Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

MEPCO

 

Vznik a poslání 

Mezinárodní poradenské centrum obcí (MEPCO) bylo založeno v roce 2004 jako společný podnik Svazu měst a obcí České republiky a VNG International – Agentury pro zahraniční spolupráci Nizozemské asociace měst.

Jejím posláním stejně jako u mateřského Svazu měst a obcí ČR je pomáhat (zejména českým) municipalitám při jejich rozvoji a v jejich efektivním fungování. Cílem MEPCO je podporovat místní a krajské samosprávy v České republice při zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy a nabízet české zkušenosti a know-how v oblasti dobrého vládnutí také na mezinárodním trhu. MEPCO poskytuje poradenské, manažerské a výzkumné služby obcím a krajům, jimi zřizovaným organizacím a dalším subjektům veřejné správy v České republice. Využívá při tom moderních nástrojů v oblastech strategického plánování, měření jeho výkonnosti a projektového řízení.

Projekty v České republice

V tuzemsku MEPCO jako první v ČR úspěšně zavedlo systém řízení strategie pomocí metody BSC ve městě Vsetín, nyní v zavádění metody pokračuje v dalších organizacích. Bylo zpracovatelem integrovaných plánů rozvoje několika měst a také řady strategických dokumentů spjatých s čerpáním evropských dotací.

V současné době MEPCO realizuje městské projekty zaměřené na zavádění Smart Administration s využitím prostředků ESF. Je také jedním z řešitelů projektu Vzdělaný zastupitel, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky.

Mezi tuzemskými klienty společnosti lze například uvést: města Olomouc, Týnec nad Sázavou, Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Znojmo, Jihlava, Litoměřice, Most, Ústí nad Labem; dále městskou část Prahu 10; krajské úřady kraje Karlovarského, Jihomoravského, Ústeckého, Libereckého, Pardubického a kraje Vysočina; Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání; Svaz měst a obcí ČR atd.

Mezinárodní projekty

MEPCO rovněž nabízí své zkušenosti a know-how v oblasti místní samosprávy na mezinárodním trhu, přičemž se zaměřuje především na státy východní a jihovýchodní Evropy. Na poli mezinárodních projektů je MEPCO aktivní již od svého založení.

V minulosti společnost řídila projekty spolufinancované z evropských fondů, jež byly zacíleny na podporu podnikání na úrovni měst, místní politiku zaměstnanosti, migraci, spolupráci vysokých škol s inovačními podniky, sociální podnikání, sociální bydlení, gender audit apod. Společnost se podílí i na realizaci příhraničních projektů, např. projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu.

MEPCO organizuje studijní cesty do České republiky pro představitele měst, obcí, asociací, neziskových organizací či ministerstev. Tyto a jiné mezinárodní aktivity jsou z velké části financovány z evropských fondů.

Mezi klienty společnosti v rámci mezinárodních projektů lze například uvést:  Standing Conference of Towns and Municipalities (Serbia), UNDP, Leibniz Institute for Regional Geography.

 

 

 

 

26. září 2018

Projekt Gender audity v prostředí obecních a městských úřadů byl úspěšně realizován

Projekt Gender audity v prostředí obecních a městských úřadů byl úspěšně realizován

V srpnu tohoto roku jsme úspěšně uzavřeli projekt „Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006316. Do projektu bylo zapojeno 12 municipalit různých velikostních kategorií v rámci celé České republiky.

 
18. července 2018

Akreditace MEPCO

Akreditace MEPCO

Společnost MEPCO, s.r.o., splnila podmínky Ministerstva vnitra a byla jí udělena akreditace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky - "Strategické a projektové řízení v prostředí veřejné správy" a současně získala akreditaci jako "vzdělávací instituce".

 
21. března 2018

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

MEPCO realizuje projekt „Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006316 v rámci OP Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit povědomí o problematice genderové nerovnosti prostřednictvím gender auditu a poskytnout návrhy kroků, které povedou k jejímu odstranění. Projekt nabízí zapojení obecním/městským úřadům, které mohou realizovat audit zaměřený na uplatňování rovných příležitostí, zejména s ohledem na gender problematiku.

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje