Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

07.02.2019 14:02

IV. Právní konference Svazu měst a obcí ČR - Kam až sahá odpovědnost komunálních politiků?

Trestněprávní, soukromoprávní, politická a občanská odpovědnost. Jako červená nit se všechny tyto typy odpovědností vinou životem komunálních politiků. Jak dostát svým předvolebním slibům a zároveň se do ničeho takzvaně „nenamočit“? To bylo hlavní moto setkání komunálních politiků a úředníků s více než 20 odborníky na právo, ekonomii a IT, které se uskutečnilo ve dnech 6. až 8. února 2019 v Kongresovém centru Jezerka na Seči. Konferenci se Svazem měst a obcí ČR uspořádala KVB advokátní kancelář s.r.o., která se specializuje na poskytování komplexních právních služeb městům a obcím.

Komunální politici rozhodují o velkých penězích. Při svém rozhodování se spoléhají buď na svůj úsudek, nebo na odborné rady svých podřízených či rady externích dodavatelů služeb. Je nutné sledovat kvalitu a specializaci jednotlivých úředníků nebo dodavatelů externích služeb, protože „existence odborné rady nezbavuje osobu, která na ni spoléhá, povinnosti jednat s náležitou opatrností“, jak konstatoval ve svém příspěvku a rovněž demonstroval na několika trestních kauzách JUDr. Martin Richter.

Trestněprávní odpovědnosti starostů se týkala i vystoupení nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana a špičkového advokáta a akademika se specializací na trestní právo doc. Tomáše Gřivny. Nejvyšší státní zástupce poukazoval na statisticky velice nízký až zanedbatelný počet trestných činů komunálních politiků, doc. Gřivna na příkladu několika trestních kauz prezentoval komplikovanost jednotlivých případů, které nezřídka končí úplným osvobozením stíhaných komunálních politiků.  

„Trestní právo by mělo být ultima ratio, čili poslední metoda, konečný argument - tehdy, když ostatní selžou. Místo toho se v praxi setkáváme někdy s tím, že jsou zastupitelé stíháni nejenom proto, že neudělali to, co udělat měli, anebo proto, že udělali to, co udělat neměli. Jsou někdy stíháni dokonce i proto, že něco udělali sice dobře, ale podle názoru orgánů činných v trestním řízení to mohli udělat ještě lépe...“ Takto se k tématu vyjádřil další z vystupujících Mgr. Robert Pergl, advokát a předseda komise Bezpečné město spolku Czech Smart City Cluster.

Většina přítomných řečníků se shodla na tom, že z hlediska odpovědnosti zastupitelů je důležitá otázka prevence. Neměli by opomenout kvalitní interní nebo externí poradenství v oblasti práva, účetních systémů, interního auditu a rovněž zajištění odpovídajícího pojištění.     

Účastníci Právní konference Svazu měst a obcí velice ocenili informaci o možnostech kamerových systémů při zajištění bezpečnosti na území obcí, které nabízejí značný prostor k úsporám v městských pokladnách. Je až neuvěřitelné, jak rychle se tento sektor vyvíjí. S tím vším souviselo i široce diskutované téma ochrany soukromí občanů obcí a měst.

Nebývalou pozornost vzbudil blok zaměřený na téma developerské výstavby na území měst a obcí. V rámci něj vystoupil JUDr. Stanislav Kadečka, přední advokát se specializací na správní právo, který má zkušenosti se zastupováním obou stran - jak obcí, tak jednotlivých developerů. Na konkrétních příkladech poukazoval, jak je právně velice složité skloubit vzájemné požadavky obcí a podnikatelů ve výstavbě. Složité, nicméně ne nemožné. Jak doktor Kadečka řekl, „při uvědomělém, zkušeném a včasném přístupu lze zájmy obcí a developerů rozumně sladit jak ve fázi územního plánování, tak i posléze v procesech územního a stavebního povolování“.    

Výstižně shrnul program Právní konference předseda Svazu Mgr. František Lukl: „Svaz za vás nemůže převzít odpovědnost při vašem rozhodování, tu máte každý sám za sebe a za svoji obec. Děláme to, co pro vás dělat můžeme. Poskytujeme vám dostatečné množství relevantních informací, o které se můžete při svém rozhodování opřít. Bojujeme za co nejlepší podobu zákonů. Poskytujeme vám základní právní poradenství prostřednictvím svazové právní poradny.“  

Pan předseda Lukl rovněž připomíná, že dne 15. února 2019 končí volný přístup do právní poradny Svazu, která byla mimořádně otevřená pro všechny zastupitele a od tohoto data bude přístupná opět pouze členským obcím a městům Svazu. „Od spuštění webu www.poradnaproobce.cz přesně před rokem bylo zodpovězeno obcím celkem na 70 000 právních dotazů,“ konstatoval František Lukl.

Právní konferenci pořádá Svaz měst a obcí pro komunální politiky jednou ročně, letos se konala již počtvrté za účasti 150 delegátů.

Mediálními partnery Právní konference jsou deníky MF DNES a Lidové noviny a časopis Svazu Informační servis (InS).

 

Pro další informace kontaktujte:

Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

Více v reportáži České televize z Událostí v regionech.

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku. 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje