Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

27.01.2012 14:36

Jaké je role místních samospráv a partnerské spolupráce měst v novém programu Evropa pro občany 2014 -2020?

V návaznosti na návrh Evropské komise programu Evropa pro občany 2014 -2020 se dostáváme k tomu, jak a v jaké míře nový program bude podporovat aktivity měst a obcí, především jejich projekty partnerské spolupráce měst, které v současném programu Evropa pro občany tvoří jeden z nedůležitějších pilířů s vyčleněným rozpočtem 45% (cca 96 mil EUR). 

Procházíme-li textem návrhu překvapí nás zjištění, že zde naprosto chybí zdůraznění role obcí a měst v oblasti zapojování občanů do veřejného života a v posilování občanského uvědomění. Přitom obce a města mají esenciální roli pro posilování občanské zodpovědnosti jak vůči své obci, státu, tak vůči Evropské unii. Návrh naprosto zapomíná na fakt, že obce a města mají ke svým občanům přirozeně nejblíže a mohou srozumitelně a názorně ukázat vliv evropských politik na běžný život. A nezastupitelnou roli zde hraje také partnerská spolupráce měst, jako naprosto přirozený nástroj mezinárodní spolupráce, který během dlouhé doby své existence dokázal svou užitečnost v oblasti porozumění mezi národy a kulturami, v předávání zkušeností ze všech oblastí života obce a občanů a v rozvoji obcí a v posilování integrace Evropy, a tím i její větší politické a ekonomické soudržnosti. A zde zaráží druhý nedostatek návrhu – termín town-twinning je zmíněn pouze jednou a to ve výčtu aktivit, které program bude také podporovat.

Můžeme se jen ptát – je to záměrné opomenutí nebo jen nedostatečné uvědomění si důležitosti samospráv a partnerské spolupráce měst jako nástroje tohoto programu? Tisíce obcí a měst v Evropě jsou  zapojeny do partnerské spolupráce měst, je to tisíce a tisíce jednotlivých aktivit a miliony osobních kontaktů, které tvoří kamínky mozaiky pevného základu Evropské unie a Evropy v širším slova smyslu. Je to nástroj nejen pro demokratickou integraci, ale i ekonomický rozvoj Evropy. Je to opravdu tak málo významné hnutí, že nestojí za to je zdůraznit v jediném nástroji, který je podporuje?

V ideovém rámci návrhu programu je patrná tendence odklonu od malých projektů k velkých nadnárodním projektům se zapojením více partnerů s odůvodněním, že to efektivněji dosáhne cíle, tj. vyšší angažovanosti občanů ve věcech EU. Je to opravdu efektivní metoda, která tyto velké projekty dostane k občanům žijící svůj život ve městech a obcích a zvýší jejich schopnost podílet se na tvorbě politik EU?

Program chce větší spolupráci mezi různými subjekty v místním a regionálním životě a naklade důraz na žadatele grantu, nýbrž na obsah a zaměření projektu. Svaz měst a obcí podporuje větší synergii mezi obcemi a občanskými organizacemi na místní úrovni a jejich intenzivnější spolupráci na společných projektech. Je to ku prospěchu věci, pokud se do projektů partnerské spolupráce měst nebo do projektů občanských organizací zapojí veřejné  i občanské subjekty, občanská sdružení a spolky (však tato spolupráce již nyní mnohde  existuje), protože to povede k  větší efektivitě výstupů a zajistí dlouhodobý a širší dopad projektů.

Co se týče finanční alokace na projekty partnerské spolupráce měst, celková výše finančních prostředků v návrhu Evropské komise je významně nižší oproti současnému období, a to o cca 21 mil EUR na navrhovaných 62,9 mil. EUR. Program redukuje na minimum podporu jednorázových setkání občanů, které jsou velmi oblíbené především menšími městy a obcemi, a to o 50 mil. EUR! Naopak vyšší rozpočet získaly víceleté projekty sítí partnerských měst s navýšením o 28,7 mil EUR 

Jak již z výše uvedeného textu vyplývá, Svaz měst a obcí ČR má několik zásadních připomínek k novému návrhu programu Evropa pro občany 2014 – 2020, které Svaz uplatnil při připomínkování Rámcové pozice České republiky k tomuto programu. Jedná se o tyto zásadní připomínky:

  1. Svaz měst a obcí ČR v návrhu programu Evropa pro občany postrádá zohlednění role samospráv a partnerské spolupráce měst a obcí v oblasti posilování evropského občanství a angažovanosti občanů v politických procesech Evropské unie.
  1. Žádáme, aby program Evropa pro občany 2014 - 2020 jasně specifikoval finanční alokaci pro projekty v rámci partnerské spolupráce měst v programu, ať už je žadatelem město/obec nebo občanská organizace, a aby finanční alokace na tyto projekty zůstala ve výši současného programu Evropa pro občany, tj. 45% celkové alokace programu
  1. Žádáme, aby navýšení alokace finančních prostředků na aktivitu Setkání občanů v rámci Akce 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství.
     
  2. V návrhu budoucího programu Evropa pro občany není dostatečně zdůrazněno, že nejdůležitější cílovou skupinou programu jsou občané Evropské unie, ke kterým všechny aktivity programu mají směřovat.

Připomínky ad 1 a ad 2 byly v připomínkovém řízení zohledněny a do Rámcové pozice České republiky zapracovány. Svaz bude samozřejmě nadále sledovat schvalovací proces nového programu a bude dále prosazovat zachování podpory town-twinningovým aktivitám, které jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů evropské integrace a zapojování občanů do veřejného života.

 

Zpracovala: Gabriela Hůlková

 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání

REGISTRACE
SPUŠTĚNY


 

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje