Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Soutěže

03.09.2015 10:45

Veřejnost vybere nejkrásnější náměstí a nejkrásnější náves

Soutěž „Nejkrásnější náměstí či náves“, kterou vyhlásil dvouměsíčník a internetový portál Moravské hospodářství ve spolupráci s Nadací Partnerství, se přehoupla do druhé poloviny. Veřejnost se již může na stránkách www.moravskehospodarstvi.cz seznámit s finalisty. V anketě lidé svými hlasy rozhodnou, kdo stane na stupních vítězů. Hlasování potrvá až do 15. října 2015. Jednu náves a jedno náměstí dle svého výběru ocení i porotci. Výsledky soutěže organizátoři vyhlásí 24. listopadu 2015 na konferenci Moravské obce a města v Brně.

Architekti Robert Sedlák, Jan Šépka, zahradní architekt Zdenek Sendler a socioekonom bydlení Petr Gibas (více o porotě ZDE) se při výběru finalistů nezaměřili jen na vzhled. Mezi nominovanými hledali znaky citlivého uchopení veřejného prostoru, které dokazují, že se realizátoři zamýšleli nad jeho účelem. Důležitou roli hrálo například i řešení dopravy, práce se zelení a řada dalších faktorů.

Mezi 71 nominovanými z celé České republiky nejlépe naplnilo kritéria poroty pět náměstí a čtyři návsi, které postoupily do finále. V kategorii náměstí to jsou: Havlíčkův Brod, Hlučín, Nový Jičín, Úterý a Velká Bystřice. V kategorii návsí to jsou: Dalešice, Holašovice, Ostopovice a Střížovice. (Více o finalistech a hlasování ZDE.) „Všichni přihlášení prokázali, že péči o svá náměstí a návsi věnují mnoho úsilí, času i prostředků,“ uvedl šéfredaktor Moravského hospodářství Jan Pacas.

„Představu městského veřejného prostoru, který je kulturně upravený, respektuje historické dědictví a je živým místem setkávání, splňuje celá řada náměstí přihlášených do soutěže,“ uvedl jeden z porotců, architekt Robert Sedlák z Nadace Partnerství. „U vybraných náměstí je vidět posun ve způsobu uvažování. Pozornost je věnována citlivému vyřešení dopravy, bezbariérové dostupnosti, kvalitě použitých materiálů, kompozičním principům v detailu i širších vztazích, míře použití zeleně, záznamu historického poselství, zakomponování soudobých kvalitních prvků a vytvoření zázemí pro různé společenské akce,“ vypočetl porotce a zahradní architekt Zdenek Sendler. Zároveň upozornil, že nástrahu, které mnozí podléhají, představuje snaha „okrášlit“ prostor o nádoby s nejrůznějšími květinami a stromy. Porota naopak doporučuje velmi opatrné používání vegetačních prvků na náměstích, zvláště těch s historickou hodnotou parteru a okolních staveb.

 „V soutěži se objevilo také několik příkladných návsí, které jsou udržovány nebo byly obnoveny se zachováním jasného a uceleného vyznění. Základem úspěchu je zde střídmost, přírodní povrchy a zeleň v jednoduché podobě travnatých ploch a tradičních druhů stromů,“ popsal Robert Sedlák. Obce přitom čelí obtížným, často zděděným výzvám. „Na jejich výrazu se podepsala nedávná historie a způsob kolektivního zemědělství, který zničil (a mnohdy nenávratně) mimo jiné i kulturní dědictví, ke kterému patřila také náves a její uspořádání, včetně vazby na vlastní domy a jejich výraz,“ vysvětlil Zdenek Sendler. Další zásah je stále živý a projevuje se v podobě naplňování různých dotačních titulů, které do vesnic a především návsí většinou necitlivě vnáší dětská hřiště, altánky nebo druhově nevhodnou zeleň. Příležitost naopak představuje probíhající renesance kulturních tradic.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje