Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

06.12.2017 14:15

Hejtmani a starostové táhnou za jeden provaz. Chtějí jednat s novou vládou o prioritách pro rozvoj území

Priorit, které chce Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR řešit s novým premiérem bezprostředně po ustanovení nové vlády, se týkalo poslední společné jednání obou organizací. Čelní představitelé samospráv mimo jiné požadují změnu zákona o střetu zájmů - podepsali tak společné prohlášení. Apelují také na rychlé vyřešení financování sociálních služeb, situace ve školství a nutnost dát dostatek peněz na silnice II. a III. tříd a místní komunikace. Pouze to zajistí fungování systému sociální péče, rozumné vzdělávání a odvrátí riziko fatální devastace komunikací. Dlouhodobě pak územně samosprávné celky volají po změně Ústavy ČR, aby garantovala, že na nové úkoly vláda krajům, městům a obcím poskytne i potřebné peníze, a to v plné výši.

Zástupci Asociace krajů a Svazu měst a obcí se na jednání dohodli na společných prioritách, pro které budou hledat oporu u nového premiéra a jeho vlády. Velmi je trápí financování území jako takového. „Stávající způsob rozdělování peněz ze státního rozpočtu, tedy od všech občanů, je mírně řečeno velmi nerozumný. Když se například v roce 2013 převádělo financování sociálních služeb na kraje, tak spolu s povinnostmi měly být krajům svěřeny také potřebné peníze. Asociace krajů i Svaz měst a obcí jsou rozčarovány, že vláda tento svůj závazek vůči samosprávám opakovaně nedodržuje. Projevilo se to i v návrhu státního rozpočtu na rok 2018, který vůbec nevzal v potaz vládou nařízené zvýšení mezd pracovníků v sociálních službách,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová. „Dlouhodobě chceme, aby se i v Ústavě ČR projevilo, že stát bude samosprávám nejen nařizovat, co mají dělat, ale na nové úkoly jim poskytne ve všech případech i potřebné peníze. Aktuálně je třeba urychleně řešit sociální služby, GDPR, situaci ve školství, změnu rozpočtového určení daní a peníze na silnice II. a III. tříd a místní komunikace. Budeme usilovat o to, aby se tyto společné požadavky Asociace krajů i Svaz měst a obcí promítly do programového prohlášení nové vlády,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a kyjovský starosta František Lukl.

„Asociace krajů zastává názor, že kraje nejlépe znají potřeby měst a obcí. Proto požadujeme, aby dotační tituly pro samosprávy byly převedeny z ministerstev na kraje. Za to nabízíme finanční spoluúčast. Pokud například dostaneme 200 milionů korun na opravy komunikací, přidáme dalších 200 milionů z našich rozpočtů. Lidé mají právo jezdit po opravených a bezpečných silnicích a stavbu, opravu a údržbu je samozřejmě třeba plánovat a mít z čeho zaplatit,“ upřesňuje Jana Vildumetzová.

„Města a obce snahu krajů jednoznačně podporují. Požadujeme přitom participaci na jednáních a také, abychom měli garance, že finanční prostředky svěřené krajům města a obce skutečně obdrží. Všichni jsme na jedné lodi, musíme si pomáhat a společně pracovat v zájmu naší posádky, tedy všech obyvatel České republiky. Jsem rád, že spolupráce s kraji skvěle funguje, bylo to tak i za minulého vedení Asociace krajů a je tomu tak i dnes. Společně se dá prosadit víc,“ dodává František Lukl.

Čelní představitelé obou organizací, které hájí zájmy samospráv, rovněž podepsali společné prohlášení, ve kterém žádají změnu zákona o střetu zájmů. Nastává paradoxní situace, kdy se na jedné straně blíží termín spuštění tzv. GDPR, tedy velice komplikovaného a metodicky nedořešeného evropského nařízení o ochraně osobních údajů a na druhé straně platí tuzemský zákon o střetu zájmů, který znamená nepřiměřený zásah do soukromí veřejných činitelů. “Kromě změny zákona o střetu zájmů požadujeme také, aby v počáteční fázi, kdy tzv. GDPR nabude účinnosti, tedy od května 2018, byly povinné subjekty po vzoru západních zemí osvobozeny od sankcí, s kterými evropské nařízení počítá. A žádáme vládu o jasnou metodiku, která by nám dala návod, jak GDPR realizovat,“ říká Jana Vildumetzová. František Lukl k tomu dodává: „Nejprve je nutné jasně říci, jakou zátěž GDPR ve městech a obcích vyvolá. Aktuálně se odhaduje nejméně na 15 hodin měsíčně, a to u obcí 1. stupně. Příslušná ministerstva a další úřady by měly jasně říct, co vše bude třeba na ochranu osobních údajů dělat, z čeho realizaci nařízení zaplatit a podílet se na vlastním provádění. Logicky se přitom nabízí pomoc malým obcím prostřednictvím svazového projektu Centra společných služeb.“

František Lukl také zdůraznil, že Svaz měst a obcí jednoznačně podporuje snahu Asociace krajů pod vedením Jany Vildumetzové, aby se stala oficiálním připomínkovým místem k legislativě, stejně jako je Svaz. To by totiž dalo připomínkám, na kterých se shodnou všichni hejtmani, větší váhu a ministerstva by je musela více brát na zřetel. Další společné jednání organizací hájících zájmy samospráv by se mohlo uskutečnit začátkem příštího roku. 

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

7. - 9. listopadu 2018

"Strong Communities for a Citizens´ Europe"

Vídeň
15. listopadu 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
22. listopadu 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
27. listopadu 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje