Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

27.01.2012 14:29

Jak bude vypadat nový program Evropa pro občany 2014 - 2020?

V prosinci 2011 Evropská komise vydala návrh nařízení Rady EU zakládající program Evropa pro občany pro nové programovací období 2014 – 2020.

Na základě veřejných konzultací a analýz současného programu Evropa pro občany 2007 -2013 a v perspektivě současné ekonomické a politické situace v EU si nový program  stanovil jako zastřešující cíle posílení kapacity občanské společnosti k zapojení se na úrovni EU a posíleni paměti.Cíle programu jsou:

 • stimulovat debaty, úvahy a spolupráci v oblasti evropské paměti, integrace a historie
 • rozvíjet porozumění občanů Evropské unii a posílit jejich kapacity podílet se na politických procesech v EU a rozvíjet solidaritu, společenskou angažovanost a dobrovolnictví na evropské úrovni.

Celkový rozpočet nového programu je 229 mil. EUR pro období 2014 – 2020.

Aktivity podporované jsou rozděleny do tří oblastí:

Oblast 1: Paměť a Evropské občanství

Tato oblast bude podporovat aktivity reflektující historii totalitních režimů v moderní evropské historii (především, ale nejen nacismus a stalinismus) a připomínající jejich oběti. Dále jsou sem zahrnuty projekty podporující toleranci a usmíření zaměřené především na mladou generaci.
Navrhovaná finanční alokace: 42,6 mil. EUR, tj. cca 18,6 % z celkového rozpočtu.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a občanská účast  

V této oblasti budou podporovány aktivity, které se soustřeďují na účast občanů v širokém slova smyslu. Důraz bude kladen na strukturované metody a dlouho trvající udržitelnost výstupů. Přednost bude dána iniciativám a projektům s jasným vztahem k Evropské politické agendě. Také budou podporovány projekty rozvíjející solidaritu, společenské angažovanost a dobrovolnictví na EU úrovni. V této oblasti budou také podporovány town-twinningové projekty měst a obcí ve formě jednorázových setkání občanů a především víceletých projektů sítí partnerských měst.
Navrhovaná finanční alokace: 139,4 mil. EUR, tj. cca 60,8 % z celkového rozpočtu.

Horizontální akce: Valorizace výstupů

Tato akce zahrnuje obě předchozí oblasti a jejím cílem je podpořit udržitelnost a využitelnost výstupů projektů.  Bude podporovat aktivit zaměřené na shromáždění a výměnu dobrých příkladů praxe, rozvíjení nových dovedností, školení apod.
Navrhovaná finanční alokace: 23,95 mil EUR, tj. cca 13,07 % u celkového rozpočtu.

 

Program bude podporovat

 • organizace, které podporují debaty a organizují aktivity oživující památku historických událostí v Evropě (především nacistických a stalinistických událostí a obětí), připomínají evropské hodnosty a historii;
 • organizace obecného evropského zájmu, nadnárodní partnerství a sítě podporující interaktivní zapojení občanů do evropských záležitostí;
 • analýzy, aktivity, jejichž cílem je šířit výstupy projektů realizovaných v rámci tohoto programu.

Nový program bude financovat mimo jiné tyto druhy akcí uskutečnované na nadnárodní úrovi nebo s jasným evropským rozměrem:

 • setkávání občanů, partnerství měst;
 • vytváření a činnost nadnárodních partnerství a sítíě
 • podpra organizací obecného evropského zájmu;
 • budování komunit a debaty o otázkách občanství za použití informačních a komunikačních technologií a/nebo společenských médií;
 • akce na úrovni Evropské unie;
 • debaty/studie a činnosti týkající se klíčových okamžiků evropských dějin, zejména s cílem udržovat v živé paměři zločiny nacismu a stalinismu;
 • uvažování/debaty o společných hodnotách;
 • iniciativy ke zvýšení povědomí o orgánech EU a jejich fungování;
 • akce, které využívají a dále zhodnocují výsledky podporovaných iniciativ;
 • studie o otázkách týkajících se občanství a aktivní účasti občanů ve veřejném životě;
 • podpora struktur v členských státech, které slouží k poskytování informací a poradenství v souvislosti s programem.

Obecně je v návrhu zdůrazněno, že preferovány budou projekty s vysokým společenským dopadem a projekty, které jsou přímo zaměřeny na politiky EU a zapojení občanů do politického procesu EU.

 

Zpracovala: Gabriela Hůlková

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje