezávisle na velikosti či oblasti, kde působí, možnost představit široké veřejnosti, co dělají jinak. Zaslané fotky, popisky projektů a přístupů oceňovali na facebooku přímo lidé a v druhém kole hodnotila odborná porota složená ze Školské komise Svazu a zástupců Svazu," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: "Do letošního ročníku se přihlásily školky a školy s velmi kvalitními projekty, proto odborná porota vyhlásila i ceny poroty a ceny veřejnosti. Nelze říct, že někdo byl vítěz a někdo poražený. Všechny účastníky soutěže spojuje zájem o jiný přístup ke vzdělávání, láska k profesi, hrdost na svou školku či školu a nadšení, díky kterému se školství jako nedílná součást života ve městech a obcích neustále vyvíjí."

 

Mateřské školy:

1. místo: MŠ Sokolov, Alšova 1746: za aktivní a nápadité zapojení rodičů do činnosti mateřské školy

2. místo: MŠ Pohořelice u Napajedel: za unikátní spolupráci s rodiči v oblasti ekologické výchovy

3. místo: MŠ „Klíček“, Jiráskova 4334, Chomutov: za efektivní přístup a širokou spolupráci při přípravě na budoucí povolání

 

Základní školy:

1. místo: ZŠ a MŠ Chyňava: za netradiční zápis do 1. ročníku ZŠ

2. místo: ZŠ Volyně: za aktivní zapojení do projektu „Krabice od bot“

3. místo: ZŠ Na Výsluní Brandýs n. L. – Stará Boleslav: za aktivní zapojení do projektu proměny prosklených čekáren u zastávek autobusů

 

Ceny poroty:

MŠ Nádražní Kyjov: za rozvíjení vzájemné pospolitosti a udržování starých zvyků a tradic

MŠ Zahradní Zábřeh: za pestré, tvůrčí a nápadité projekty věnované poznávání reálného světa

MŠ Sportovní Horní Slavkov: za zajištění podmínek pro vzdělávání nadaných dětí

ZŠ a MŠ Suchý Důl: za úspěšné pokračování vzdělávacího projektu pro přípravu dětí na vstup do ZŠ dle pedagogiky Montessori

SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov: za atraktivní rozšiřování znalostí dětí a žáků v oblasti energií v rámci projektu Energie pod pokličkou

ZŠ Palmovka Praha 8: za nápadité informování veřejnosti o dění ve škole prostřednictvím Galerie Na plotě

 

Ceny veřejnosti:

MŠ Korycanská Praha 8: za ojedinělou péči o děti se zdravotním oslabením

ZŠ Zahradní Chomutov: za výjimečně fungující školní parlament

 

Cena veřejnosti a poroty

ZŠ a MŠ Radnice: za bezvadné parťácké vztahy a jedinečné Soptíky

 

Vítězové Škol(k)y jinak 2018 byli slavnostně vyhlášeni na speciálním semináři, který se konal ve čtvrtek 4. října 2018 v Zeleném salonku Senátu pod záštitou místopředsedy Senátu Ing. Ivo Bárka. Součástí akce byly i tematické přednášky pana poslance a předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Mgr. Václava Klause „Jiná školka nebo dobrá školka?“ a paní šéfredaktorky redakce školství ze společnosti Wolters Kluwer, a. s., Mgr. Nadi Eretové „100 let českého školství“.

 

Druhý ročník soutěže ŠKOL(K)A JINAK se na facebookovém profilu Svazu měst a obcí ČR http://www.facebook.com/smocr1 uskutečnil v průběhu května a června. Přihlásilo se do něj celkem 22 mateřských a základních škol z celé České republiky a jedno střední odborné učiliště.

 

Partnerem soutěže, který mimo jiné poskytl ceny vítězům, byla společnost Wolters Kluwer, a. s., vydavatel časopisu Řízení školy.

 

Součástí soutěže bylo i představení projektu „Kapku šetřím“, zaměřeného na ekologickou osvětu a efektivní využití vody ve školách a školkách.

 

 

Pro další informace kontaktujte:

Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak zastupuje více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje