Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

06.12.2017 14:15

Hejtmani a starostové táhnou za jeden provaz. Chtějí jednat s novou vládou o prioritách pro rozvoj území

Priorit, které chce Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR řešit s novým premiérem bezprostředně po ustanovení nové vlády, se týkalo poslední společné jednání obou organizací. Čelní představitelé samospráv mimo jiné požadují změnu zákona o střetu zájmů - podepsali tak společné prohlášení. Apelují také na rychlé vyřešení financování sociálních služeb, situace ve školství a nutnost dát dostatek peněz na silnice II. a III. tříd a místní komunikace. Pouze to zajistí fungování systému sociální péče, rozumné vzdělávání a odvrátí riziko fatální devastace komunikací. Dlouhodobě pak územně samosprávné celky volají po změně Ústavy ČR, aby garantovala, že na nové úkoly vláda krajům, městům a obcím poskytne i potřebné peníze, a to v plné výši.

Zástupci Asociace krajů a Svazu měst a obcí se na jednání dohodli na společných prioritách, pro které budou hledat oporu u nového premiéra a jeho vlády. Velmi je trápí financování území jako takového. „Stávající způsob rozdělování peněz ze státního rozpočtu, tedy od všech občanů, je mírně řečeno velmi nerozumný. Když se například v roce 2013 převádělo financování sociálních služeb na kraje, tak spolu s povinnostmi měly být krajům svěřeny také potřebné peníze. Asociace krajů i Svaz měst a obcí jsou rozčarovány, že vláda tento svůj závazek vůči samosprávám opakovaně nedodržuje. Projevilo se to i v návrhu státního rozpočtu na rok 2018, který vůbec nevzal v potaz vládou nařízené zvýšení mezd pracovníků v sociálních službách,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová. „Dlouhodobě chceme, aby se i v Ústavě ČR projevilo, že stát bude samosprávám nejen nařizovat, co mají dělat, ale na nové úkoly jim poskytne ve všech případech i potřebné peníze. Aktuálně je třeba urychleně řešit sociální služby, GDPR, situaci ve školství, změnu rozpočtového určení daní a peníze na silnice II. a III. tříd a místní komunikace. Budeme usilovat o to, aby se tyto společné požadavky Asociace krajů i Svaz měst a obcí promítly do programového prohlášení nové vlády,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a kyjovský starosta František Lukl.

„Asociace krajů zastává názor, že kraje nejlépe znají potřeby měst a obcí. Proto požadujeme, aby dotační tituly pro samosprávy byly převedeny z ministerstev na kraje. Za to nabízíme finanční spoluúčast. Pokud například dostaneme 200 milionů korun na opravy komunikací, přidáme dalších 200 milionů z našich rozpočtů. Lidé mají právo jezdit po opravených a bezpečných silnicích a stavbu, opravu a údržbu je samozřejmě třeba plánovat a mít z čeho zaplatit,“ upřesňuje Jana Vildumetzová.

„Města a obce snahu krajů jednoznačně podporují. Požadujeme přitom participaci na jednáních a také, abychom měli garance, že finanční prostředky svěřené krajům města a obce skutečně obdrží. Všichni jsme na jedné lodi, musíme si pomáhat a společně pracovat v zájmu naší posádky, tedy všech obyvatel České republiky. Jsem rád, že spolupráce s kraji skvěle funguje, bylo to tak i za minulého vedení Asociace krajů a je tomu tak i dnes. Společně se dá prosadit víc,“ dodává František Lukl.

Čelní představitelé obou organizací, které hájí zájmy samospráv, rovněž podepsali společné prohlášení, ve kterém žádají změnu zákona o střetu zájmů. Nastává paradoxní situace, kdy se na jedné straně blíží termín spuštění tzv. GDPR, tedy velice komplikovaného a metodicky nedořešeného evropského nařízení o ochraně osobních údajů a na druhé straně platí tuzemský zákon o střetu zájmů, který znamená nepřiměřený zásah do soukromí veřejných činitelů. “Kromě změny zákona o střetu zájmů požadujeme také, aby v počáteční fázi, kdy tzv. GDPR nabude účinnosti, tedy od května 2018, byly povinné subjekty po vzoru západních zemí osvobozeny od sankcí, s kterými evropské nařízení počítá. A žádáme vládu o jasnou metodiku, která by nám dala návod, jak GDPR realizovat,“ říká Jana Vildumetzová. František Lukl k tomu dodává: „Nejprve je nutné jasně říci, jakou zátěž GDPR ve městech a obcích vyvolá. Aktuálně se odhaduje nejméně na 15 hodin měsíčně, a to u obcí 1. stupně. Příslušná ministerstva a další úřady by měly jasně říct, co vše bude třeba na ochranu osobních údajů dělat, z čeho realizaci nařízení zaplatit a podílet se na vlastním provádění. Logicky se přitom nabízí pomoc malým obcím prostřednictvím svazového projektu Centra společných služeb.“

František Lukl také zdůraznil, že Svaz měst a obcí jednoznačně podporuje snahu Asociace krajů pod vedením Jany Vildumetzové, aby se stala oficiálním připomínkovým místem k legislativě, stejně jako je Svaz. To by totiž dalo připomínkám, na kterých se shodnou všichni hejtmani, větší váhu a ministerstva by je musela více brát na zřetel. Další společné jednání organizací hájících zájmy samospráv by se mohlo uskutečnit začátkem příštího roku. 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje