Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

17.06.2019 14:55

Konference Dostupné bydlení pro 21. století bude hledat řešení největšího společenského problému současnosti

Aula Fakulty architektury ČVUT přivítá v pátek 21. června architekty, ekonomy, geografy, sociology, municipální i korporátní manažery a výzkumníky na největší oborové akci k problematice (ne)dostupného bydlení. Ukazuje se, že konkurenceschopnost českých metropolí, jejich ekonomická udržitelnost i sociální koheze a kvalita života v nich je v posledních letech ohrožena růstem cen a reálnou nedostupností bydlení pro střední třídu, se kterou se potýkáme paradoxně v čase ekonomické prosperity. Jde o problém těžko řešitelný prostou regulací či dotacemi, problém, na který neexistuje jedno, ať již administrativní, politické, subvenční či technologické, řešení, ale je třeba hledat množství dílčích a realisticky implementovatelných opatření, především v municipálním sektoru.

Michal Kohout Fakulty architektury ČVUT, hlavní řešitel výzkumného projektu, jehož je konference součástí, vysvětluje neopominutelnou roli architektů: „Uspokojování potřeb na bydlení je bezprostředně spojeno s tvorbou kulturního dědictví. Inspirující příklady ze současnosti, stejně jako bližší i dávnější historie, ukazují, že hledání cest k dostupnému bydlení je i výzvou a příležitostí k realizaci projektů, které mají výrazně vyšší ambice, než je pouhé zajištění bytových kapacit“. Právě bourání sektorových bariér mezi ekonomy, architekty či sociálními aktivisty může pomoci v nalézání inovativních cest ze současné bytové krize. Petr Štěpánek z MÚVS ČVUT vidí kruciální problém i v protichůdných pohledech na bydlení v našem sociálním a kulturním kontextu: „Bydlení je na jedné straně považováno za mandatorní sociální potřebu a statek přístupný prakticky každému, na druhou stranu je to i čistě tržní investiční instrument a předmět podnikání na trhu, který lze jen velmi těžko ovlivnit“. Výzkumný projekt, který výzkumný tým na ČVUT řeší, hledá holistická řešení v oblasti strategického plánování, která tento rozpor pomohou, byť částečně, překlenout.

Účastníci konference se mohou seznámit s více úspěšnými projekty ze zahraničí i ČR, pohledy architektů, developerů, politiků a ekonomů, konfrontovat různorodá oborová paradigmata a komentovat aktuální krizovou situaci, která se týká mnoha vyspělých zemí. Sobotní workshopy pak poskytnou prostor pro detailnější diskuse na třech specifických diskusních platformách – budoucnost panelových sídlišť, smart housing a interdisciplinárních aspektů bydlení.

Konference je součástí výzkumného projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“ realizované FA a MÚVS ČVUT a financovaného z programu Éta Technologické agentury ČR jehož aplikačními garanty je Svaz měst a obcí ČR a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Tento projekt navazuje předchozí, jehož výstupem byla MPSV certifikovaná metodika o investicích do sociálního bydlení


Účast na konferenci je bezplatná, přihlášení je možné zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSZk45l6jZ4b9kx5wnfzJSulq6SpjmzWLG-a8es2TDVp56_w/viewform
 

 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje