Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Fotogalerie

06.12.2017 14:35

Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+

V budoucím programovém období se dá čekat, že Česká republika dostane z Evropské unie méně peněz. Bude třeba víc zapojit národní zdroje. Pomoci s tím má analýza potřeb měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí ČR zpracoval ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO. Informace z rozsáhlého šetření z úst expertů zazněly na velkém semináři, který se dne 5. prosince 2017 konal v Praze.

Přečtěte si také komentáře u jednotlivých fotografií.

 

 

Seminář byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Cílem analýzy bylo identifikovat a vyhodnotit problémové oblasti, ale také potenciály rozvoje. Rozsáhlý dotazník obsahoval celkem 45 oblastí a šetření se zúčastnilo 732 respondentů - měst a obcí.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

O seminář, který jsme k analýze uspořádali, byl skutečně velký zájem.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Zúčastnilo se ho na osmdesát lidí z celé České republiky.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Samosprávy se podle analýzy mimo jiné shodují v tom, že na rozvoj municipalit je třeba pohlížet budoucí optikou. Proto by se měla výrazně zvýšit flexibilita veřejné správy včetně nastavení dotací. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Podle našeho místopředsedy a karlovarského primátora Petra Kulhánka má analýza sloužit jako základ pro vznik jasné pozice samospráv ke kohezní politice po roce 2020, z kterého by měly vycházet strategické dokumenty ČR nutné pro vyjednávání oblastí, na které bude ČR čerpat dotace.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Účastnící semináře se nejen dozvěděli výsledky rozsáhlého šetření, mohli si také vychutnat neotřelý pohled na Prahu.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Na semináři také zaznělo, že se evropské dotace v dalším programovém období sníží, proto bude ještě důležitější prioritizace oblastí, kam peníze z EU půjdou.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Podle profesora Luďka Sýkory z Karlovy Univerzity z analýzy mimo jiné vyplynulo, že téměř 89 % respondentů považuje za vhodný nástroj pro řešení rozvojových cílů a problémů meziobecní spolupráci.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

S výsledky šetření se v sále seznámil i náš ředitel Pavel Drahovzal. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Nejen z vystoupení náměstka ministryně pro místní rozvoj Davida Koppitze vyplynulo, že stát má víc než dřív snahu obcím naslouchat - Ministerstvo pro místní rozvoj totiž analýzu potřeb měst a obcí podpořilo z prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Na semináři vystoupil i ředitel společnosti MEPCO Tomáš Sýkora.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Evergreenem podle analýzy je rostoucí administrativní zátěž. Netýká se pouze obcí, ale také podnikatelských subjektů, škol apod.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Ze šetření je také zřejmé, že mezi zásadní faktory rozvoje měst a obcí patří stárnutí, za úspěchy samosprávy považují revitalizaci, výstavbu, infrastrukturu, služby pro obyvatelstvo a MHD. Naopak mezi hlavní problematické oblasti municipality řadí dopravu a dopravní infrastrukturu, trh práce a sociálně vyloučené lokality.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Náš předseda pracovní skupiny pro kohezní politiku Petr Osvald informoval o přípravě pozice Svazu ve vztahu k Evropské unii.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Diskuse - nedílná část programu. Shoda, že to s Evropou vůbec není jednoduché. Ale příprava může pomoci, takže ji nepodceňujme. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Aktuální stav připravy budoucího programového období a pozice ČR. Téma prezentace náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olgy Letáčkové.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Třeboň
 
17. - 18. května 2018

Rada Svazu

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje