Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 168
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Fotogalerie

06.12.2017 14:35

Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+

V budoucím programovém období se dá čekat, že Česká republika dostane z Evropské unie méně peněz. Bude třeba víc zapojit národní zdroje. Pomoci s tím má analýza potřeb měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí ČR zpracoval ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO. Informace z rozsáhlého šetření z úst expertů zazněly na velkém semináři, který se dne 5. prosince 2017 konal v Praze.

Přečtěte si také komentáře u jednotlivých fotografií.

 

 

Seminář byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Cílem analýzy bylo identifikovat a vyhodnotit problémové oblasti, ale také potenciály rozvoje. Rozsáhlý dotazník obsahoval celkem 45 oblastí a šetření se zúčastnilo 732 respondentů - měst a obcí.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

O seminář, který jsme k analýze uspořádali, byl skutečně velký zájem.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Zúčastnilo se ho na osmdesát lidí z celé České republiky.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Samosprávy se podle analýzy mimo jiné shodují v tom, že na rozvoj municipalit je třeba pohlížet budoucí optikou. Proto by se měla výrazně zvýšit flexibilita veřejné správy včetně nastavení dotací. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Podle našeho místopředsedy a karlovarského primátora Petra Kulhánka má analýza sloužit jako základ pro vznik jasné pozice samospráv ke kohezní politice po roce 2020, z kterého by měly vycházet strategické dokumenty ČR nutné pro vyjednávání oblastí, na které bude ČR čerpat dotace.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Účastnící semináře se nejen dozvěděli výsledky rozsáhlého šetření, mohli si také vychutnat neotřelý pohled na Prahu.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Na semináři také zaznělo, že se evropské dotace v dalším programovém období sníží, proto bude ještě důležitější prioritizace oblastí, kam peníze z EU půjdou.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Podle profesora Luďka Sýkory z Karlovy Univerzity z analýzy mimo jiné vyplynulo, že téměř 89 % respondentů považuje za vhodný nástroj pro řešení rozvojových cílů a problémů meziobecní spolupráci.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

S výsledky šetření se v sále seznámil i náš ředitel Pavel Drahovzal. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Nejen z vystoupení náměstka ministryně pro místní rozvoj Davida Koppitze vyplynulo, že stát má víc než dřív snahu obcím naslouchat - Ministerstvo pro místní rozvoj totiž analýzu potřeb měst a obcí podpořilo z prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Na semináři vystoupil i ředitel společnosti MEPCO Tomáš Sýkora.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Evergreenem podle analýzy je rostoucí administrativní zátěž. Netýká se pouze obcí, ale také podnikatelských subjektů, škol apod.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Ze šetření je také zřejmé, že mezi zásadní faktory rozvoje měst a obcí patří stárnutí, za úspěchy samosprávy považují revitalizaci, výstavbu, infrastrukturu, služby pro obyvatelstvo a MHD. Naopak mezi hlavní problematické oblasti municipality řadí dopravu a dopravní infrastrukturu, trh práce a sociálně vyloučené lokality.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Náš předseda pracovní skupiny pro kohezní politiku Petr Osvald informoval o přípravě pozice Svazu ve vztahu k Evropské unii.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Diskuse - nedílná část programu. Shoda, že to s Evropou vůbec není jednoduché. Ale příprava může pomoci, takže ji nepodceňujme. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Aktuální stav připravy budoucího programového období a pozice ČR. Téma prezentace náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olgy Letáčkové.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje